บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2012

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี

รูปภาพ
เรียนภาษาจีนไม่ยากที่คิด  มาฝึกเรียนและพูดไปพร้อม ๆ กัน คลิกชมและเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

รูปภาพ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี  เก่งอังกฤษไม่ยาก คลิกชมและฝึกพูดไปพร้อม ๆ กันนะครับ

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : การวิเคราะห์วรรณกรรมไทย

ในบทนี้ครูจะนำบทงานเขียนที่ปรากฏอยู่ในรายงานกระบวนวิชา บทบาทพระพุทธศาสนากับสังคมไทย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาให้เป็นแนวนทางสำหรับทุก ๆ ท่านได้นำเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วรรณกรรม ถึงแม้วว่าจะไม่ละเอียดมากนักและไม่ตรงตามหลักการวิเคราะห์เสมอไป ครูก็อยากให้ผู้อ่านได้ความรู้จากเนื้อหานี้บ้างไม่มากก็น้อยครับ


บทที่ ๘
การเข้ามามีบทบาทและอิทธิต่อความคิดของกวี ในวรรณกรรม ของพระพุทธศาสนา
เขียนโดย สุรเดชภาพันธ์

สังคม มีมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นส่วนสำคัญ ความคิด การกระทำ การแสดงออก และทัศนะความคิดเห็นเป็นสิ่งที่มนุษย์กระทำ โดยเลียนแบบซึ่งกันและกันทั้งความดีและความเลวกวีเป็นอีกผู้หนึ่งในสังคมที่สรรสร้างบทความทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ออกมาเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิดของสังคม และความเป็นไปแห่งจิตนาการ
เมื่อมนุษย์มีชีวิต สิ่งที่ใหญ่หลวงเหลือเกินของมนุษย์ในห้วงหนึ่ง ที่ย่อมปรารถนาให้ประสบพบเจอ นั้นก็คือ ความรัก ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นสิ่งใด ๆ เป็นความจริงอันประเสริฐ หรือความทุกข์เลวร้ายอันระทม มนุษย์ต่างแสวงหา หรือแม้กระทั่งฉุดคร่านเอามาเพื่อเป็นเจ้าของ เป็นผู้ปกครองของมัน
บทกวีส่วนใหญ่จึงใช้อารมณ…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ข้อความดี ๆ จากบล็อกอื่น

ได้อ่านข้อความที่เป็นเรื่องราวจากบล็อกอื่นมา เห็นว่ามีสาระประโยชน์ดี ก็เลยขออนุญาตนำมาติดไว้ที่บล็อกคุณครู อ่านแล้วก็อย่าลืมภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตินะจ้ะ
จาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=630650
คัดลอกข้อความมาทั้งหมดจากเว็บด้านบน    อ่านแล้ว ดูต้นฉบับได้ที่ลิงค์นะครับ
ลิงค์นี้ก็คัดลอกมาที่ทีนะครับ แต่ให้ลิงค์ที่อ่านมาครับ


ผิดไหมครับท่าน ที่ผมเกิดมาเป็นคนไทย พูดภาษาไทย ใช้ภาษาไทย

อ่านเจอเรื่องนี้จากพันทิป เห็นว่าน่าสนใจ จึงขอนำเผยแพร่ที่บางโอเคแห่งนี้

ผิดไหมครับท่าน ที่ผมเกิดมาเป็นคนไทย พูดภาษาไทย ใช้ภาษาไทย
มีผู้หญิงที่ผมรู้จักอยู่คนนึง ผู้หญิงคนนี้ เคยมาขอเบอร์ผม ตอนที่ผมไปสังสรรค์
กับเพื่อน เธอบอกว่า ขอโทรศัพท์หน่อยสิ จะเอาไปยิงเบอร์ ผมก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ให้ไป พอเธอกดโทรศัพท์ผม เธอก็พูดขึ้นมาว่า

เธอ : นี่ ตัวเอง ทำไมตัวเองใช้เมนู ภาษาไทยอะ ไม่อินเตอร์เลย
ผม : อ๋อพอดี วันนี้จะลงโปรแกรม แล้วดูตัวอย่างการลงในเนต มันเป็นเมนูภาษาไทย เลยเปลี่ยน เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ
เธอ : ไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกยะ
ผม : แล้วผมเป็นคนไทย ผมใช้ภาษาไทย มันจะผิด…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : แผนการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป

รูปภาพ
แผนการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป
ท่านผู้สนใจครอสเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แผนการเรียนการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่นี้ครับ
อนึ่งแผนการเรียนการสอนจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะเรียงแผนการสอน ตามสระ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจระบบภาษาไทยโดยเริ่มจากการประสมสระกับพยัญชนะทีละหน่วยสระครับ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมประมศึกษาจะทำการเรียนการสอน หน่วยสระละ ๒ชั่วโมง เมื่อเรียนครบ ๓ หน่วยสระจะมีการทดสอบ หนึ่งครั้ง หากไม่ผ่านการทดสอบ กลับมาทวบทวนในหน่วยสระที่มีปัญหาอีกครั้ง โดยทำควบคู่กับการเรียนในหน่วยสระต่อ ๆ ไป โดยยึดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก
ส่วนนักเรียนสูงกว่าระดับเตรียมประถมศึกษา จะทำการเรียนการสอน สองอย่างคือ เหมือนนักเรียนระดับเตรียมประถม เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในทักษะภาษาไทยเป็นอย่างมาก และสอง คือเรียนสองชั่วโมง ต่อสามหน่วยสระ ทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ ๖ หน่วยสระ เช่นเดียวกัน หากนักเรียนไม่ผ่านหน่วยสระใด จะมีการทบทวนซ้ำ และดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนหน่วยสระต่อไป โดยหากมีปัญหา ครูผู้สอนจะเรียกทบทวนโดยส่วนตัว …

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช

รูปภาพ
ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช เปิดรับสมัครนักเรียน ทุกช่วงวัย ดังนี้ นักเรียน ช่วงวัยเตรียมประถมฯ นักเรียน ช่วงวัย ประถมศึกษา นักเรียน ช่วงวัยสูงกว่าประถมศึกษา ผู้ต้องการแก้ไขปัญหาและผู้มีข้อบกพร่องทางการใช้ภาษาไทย ทุกช่วงวัย
จุดประสงค์ในการเรียนการสอน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยให้ใช้ได้แข็งแรง ถูกต้องและเข้าใจการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการออกเสียง การเขียน การอ่าน ได้ถูกต้อง และตรงตามความคาดหวัง ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช ไม่เน้นการเตรียมสอบเพิ่มคะแนน จึงไม่มีหลักสูตรเตรียมสอบ หลักสูตร -แก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยทุกด้าน ๑- ๑๐ -แก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยเฉพาะด้าน ๑-๑๐ ทุกหลักสูตรใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น ๓๐ ชั่วโมงเรียนกับคุณครูเดชโดยตรง ไม่มีคนสอนแทน ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร การเรียนการสอนกลุ่มเล็กไม่เกิน ๒ คนชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๙,๐๐๐บาท การเรียนการสอนกลุ่มกลาง ไม่เกิน ๔ คน ชั่วโมงละ ๒๖๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๗,๘๐๐บาท การเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน ๖ คน ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐บาท การเรียนการสอน ตัวต่อตัว ที่ห้องเรียนคุณครูเดช ชั่วโมงละ ๓๘๐ บาท ค่าใช…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : สวัสดีนักเรียน

รูปภาพ
สวัสดีนักเรียน
สวัสดีครับ ท่านผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจที่แวะเข้ามาเยื่ยมชมบล็อกของคุณครูคุณครูกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คาดว่าปลายปีนี้จะสำเร็จการศึกษา ศึกษาในด้านวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโท การสอนวิชาภาษาไทยอันที่จริงแล้ว ก่อนหน้านี้ คุณครูไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์หรอกครับ ก่อนนี้คุณครูศึกษาด้านการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์ และด้วยความจำเป็นที่ไม่อาจจะกล่าวได้ คุณครูจึงตัดสินใจเลือกไปศึกษาในสาขาประวัติศาสตร์ อันเป็นภาควิชาที่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ด้วยความรักในความเป็นครู และด้วยความที่ส่วนตัวได้ศึกษาในวิชาการสอนภาษาไทยมา ทำให้เกิดความรู้สึกบางประการในสมัยก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาในเรื่องภาษาไทยนักเรียน และผู้สนใจอันเป็นที่รักของคุณครู เชื่อหรือไม่ลูก ว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนกันมากยิ่งขึ้น นักเรียนและเยาวชนไทย ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ทางการให้การศึกษาด้านภาษาไทยอย่างไม่เต็มที่ มุ่งให้ความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศ เป็นเสียส่วนใหญ่ประเทศไทยกำลังสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยไปแล้ว แล้วเราไม่ห่วงใยอน…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย

รูปภาพ
ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย
ครูเดช มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทย และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย มีผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจรับการเรียนการสอน และมีผลการพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ได้ดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจ แล้วหลายท่าน ด้วยการเรียนการสอนของคุณครูเดช ที่ไม่สอนแต่เพียงในตำราเพียงอย่างเดียว การสอนที่สนุก เป็นกันเอง มีการทำความเข้าใจต่อปัญหาแต่ละกรณีของนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยต่าง ๆ กัน ครูเดช เน้นการทำความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยก็จริง แต่จะมีสักกี่สิบคนที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเชี่ยวชาญการที่เราไม่สามารถพูดหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดี นับว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสำหรับคนไทย แต่การอ่าน เขียน พูด และใช้ภาษาไทย ได้ไม่ดี และไม่ชัดเจนนั้นถือว่าเป็นปัญหาและน่าอายมากกว่า การเชี่ยวชาญในภาษาไทย และใช้ภาษาไทยได้ดีจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ครูเดช ห่วงใยที่สุด

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วัฒนธรรม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

วัฒนธรรม  ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้  ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา  รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ  เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส อีกดนตรีรำร่ยลวดลายไทย  อวดโลกได้ไท้แท้อย่างแน่นอน และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้  เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอน กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์  ประชากรโลกเนเราเป็นไทย แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย  นี่แหละประโยชน์ในประเพณี ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี  สิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรม