Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

ม.หัวเฉียว แจกทุนการศึกษา 2558

ขอบคุณเนื้อหาจาก  กระปุก.com
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แจกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 

            มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 ปฏิทินการรับสมัคร  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 

1. โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

             - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

             - คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

             - คณะบริหารธุรกิจ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ

             - คณะนิติศาสตร์

             - คณะนิเทศศาสตร์

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลือก

             - สอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้


             - จำนวน 57 ทุน แบ่งเป็น ทุน 100% จํานวน 19 ทุน และทุน 50% จํานวน 38 ทุน


2. โครงการทุนภาษาจีน


คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

             - ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

             - มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 5 ทุน


3. โครงการทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

             - ไม่กําหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

             - มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจจีน

             - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

             - คณะการแพทย์แผนจีน (รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

วิธีการคัดเลือก

           - สอบสัมภาษณ์ (ยกเว้น ผู้ที่เลือกคณะการแพทย์แผนจีน ต้องสอบข้อเขียน)

ทุนที่ให้

             - จำนวน 10 ทุน


4. โครงการทุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์


คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

             -  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 4 ทุน


5. โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

             - เป็นผู้ที่กําลังศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

             - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะที่เปิดรับสมัคร

             - คณะพยาบาลศาสตร์

วิธีการคัดเลือก

             - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ทุนที่ให้

             - จำนวน 40 ทุน
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์