บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

แก้ไขเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อย่างไรดีนะ ตอน 1

รูปภาพ
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก เป็นเรื่องธรรมชาติ ครูเดชมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านประสบ เป็นปัญหาที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ที่เน้นการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด เพื่อการแข่งขัน เพื่อยกระดับและหน้าตา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ตามช่วงวัยมีปัญหา

การเรียนรู้ภาษาของเด็ก บ้างก็ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ บ้างก็ว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถือกำเนิดของเด็กคนนั้น ไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะเรียนรู้ภาษาเมื่อใด ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ทักษะแรกของการเรียนรู้ทางภาษา นั้นก็คือ การฟัง เด็กจะเริ่มฟังเป็นอย่างแรก และค่อย ๆ พัฒนามาสู่การพูด การอ่าน และการเขียน หากการเรียนรู้ทางภาษาในขั้นตอนใดมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่
หากสังเกตเด็กที่มีปัญหาภาษาไทยส่วนหนึ่งที่พบ มักจะมีปัญหาจากการที่เรียนรู้ภาษาข้ามขั้นตอน คือในช่วงวัยหนึ่งที่ควรเสริมทักษะการฟัง ก็ให้เข้าสู่การอ่านและการเขียนเลย ทำให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางภาษาไม่สมบูรณ์ และยังสร้างผลกระทบตามมาอีก แต่อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในปัจจุบันของเด็กที่อ่านเขียนไทยไม่คล่อง แม้ว่าจะไม่…

ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำไงดี?

รูปภาพ
ลูกอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำไงดี?

ปัญหาทักษะภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษากำลังเป็นปัญหาที่น่ากังวลใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง และถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก แต่ยากจริงหรือ ?

ประเด็นสำคัญของนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง มักเกิดขึ้นจากการมีพื้นฐานภาษาไทยที่ไม่แน่นมากพอ การเน้นวิชาการจนขาดการใส่ใจต่อระบบการเรียนรู้ทางภาษา ทำให้เด็ก ๆ มีปัญหาตามมา

การแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ผู้ปกครอง ควรสังเกตบุตรหลานอยู่เสมอ เพราะการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจะแก้ไขได้ง่ายกว่า

หากท่านกำลังประสบปัญหาและต้องการหาครูแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทย อ่านเขียนไทย ท่านสามารถปรึกษาและขอรับการประเมินทักษะภาษาไทยได้ฟรี

ดำเนินการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่องมากกว่า 8 ปี ผ่านการอบรมจากสถาบันภาษาไทย

ดูผลงานของครูผู้สอน ได้ที่ https://goo.gl/VBtZyg

ดูข้อมูลการเรียนการสอน และการติดต่อ ได้ที่ https://goo.gl/j6q4Q4

ขอคำปรึกษา จองประเมินทักษะฟรี หรือจองเรียนส่วนตัวกับครูเดช  ติดต่อ 084-014-7717 หรือ inbox ครับ