บริจาคสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในชนบทยังไม่เปิดรับบริจาคบริจาคด้วยการสั่งซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนสื่อการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

            “การให้ไม่มีวันสิ้นสุด”  มามอบปัญญาให้กับเยาวชนไทยกับเว็บไซต์ครูเดช เงินจำนวนหนึ่งอาจจะทำให้อิ่มท้องได้หนึ่งมื้อ แต่เงินจำนวนเดียวกันนี้สามารถสร้างปัญญาให้เยาวชนมีความรู้เพื่อเลี้ยงชีพได้ตลอดไป มามอบโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสื่อการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนกับครูเดชกันครับ

            ร้านค้าครูเดชมีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภทจำหน่าย ทั้งเป็นสินค้าที่ครูเดชจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเองและสินค้าที่รับเป็นตัวแทนจำหน่าย ด้วยความตั้งใจว่าจะหาทุนสนับสนุนเพื่อกระจายสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับโรงเรียนในชนบท โดยรับบริจาคทุนสนับสนุนจากผู้สนใจ ซึ่งผู้บริจาคสามารถตรวจสอบการใช้เงินบริจาคได้ เพราะไม่ใช่การสนับสนุนโดยการบริจาคเงินเข้าบัญชีของครูเดช แต่เป็นการบริจาคในรูปแบบสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดส่งให้แก่โรงเรียนที่ผู้บริจาคประสงค์ให้ทางครูเดชจัดส่งต่อไป

            เว็บไซต์ครูเดช จะประกาศเพื่อหาโรงเรียนในชนบทที่ประสงค์รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในขั้นต้น 5 โรงเรียน และจะขยายไป 10 โรงเรียน โดยที่ใน 1 รอบปีครูเดชจะคัดเลือกโรงเรียนไม่ซ้ำกัน เพื่อให้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ กระจายสู่โรงเรียนที่มีความต้องการให้ได้มากที่สุด โดยในปี 2561 นี้ มีโรงเรียนที่ครูเดชคัดเลือกโดยพิจารณาจากความต้องการแล้ว จำนวน 5 โรงเรียนกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายนามดังนี้

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา  

โดยท่านผู้บริจาคสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่าต้องการที่จะบริจาคสื่อการเรียนการสอนที่ท่านสั่งซื้อนี้ให้แก่โรงเรียนใด เมื่อท่านได้ทำการชำระค่าสินค้าแล้ว และทางร้านค้าครูเดชตรวจสอบยอดเป็นที่เรียบร้อย จะทำการติดต่อเรียนแจ้งท่านให้ทราบทันทีในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่จะจัดส่งให้แก่โรงเรียน

การตรวจสอบ

ท่านผู้บริจาคสามารถตรวจสอบร้านค้าครูเดชได้ โดยที่เว็บไซต์ครูเดช และร้านค้าครูเดช เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น (เว็บไซต์ครูเดชไม่รับบริจาคเป็นเงินโอนทางบัญชี ยกเว้นการบริจาคเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์สื่อเป็นส่วนตัวของครูเดชเท่านั้น) เมื่อทำการจัดส่งให้แก่โรงเรียนแล้ว ทางครูเดชจะทำการติดตามผลของการบริจาคของท่านแทน โดยเมื่อโรงเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนจะทำการถ่ายภาพกล่องพัสดุที่ปรากฏชื่อผู้บริจาค สื่อการเรียนการสอนภายในกล่อง และใบแจ้งการบริจาคของผู้บริจาคที่สั่งซื้อผ่านร้านค้าครูเดช รูปถ่ายสื่อการเรียนการสอนกับนักเรียน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะทำการจัดส่งใบขอบพระคุณซึ่งปรากฏชื่อท่านผู้บริจาค กลับมายังร้านค้าครูเดช เมื่อเรียบร้อยแล้ว ครูเดชจะจัดส่งใบขอบพระคุณของทางโรงเรียนและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งท่านผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายครับท่านจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อการเรียนการสอนนั้นไม่ใช่ภาพถ่ายเก่าจากผู้บริจาคท่านก่อนนี้

            ท่านสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ครูเดช และร้านค้าครูเดชได้ คือ เมื่อท่านชำระค่าสินค้าสื่อการเรียนการสอนแล้ว เมื่อทางร้านตรวจสอบเสร็จจะโทร. เรียนแจ้งของมูลทันที และจะสอบถามหมายเลข 6 หลัก (ไม่ซ้ำกันและไม่เรียงหมายเลข)  จากท่านผู้บริจาค โดยหมายเลข 6 หลักนี้จะปรากฏบนกล่องพัสดุ และใบบริจาคที่ร้านค้าครูเดชส่งให้แก่ทางโรงเรียน  และท่านผู้บริจาคยังสามารถร้องขอให้ร้านค้าครูเดชทำการส่งใบตอบรับไปรษณีย์เมื่อพัสดุถึงโรงเรียนที่ท่านบริจาคให้ได้อีกด้วย

            เว็บไซต์ครูเดชและร้านค้าครูเดช จะซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่ทำการทุจริต ด้วยกระบวนการทั้งหมด จะผ่านมือครูเดชเพียงผู้เดียวในการดำเนินการ ท่านจึงมั่นใจได้ครับ  ________________________________________________________________________________
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อบริจาค 
ข้อมูลยังไม่พร้อม บริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน,สื่อการสอนเพื่อนักเรียน,โรงเรียนยากไร้,ทำบุญบริจาคหนังสือ,ทำบุญบริจาคสื่อการเรียนการสอนบริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน,สื่อการสอนเพื่อนักเรียน,โรงเรียนยากไร้,ทำบุญบริจาคหนังสือ,ทำบุญบริจาคสื่อการเรียนการสอนบริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน,สื่อการสอนเพื่อนักเรียน,โรงเรียนยากไร้,ทำบุญบริจาคหนังสือ,ทำบุญบริจาคสื่อการเรียนการสอนบริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน,สื่อการสอนเพื่อนักเรียน,โรงเรียนยากไร้,ทำบุญบริจาคหนังสือ,ทำบุญบริจาคสื่อการเรียนการสอนบริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา,ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน,สื่อการสอนเพื่อนักเรียน,โรงเรียนยากไร้,ทำบุญบริจาคหนังสือ,ทำบุญบริจาคสื่อการเรียนการสอนบริจาค,บริจาคหนังสือ,บริจาคสื่อการเรียนการสอน,บริจาคเพื่อโรงเรียนในชนบท,บริจาคเงิน,โรงเรียนชนบท,ทำบุญวันเกิด,ทำบุญการศึกษา

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

O-NET สังคมกับครูเดช วันละข้อ (1)

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา