บทความ

Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ท่านที่สนใจสมัครเรียนกับครูเดช สามารถดูประวัติการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผลงานติวกวดวิชา (ซึ่งไม่ได้ติวแล้วในปัจจุบัน) ประสบการณ์การอบรมภาษาไทย และผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย หรือ CU –TPT จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งผลงานเขียน และการเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ ดูประวัติและผลงาน  ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และนำไปใช้ ข่าวอัปเดตจากครูเดช การเรียนกับครูเดช ไม่มีรีวิว เนื่องจากต้องรักษาสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง หากไม่มั่นใจ ท่านสามารถขอทดลองเรียนออนไลน์ได้ฟรี และ ไม่มีการการันตีการสอน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ดีและรวดเร็ว คือ ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือและกวดขันนักเรียนด้วย จึงขอท่านที่สนใจโปรดพิจารณา  วัน สอบถามตารางวันที่ครูเดชสามารถเข้าสอนได้ ที่ครูเดชโดยตรงครับ 084-xxx-xxxx หรือ LINE ID: **** ครูเดชยุติการสอนภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป  ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจครั