Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : แผนการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป


แผนการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป
ท่านผู้สนใจครอสเรียนภาษาไทยกับคุณครูเดช สามารถดาวน์โหลดเอกสาร แผนการเรียนการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่นี้ครับ
อนึ่งแผนการเรียนการสอนจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะเรียงแผนการสอน ตามสระ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจระบบภาษาไทยโดยเริ่มจากการประสมสระกับพยัญชนะทีละหน่วยสระครับ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมประมศึกษาจะทำการเรียนการสอน หน่วยสระละ ๒ชั่วโมง เมื่อเรียนครบ ๓ หน่วยสระจะมีการทดสอบ หนึ่งครั้ง หากไม่ผ่านการทดสอบ กลับมาทวบทวนในหน่วยสระที่มีปัญหาอีกครั้ง โดยทำควบคู่กับการเรียนในหน่วยสระต่อ ๆ ไป โดยยึดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก
ส่วนนักเรียนสูงกว่าระดับเตรียมประถมศึกษา จะทำการเรียนการสอน สองอย่างคือ เหมือนนักเรียนระดับเตรียมประถม เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาในทักษะภาษาไทยเป็นอย่างมาก และสอง คือเรียนสองชั่วโมง ต่อสามหน่วยสระ ทำการทดสอบเมื่อเรียนครบ ๖ หน่วยสระ เช่นเดียวกัน หากนักเรียนไม่ผ่านหน่วยสระใด จะมีการทบทวนซ้ำ และดำเนินควบคู่ไปกับการเรียนหน่วยสระต่อไป โดยหากมีปัญหา ครูผู้สอนจะเรียกทบทวนโดยส่วนตัว ครับ
ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

๑. ลิงค์ดาวน์โหลด แบบทดสอบพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาขึ้นไป
เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นเพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาจัดแผนการเรียนรู้
http://www.4shared.com/office/W0g-5jrk/_online.html

ลิงดาวน์โหลดบัตรคำที่ใช้ในการแบบทดสอบพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาขึ้นไป       http://www.4shared.com/office/RGt_QCH2/_online.html


   ลิงดาวน์โหลด แบบทดสอบพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับเตรียมประถม
http://www.4shared.com/office/ztjYskUq/_online.html
ลิงดาวน์โหลดบัตรคำที่ใช้ในการแบบทดสอบพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับเตรียมประถม     http://www.4shared.com/office/CPB4DUFt/_online.html

แผนการเรียนการสอน ระดับ เตรียมประถม ฯ แผนที่ ๑-๕ ลิงค์ตามนี้ครับ
แผนที่ ๑ http://www.4shared.com/office/3HncRjYg/_online.html
แผนที่ ๒ http://www.4shared.com/office/VUKyzZxI/_online.html
แผนที่ ๓ http://www.4shared.com/office/s4FVcETm/_online.html
แผนที่ ๔ http://www.4shared.com/office/5bKv_c3B/_online.html
แผนที่ ๕ http://www.4shared.com/office/l9TFwIPr/_online.html

แผนการเรียนการสอน ระดับ สูงกว่าเตรียมประถม ฯ และบุคคลทั่วไป ลิงค์ตามนี้ครับ
แผนที่ ๑  http://www.4shared.com/office/52GrNd2L/_online.html
แผนที่ ๒  http://www.4shared.com/office/iAOTybnc/__online.html
แผนที่ ๓  http://www.4shared.com/office/GMgnY4K4/__online.html
แผนที่ ๔ http://www.4shared.com/office/H3OypX3_/__online.html
แผนที่ ๕  http://www.4shared.com/office/l9TFwIPr/_online.html

แบบฝึกจำพยัญชนะทั้ง ๔๔ ตัว และสระ ที่คุณครูใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนครับ ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ครับ   http://www.4shared.com/office/SPY0C2ot/___online.html


และพาเวิดล์พอยท์ สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องพยัญชนะไทย ๔๔ ตัวและสระ  ท่านผู้สนใจที่ดาวน์โหลดไป อาจจะสับสนที่หน้าจอพาเวิดล์พอยท์ทับกัน ให้ท่านผู้สนใจเปิดแสดงพาเวิดล์พอยท์เลยครับ สื่อการเรียนการสอนจะแสดงให้ท่านเองครับ  ส่วนเสียงประกอบเป็นดนตรีไทย อาจจะไม่ปรากฏในสื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้ ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเสียงดนตรีไทย ได้ตามอินเทอเน็ตครับ ที่คุณครูใช้ใช้เพลงดนตรีประกอบของสี่แผ่นดินครับ
ลิงค์   http://www.4shared.com/office/SPY0C2ot/___online.html

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1