บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2013

บริการไกด์ท่องเที่ยว ทุกภาษา

รูปภาพ
บริการไกด์ท่องเที่ยว  บริการไกด์ท่องเที่ยว                บริการนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากเพื่อนชาวต่างประเทศของท่านต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และความงดงามของกรุงเทพมหานคร ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับความรู้ความเข้าใจ ต่อศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และความดีงามแบบไทย ๆ ศูนย์การแปลและภาษา 198 เราพร้อมให้บริการไกด์นำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  ในลักษณะการจัดทริปท่องเที่ยวตามที่ศูนย์กำหนด และตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ ที่นี้มีไกด์ท่องเที่ยวอิสระมากมาย หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และอื่น ๆ ไว้ค่อยให้บริการท่าน ทริป ท่องเที่ยวรอบกรุงรัตนโกสิทร์    1 วัน(8