เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : เราได้อะไรจากการสอบ สอบแล้วพัฒนาจริงหรือไม่เราได้อะไรจากการสอบ สอบแล้วพัฒนาจริงหรือไม่

           

     คำถามนี้เป็นปัญหาที่ติดค้างและข้องใจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ไม่น้อย เพราะบางส่วนเห็นว่าการสอบที่แนวเนื้อหาการสอบนั้นเป็นแบบท่องจำ ไม่ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง แต่ในทางกลับกันการท่องจำก็มีความจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน แล้วอย่างไรจึงเรียกว่าการสอบที่พัฒนาผู้เรียน

                การสอบแบบระดับชาติ หรือการสอบโอเน็ต O-NET  โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ที่ครูได้คลุกคลีกับแนวข้อสอบมานาน ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ การพัฒนาข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น การจำยังมีความสำคัญ แต่การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่เข้ามาและผลักดันให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

                แต่การสอบแบบคิดวิเคราะห์นี้ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ในแง่นนี้อาจจะไม่มีงานวิจัยหรือสิ่งอื่นใด
ยืนยันได้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว แต่ความเป็นห่วงของครูคือ การที่ผู้เรียนไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

                น่าจะเป็นปัญหาหนักที่ผู้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องคิดทบทวนกันอีกครั้ง เพราะการสอนให้คนจำมักจะง่ายกว่าสอนให้คนคิด การสอนให้คนคิดยาก ยากเพราะต้องไม่เอาความคิดของผู้สอนไปใส่สมองของผู้เรียน แต่เด็กไทยพร้อมแล้วหรือยัง

                น่าจะต้องย้อนกลับมามองเด็กไทยว่าการสอบแข่งขันต่าง ๆ ที่ผู้ออกข้อสอบพยายามทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ นั้น เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วหรือยัง


                ปัญหาหนักอยู่ที่ตัวของผู้เรียนเอง เด็กเอง ที่ไม่มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แล้วคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ แล้วต่อไปในอนาคต ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร หากผู้เรียนที่เติบโตเหล่านี้ สอบได้ แต่คิดวิเคราะห์เองไม่ได้ น่าห่วงนะครับ 


เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี

บโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคมO-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคมO-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช -NETสังคม ติ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา