Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วัฒนธรรม หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

           วัฒนธรรม     
ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้                         
ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา                                
รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย
อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ                                  
 เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส
อีกดนตรีรำร่ยลวดลายไทย                                       
อวดโลกได้ไท้แท้อย่างแน่นอน
และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้                                     
เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอน
กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์                                    
ประชากรโลกเนเราเป็นไทย
แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ                                          
ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน
เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย                                 
นี่แหละประโยชน์ในประเพณี
ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ                                          
เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี
ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี                                    
สิ่งเหล่านี้คือวัฒนธรรม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1