บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

ติวสังคมฟรี ๆ กับคลิปจากครูเดช

รูปภาพ
คลิปติวสังคมที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาท ติวสังคมข้อสอบ ป.6 กับครูเดช สอนสนุก เป็นกัน ใส่ใจนักเรียน ติดตามได้ที่ช่องครูเดชนะครับ


ครูเดชGoogle ep.1 ตอนผีน้อยแคสเปอร์

รูปภาพ
มาใหม่แล้วกับคลิปที่เด็ก ๆ รอคอย เพราะเรารู้ว่า Google เป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถค้นหาได้สารพัดอย่าง มาคราวนี้ครูเดชนำไอเดียการค้นหาความรู้บวกกับการทำสาระมาฝากในคลิปใหม่ของครูเดช 

ติดตามชมกันได้ที่ ช่อง ครูเดช นะครับ


6 วิธีพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

รูปภาพ
6 วิธีพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

  ‘วัยรุ่น’ เป็นวัยที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากผู้ปกครองจะพยายามส่งเสริมด้านสติปัญญา หรือ IQ ให้แก่วัยรุ่นแล้ว การพัฒนาด้าน EQ ก็เป็นสิ่งสำคัญ มาดูกันว่าวิธีพัฒนาตนเองของวัยรุ่นสู่ความเป็นเลิศ นั้นมีวิธีการอย่างไร

1.ตั้งเป้าหมาย เพราะชีวิตที่ประสบความสำเร็จ คือ ชีวิตที่มีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ รวมทั้งการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.มีวินัย เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ด้วยเวลาอันสั้น เป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ และช่วยควบคุมตนเองได้ดี

3.สร้างความมั่นใจ ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน นอกจากจะส่งผลให้เป็นคนกล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับเรื่องต่างๆ อย่างมั่นใจแล้ว ยังทำให้บุคลิกภาพดีด้วย

4.รับฟังความคิดเห็น และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ขณะเดียวกันเมื่อพบกับปัญหา ควรหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน

             5.มองโลกในแง่ดี มีความคิดเชิงบวก จะ…

แก้ไขเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อย่างไรดีนะ ตอน 1

รูปภาพ
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก เป็นเรื่องธรรมชาติ ครูเดชมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านประสบ เป็นปัญหาที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ที่เน้นการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด เพื่อการแข่งขัน เพื่อยกระดับและหน้าตา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ตามช่วงวัยมีปัญหา

การเรียนรู้ภาษาของเด็ก บ้างก็ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ บ้างก็ว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถือกำเนิดของเด็กคนนั้น ไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะเรียนรู้ภาษาเมื่อใด ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ทักษะแรกของการเรียนรู้ทางภาษา นั้นก็คือ การฟัง เด็กจะเริ่มฟังเป็นอย่างแรก และค่อย ๆ พัฒนามาสู่การพูด การอ่าน และการเขียน หากการเรียนรู้ทางภาษาในขั้นตอนใดมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่
หากสังเกตเด็กที่มีปัญหาภาษาไทยส่วนหนึ่งที่พบ มักจะมีปัญหาจากการที่เรียนรู้ภาษาข้ามขั้นตอน คือในช่วงวัยหนึ่งที่ควรเสริมทักษะการฟัง ก็ให้เข้าสู่การอ่านและการเขียนเลย ทำให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางภาษาไม่สมบูรณ์ และยังสร้างผลกระทบตามมาอีก แต่อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในปัจจุบันของเด็กที่อ่านเขียนไทยไม่คล่อง แม้ว่าจะไม่…

ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำไงดี?

รูปภาพ
ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำไงดี?

ปัญหาทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษากำลังเป็นปัญหาที่น่ากังวลใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก แต่ยากจริงหรือ ?

ประเด็นสำคัญของนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง มักเกิดขึ้นจากการมีพื้นฐานภาษาไทยที่ไม่แน่นมากพอ การเน้นวิชาการจนขาดการใส่ใจต่อระบบการเรียนรู้ทางภาษา ทำให้เด็ก ๆ มีปัญหาตามมา

การแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ผู้ปกครอง ควรสังเกตบุตรหลานอยู่เสมอ เพราะการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจะแก้ไขได้ง่ายกว่า

หากท่านกำลังประสบปัญหาและต้องการหาครูแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทย อ่านเขียนไทย ท่านสามารถปรึกษาและขอรับการประเมินทักษะภาษาไทยได้ฟรี

ดำเนินการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่องมากกว่า 8 ปี ผ่านการอบรมจากสถาบันภาษาไทย

ดูผลงานของครูผู้สอน ได้ที่ https://goo.gl/VBtZyg

ดูข้อมูลการเรียนการสอน และการติดต่อ ได้ที่ https://goo.gl/j6q4Q4

ขอคำปรึกษา จองประเมินทักษะฟรี หรือจองเรียนส่วนตัวกับครูเดช  ติดต่อ 084-014-7717 หรือ inbox ครับ