Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

หนุน สารวัตรน.ร.ช่วยดูแลเด็ก

หนุน สารวัตรน.ร.ช่วยดูแลเด็ก

          นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) ศูนย์เสมารักษ์ ว่า การเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษานอกจากต้องการให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ สามารถ มีทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังระเบียบวินัยให้มีความประพฤติและการแสดงออก ที่ดี เพราะจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตด้วย
        "เพราะฉะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ จึงมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประพฤติและปฏิบัติตนในทาง ที่ดี" นายเฉลียวกล่าว
        นายเฉลียวกล่าวอีกว่า ดังนั้น จึงอยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประคับประคอง เยียวยาแก้ไข หากพบว่านักเรียนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม หาทางป้องปรามสาเหตุที่จะเกิดกับนักศึกษา ที่สำคัญต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายร่วมกันในการดูแลนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยกันหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานเทศกิจ หรือภาคเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยกันดูแลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาใดที่มีความเข้มงวดกวดขัน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นพิเศษ มักจะไม่พบเด็ก ที่มีปัญหาหรือถ้ามีก็น้อยมาก
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : นสพ.ข่าวสด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์