บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูปอง 5

บทต่อมาเลย ที่นับว่ายากสำหรับการเรียนในช่วงต้น คือ เสียงควบครับ ซึ่งนำเอาคำทุกคำในตารางฮิรากะนะ ผมผสม กับ ตัว อักษร สุดเท่ในวรรคที่เราอยู่กันเพียงสามตัว นั่นคือ や ゆ よดังตัวอย่างนี้ครับ きゃเคียะ きゅคยุ きょโคยะ しゃเชียะ しゅชึ,ชุ しょโชะ ちゃเฉียะ ちゅฉึ,ฉุ

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูปอง 4

พอมาได้อักษรภาษาญี่ปุ่นเหล่านี้แล้ว คุณก็จะมีความรู้เท่าเด็กอนุบาลหนึ่ง บทแรกๆกันแล้วนะครับ เรามาเริ่มดูบทต่อไปกันเลย มันคือการใช้ てんてんเทนเทน กับ まるมารุ ซึ่งจะทำให้เสียงภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นเสียงสั่นครับวรรคที่ทำได้มีเพียงไม่กี่วรรคเองนั่นก็คือ วรรค か さ た はที่เติม てんてんและ まるที่ได้วรรคเดียวคือ วรรค  は がงะ, กะงิ, กิงุ, กุเงะ, เกะ