บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

ติวสอบ O-NET สังคมฟรี กับครูเดช วันละข้อ (24)

รูปภาพ
ติวสอบ O-NET สังคมฟรี กับครูเดช วันละข้อ 
 วันนี้ครูเดชขอนำข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา หน่วยศาสนา ระดับประถมศึกษา  ที่ครูเรียงเรียบไว้มาเฉลยและอธิบายแนวข้อสอบ O-NET 1 ข้อครับ หรือนักเรียนที่สนใจทบทวนข้อสอบ แนวการตอบ และเฉลยข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา หน่วยศาสนา สามารถคลิกตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ

ติวO-NET สังคม ฟรีกับครูเดช  ติวฟรี  


ข้อสอบ O-NET ไม่น่าเบื่อ ติวเตรียมสอบง่าย ๆ วันละข้อ กับครูเดช  

6. ศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์ในข้อใดได้มากที่สุด
1. เป็นศูนย์กลางชุมชน 2. สอนให้มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน 3. เป็นหลักในการดำรงชีวิตและที่พึ่งทางใจ 4. สอนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม


คำตอบ ข้อ 3
ดังที่ครูเคยบอกไว้หลายครั้ง ทั้งในคลิปที่ติวโอเน็ต และอื่น ๆ ครับ ว่าศาสนานั้นมีความสำคัญในแง่ของการให้กำลังใจ เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ เมื่อมนุษย์พบเจอสิ่งเลวร้าย ไม่มีที่พึ่ง มนุษย์ต้องการสิ่งที่จะนำมายึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสบายใจ และที่สำคัญที่สุด สังคมจะอยู่ไม่ได้เลย หากไม่มีศาสนา เพราะสังคมต้องการคนดี คนที่มีรูปแบบของชีวิตในด้านดี ศาสนาจึงตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ครับ นั้นก็คือ นำหลักธรรมใน…

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ผู้เรียนและสังคมได้อะไร จากนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้"

รูปภาพ
ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ประกาศเดินหน้านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาการเรียนรู้ ซึ่งจะเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ตามที่ทราบแล้วนั้น ผู้เขียนในฐานะเป็นครูและผู้บริหารโรงเรียนรวม 40 ปี และในฐานะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการปฏิรูปการศึกษาชาติ เช่น โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน โครงการอ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี โครงการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม และโครงการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (DLITV) ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังเดินหน้าสร้างคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในขณะนี้

การปรับเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้เป็นนโยบายเร่งด่วน มีผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากมาย ต่างแสดงความห่วงใยต่างๆ นานา แต่ผู้เขียนกลับมองว่านี่คือก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของไทย ซึ่งหลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น ได้เสนอแนะมามากพอที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลพร้อมที่ตัดสินใจ

ผู้เขียนอยากฝากไปยังผู้หวังดีว่าไม่ควรกังวลใจให้มาก เรามีประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างน้อย 4-5 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีนไต้หวัน เกาหลีใต้ ที่ใช้เวลาเรียนของเด็กตั้งแต่ 08.30 น.-14.30 น.มานาน และประเทศดังกล่าวมีผล…

ติวO-NET สังคม ฟรีกับครูเดช ติวฟรี (23)

รูปภาพ
ติวO-NET สังคม ฟรีกับครูเดช  ติวฟรี  


ข้อสอบ O-NET ไม่น่าเบื่อ ติวเตรียมสอบง่าย ๆ วันละข้อ กับครูเดช  
จงใช้ตารางด้านล่างเพื่อตอบคำถาม  (ดูด้านล่างครับ)


5. ศาสนาคริสต์มีคำสอนที่เป็นหลักสำคัญคือเรื่องใด แสดงออกโดยวิธีใด ศาสดาผู้เป็นแบบอย่างของคุณธรรมนี้คือใคร
คำตอบ 5 3 D
ในคำถามนี้ได้ข้อคำถามแสดงให้นักเรียนทราบเลยทันทีครับว่าเป็นศาสนาคริสต์ คำถามแรกถามว่ามีหลักความสำคัญของศาสนาอย่างไร เน้นในเรื่องใด  ให้นักเรียนจำว่า คริสต์แต่งงานในโบสถ์  เพื่อแสดงความรัก ศาสนาคริสต์ จึงเป็นศาสนาแห่งความรัก ดังนั้นคำตอบที่ 1 จึงตอบว่าความรัก นั้นเองครับ  ในคำถามที่ 2 ถามถึงการแสดงออกของหลักหัวใจของศาสนา  ครูตอบข้อที่ 3 คือการให้อภัยและเสียสละ นักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคำตอบสองข้อนี้มีความชัดเจนกันมากครับ  เพราะมีความรัก จึงมีกาให้อภัย และความเสียสละ นั้นเอง   ส่วนคำถามสุดท้ายถามถึงท่านศาสดา ข้อนี้ตอบง่ายเพราะในโจทย์บอกศาสนาไว้แล้วคำตอบคือ ท่านพระเยซู นั้นเองครับ ข้อสังเกต   พระเจ้าในศาสนาคริสต์ คือ พระยะโฮวาห์   ศาสดา คือ พระเยซู 
เห็นไหมครับว่าการเตรียมสอบ O-NET วิชาสังคม ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าเราสามารถว…

ติวO-NET สังคม ฟรีกับครูเดช ติวฟรี (22)

รูปภาพ
ติวO-NET สังคม ฟรีกับครูเดช  ติวฟรี  


ข้อสอบ O-NET ไม่น่าเบื่อ ติวเตรียมสอบง่าย ๆ วันละข้อ กับครูเดช  
จงใช้ตารางด้านล่างเพื่อตอบคำถาม  (ดูด้านล่างครับ)


4. คัมภีร์ฉบับสุดท้ายของพระเจ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร รวมอยู่ในหลักปฏิบัติข้อใด และใครคือ ศาสนทูตที่นำคัมภีร์นี้มาให้
คำตอบ 4 2 B
เมื่อนักเรียนเห็นคำถามให้ดูที่ชุดคำตอบครับ นักเรียนจะเห็นว่ามีเพียงข้อคำตอบเดียว อังกุระอ่าน เท่านั้น เมื่อนักเรียนทราบว่าคำตอบแรกของคัมภีร์อังกุระอ่าน นักเรียนจะสามารถเดาได้ต่อไปว่า คำตอบน่าจะคำสอนหรือหลักปฏิบัติที่ของศาสนาอิสลาม นั้นก็มี 2 ข้อ คือ  ละหมาด และ ศรัทธา 6  ในข้อที่แล้ว ๆ เราได้ตอบ ละหมาดไปแล้ว แสดงว่าในข้อนี้ไม่ตอบละหมาดอีกแน่นอน จึงเหลือเพียง 1 ข้อเท่านั้น นักเรียนจะพิจารณาได้อีกอย่าง คือ หลักศรัทธา 6 นั้น เป็นคำสอนที่บรรจุในคัมภีร์อังกุละอ่าน นั้นเอง  ในข้อนี้ให้นักเรียนไปดูคำอธิบาของข้อที่แล้ว คำถามข้อสุดท้ายถามถึงท่านศาสนทูต ไม่ใช่พระเจ้า คำตอบของข้อนี้จึงคือ ท่านนบี นั้นเองเห็นไหมครับว่าการเตรียมสอบ O-NET วิชาสังคม ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้าเราสามารถวิเคราะห์และเข้าใจต่อเนื้อหา แม้วิชาสังคมจะเป็นเรื่…