ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด บริการสอนพิเศษ กวดวิชา และเรียนภาษาส่วนตัว แบบจ่ายรายครั้ง
sample

บริการกวดวิชา ติวเตรียมสอบ  ติวเตรียมสอบเข้าทุกระดับเริ่มต้น  250.-/ชม.
                 ศูนย์วิชาการครูเดช ให้บริการสอนภาษาต่างประเทศ กวดวิชา เตรียมสอบ เพิ่มเกรด เสริมทักษะ ในทุก
 สาขาวิชา ตั้งแต่ อนุบาลถึง บุคคลทั่วไป  ที่นี้พรั่งพร้อมไปด้วยครูสอนภาษาต่างประเทศ กว่าครึ่งร้อย และติวเตอร์
มืออาชีพอีกมากมาย เพียงแจ้งความประสงค์ต้องการเรียนในวิชาอะไร ต้องการให้ครูผู้สอนเน้นย้ำการเรียนในด้าน
ใด แจ้งวันเวลา สถานที่ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถเริ่มเรียนได้ทันที เมื่อสามารถจัดหาครูหรือติวเตอร์ได้ *
            ด้วยค่าใช้จ่าย จ่ายจริงเป็นรายครั้ง  จึงตัดปัญหา การจ่ายครั้งเดียวเป็นเงินก้อนจำนวนมาก กรณีที่ท่านป่วย 
ติดธุระ หรือมีกิจต้องหยุด ก็ไม่เสียสิทธิ์ในการเรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแจ้งให้ครูหรือติวเตอร์ ที่รับหน้าที่
งานสอนนั้น ๆ ทราบ และแจ้งวันที่จะเริ่มเรียนอีกครั้ง ก็สามารถเรียนได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงตอน พร้อมทั้งในกรณี
ที่ครูผู้สอน
            หมดห่วงและหมดกังวล ในหลาย ๆ เรื่องไปได้เลย ด้วยระเบียบของห้องเรียน ที่เน้นย้ำความมีระเบียบด้าน
การแต่งกาย ให้มีความสุภาพเป็นหลัก สตรีไม่นุ่งกระโปรงสั้น ไม่สวมชุดที่รัดหรือสีไม่สุภาพ   บุรุษ แต่งกายสุภาพ  ท่านจึงคลายกังวลได้ว่า บุตรหลานของท่าน จะได้รับการเรียนการสอน จากครู ติวเตอร์ที่มีความสุภาพทั้งทางการแต่งกาย และการเรียนการสอน   อีกสิ่งสำคัญที่สถาบันเน้นย้ำโดยตลอดคือ การงดใช้เครื่องมือสื่อสารในระหว่าง การเรียนการสอน 
หรือใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น    พร้อมทั้ง ครู ติวเตอร์ จะเข้าสอนตรงต่อเวลา หรือหากมีเหตุจำเป็นจะมีการบอก-
กล่าวให้ทราบเป็นรายครั้งไป
               ครู ติวเตอร์ที่นี้ ได้รับการคัดเลือกแล้วเป็นอย่างดี ว่ามีความเหมาะสม มีประสบการณ์  มีความสะดวกใน
การเดินทาง และสามารถเข้าสอนได้ตามกำหนดช่วงระยะเวลา

บริการ
บริการสอนภาษานอกสถานที่  (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น) เริ่มต้น 300.-/ชั่วโมง
บริการติวกวดวิชา ทุกวิชา นอกสถานที่  (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น) เริ่มต้น 250.-/ชั่วโมง
บริการให้คำปรึกษาในการเรียนภาษาและกวดวิชา จัดคอร์สเรียน จัดตารางเรียน บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของวิชาต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการสอนนอกสถานที่
            สำหรับท่านผู้ปกครองที่กำลังจะมองหาติวเตอร์กวดวิชา หรือครูสอนพิเศษ ศูนย์วิชาการครูเดช เราพร้อม
ด้วยกลุ่มติวเตอร์มากมาย หลากหลายสาขาวิชา ให้ท่านเลือกหา ติวเตอร์ของห้องเรียนภาษาครูเดช เป็นนิสิต 
นักศึกษา ระดับปีที่ 3ขึ้นไป มีประสบการณ์ในการสอน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาแล้ว จาก
หลากหลายสาขาวิชา เพียงท่านผู้ปกครองแจ้งความประสงค์มา ห้องเรียนภาษาครูเดช จะจัดหาติวเตอร์กวด-
วิชา ตามสาขาวิชาที่ท่านต้องการ พร้อมบริการส่งตรงถึงบ้านท่าน ด้วยอัตราค่าบริการรายชั่วโมง เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ 250 บาท และขั้นต่ำต่อครั้ง 2 ชั่วโมง  ทั้งนี้ท่านผู้ปกครองยังสามารถระบุความต้องการโดยเฉพาะของติวเตอร์
ได้ อาทิ เพศ สถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่กำลังศึกษา หรือที่สำเร็จมาแล้ว หรือกำลังจะศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
                    เลือกใช้ติวเตอร์กวดวิชา ของครูเดช รับประกันความเข้าใจ และความสนุกในการเรียนการสอน บุตร-
หลานของท่านจะมีความสุขที่ได้เรียนกับติวเตอร์ของห้องเรียนครูเดช และปลอดภัยด้วยเอกสารอ้างอิง ก่อนเข้า
ทำการสอน เพื่อความสบายใจของท่านผู้ปกครอง ทั้งนี้หากติวเตอร์ที่เข้าดำเนินการสอนมีปัญหา เรายินดีสับ-
เปลี่ยนติวเตอร์ให้ท่านทันที
                   โทรติดต่อโดยตรงกับครูเดช ที่หมายเลข  084-014-7717   เพื่อลงทะเบียนระบุความต้องการของติวเตอร์
กวดวิชาที่ท่านต้องการ หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ที่ e-dej@hotmail.com  หรือจะติดต่อทางเฟสบุคก็ได้เช่นกันครับ