บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2015

ติว O-NET เทพศิรินทร์ฯ 58

รูปภาพ
ผลงานด้านการติวโอเน็ท ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง ย่านสมุทรปราการ  ครูเดชได้รับการติดต่อจากท่าน ดร.กัญญาพัชญ์ ตากูล หัวหน้าสายงาน กวดวิชานอกสถาบัน ของสถาบันกวดวิชามโนทัศน์ให้เข้าติววิชาสังคมศึกษา โอเน็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)   ระหว่างวันที่  ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์  2558               สถาบันกวดวิชา มโนทัศน์  เป็นสถาบันกวดวิชาชื่อดังย่านสมุทรปราการ ที่เป็นที่ยอมรับกันว่า นักเรียนที่เข้ากวดวิชาสามารถสอบเข้า เพิ่มเกรด พร้อมทั้งมีทักษะในการเรียนได้ดีกว่านักเรียนในระดับเดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เลือกบริการกวดวิชาเพื่อติวโอเน็ทและติวกวดวิชาอื่น ๆ ของสถาบันกวดวิชา มโนทัศน์                   การที่ครูเดช ได้รับการเชิญจากท่าน ดร. กัญญาพัชญ์ ตากูล  หัวหน้าสายงาน กวดวิชานอกสถาบัน ของสถาบันกวดวิชามโนทัศน์ให้เข้าติววิชาสังคมศึกษา โอเน็ท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  จึงเป็นที่การันตีถึงความสามารถในการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอน

แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นด้วยศิลปะ กับครูเดช

รูปภาพ
แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นด้วยศิลปะ กับครูเดช  แก้ไขเด็กสมาธิสั้นด้วย ศิลปะ                  เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เด็กและเยาวชนส่วนใหม่ประสบมากที่สุด นั้น คงหนีไม่พ้น ปัญหาด้านสมาธิ เหตุใด ครูเดช จึงกล่าวเช่นนี้    ด้วยประสบการณ์ที่ได้พบและเจอนักเรียนมามากมายนั้น ทำให้ครูเดชเอง เห็นว่า ปัญหานี้ มิใช่เรื่องเล่น ๆ ที่เราคิดว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น บุตรหลาน ของเราก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติดังเดิม ความคิดดังกล่าว อาจจะเป็นความคิดที่ผิดไปอย่างถนัดใจ จากการสังเกตการณ์แล้ว ครูเดชเห็นว่า ปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเยาวชนไทย และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ผลงานครูเดช                  ทราบกันดีอยู่ว่า สื่ออิเล็กทรอนิค เป็นสื่อที่ครองใจเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างดี ความที่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าได้ง่าย และในปัจจุบัน บางท่านกล่าวยกว่าเป็นเสมือนปัจจัยที่  5  ก็ว่าได้    ใช่ครับ สื่ออิเล็กทรอนิค พวก ไอโพน ไอเพด และสารพัดเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ ที่เข้ามามีอิทธิพล  ครูเดชเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและศึกษาเก

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : มหาสมุทรอินเดีย

รูปภาพ
มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรอินเดีย  เป็นผืนน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กินพื้นที่ประมาณ 20% ของพื้นน้ำในโลก ทางเหนือติดกับตอนใต้ของทวีปเอเชีย (อนุทวีปอินเดีย) ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรอาหรับและทวีปแอฟริกา ทางตะวันออกติดกับคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะซันดา และประเทศออสเตรเลีย ทางใต้ติดกับมหาสมุทรใต้ แยกจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่บริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกาบนเส้นเมริเดียน 20° ตะวันออก และแยกจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่เส้นเมริเดียน 147° ตะวันออก ตอนเหนือสุดของ มหาสมุทรอินเดีย อยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ที่บริเวณละติจูด 30° เหนือ มหาสมุทรมีความกว้างมากที่สุดอยู่ระหว่างจุดใต้สุดของแอฟริกาและออสเตรเลีย ด้วยระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร มีพื้นที่ 73,556,000 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซีย) ทั้งมหาสมุทรมีปริมาตรประมาณ 292,131,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร ริมขอบของมหาสมุทรมีเกาะขนาดเล็กจำนวนมาก ประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ได้แก่ มาดากัสการ์ (เดิมเป็นสาธารณรัฐมาลากาซี) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกคอโมรอส เซเชลส์ มัลดีฟส์ ประเทศมอริเชียส และศรีลังกา กั้นเขตแดนด้วยประเทศ

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : มหาสมุทรใต้

รูปภาพ
มหาสมุทรใต้ มหาสมุทรใต้  (Southern Ocean) เป็นมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นที่สุดท้ายที่องค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization) นิยามให้เป็นมหาสมุทรเมื่อปี พ.ศ. 2543 แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันมาก่อนหน้านั้นในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการสมุทรศาสตร์นานแล้ว โดยในอดีต มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย มีขอบเขตไกลลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกา มหาสมุทรใต้ มีรูปร่างเป็นวงกลมล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกา นับจากละติจูด 60° ใต้ ลงไปถึงชายฝั่งแอนตาร์กติกา อย่างไรก็ตาม นิยามนี้ไม่ได้ใช้ตรงกันทั่วโลก ในประเทศออสเตรเลีย มหาสมุทรใต้ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นผืนน้ำระหว่างชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับทวีปแอนตาร์กติกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแผนที่ชายฝั่งของเกาะทัสมาเนียและออสเตรเลียใต้ ที่ระบุพื้นที่นั้นว่าเป็น มหาสมุทรใต้ แทนที่จะเป็น มหาสมุทรอินเดียปัจุบันไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันของคนทั่วไป พื้นที่ รวม: 20,327,000 ตร.กม. หมายเหตุ:  รวม ทะเลอะมันด์เซน (Amundsen Sea) ทะเลเบลลิงส์เฮาเซน (Bellingsha