อาจารย์ผู้สอน


อาจารย์ที่สอนของศูนย์ฺเป็นอาจารย์จากกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือใช้ภาษาอังกฤษ โดยปกติ จากกลุ่มประเทสทางยุโรป ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า จะได้าำเนียง คำศัพท์  แกรมม่า พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และการดำเนินชีวิต ของชาวยุโรปไปพร้อม ๆ กัน

อาจารย์ของศูนย์ การันตีว่าได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วโดยเจ้าหน้าของศูนย์ที่เชี่ยวชาญ เชิญเข้าพบและทำความรู้จักกับอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ที่ศูนย์ค่ะ