Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ดรุณศึกษา หนังสือเรียนที่ดีกว่าหนังสือเรียนภาษาไทยในปัจจุบัน

                
   
จากประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยมาเป็นเวลานาน ทำให้คุณครูเห็นข้อแตกต่างระหว่างหนังสือเรียนภาษาไทยในปัจจุบันและหนังสือเรียนภาษาไทยที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่โบราณเพราะมีความเป็นมายาวนานเกินกว่า ๑๐๐ ปีมากแล้ว และคุณครูก็ทราบดีว่าว่าทุกท่านคงจะรู้จักหนังสือเล่มนนี้เป็นอย่างดี "ดรุณศึกษา"  เหตุใดคุณครูเดชจึงกล่าวว่า หนังสือเรียนเล่มนี้ดี ก่อนจะทราบใคร่ขอให้ทุกท่านทั้งที่เคยอ่านและไม่เคยอ่านได้ทราบประวัติผู้แต่งหนังสือกันเสียก่อน

บราเดอร์ ฟ.ฮีแลร์ดรุณศึกษา


ดรุณศึกษา แบบเรียน ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา แต่งโดยนักปราชญ์ ชาวฝรั่งเศส ฟ. ฮีแลร์ หรือ เจษฎาธิการฮีแลร์ ทั้งหมด ๕ เล่ม ใช้เวลาแต่ง ๑๑ ปี แต่งถวายอุทิศพระราชกุศลในงานพระเมรุ รัชกาลที่  ปี พ.ศ. 2454 โดยมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ประทานคำแนะนำและทรงแก้ไขให้ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งดำริให้หนังสือดรุณศึกษาใช้เป็นตำราแทนตำรา มูลบทบรรพกิจ ทั้งยังประทานคำชมแก่ท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ในการแต่งดรุณศึกษาอีกด้วย เป็นเหตุให้ดรุณศึกษาได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปสู่สถาบันการศึกษาและสาธารณชน ปัจจุบันแบบเรียน ดรุณศึกษา ยังคงใช้เป็นแบบเรียนในเครือคาทอลิกมาจนถึงทุกวันนี้


ดรุณศึกษา เป็นแบบเรียน หนังสือนิทาน คำกลอนโคลง และภาพประกอบสอนเด็ก อย่างเช่นมี เรื่องพระยากง พระยาพาล นิทานตำนานของจังหวัดนครปฐม                ซึ่งมีหนังสือทั้งสิ้นจำนวนห้าเล่มด้วยกันคือ เตรียมประถมศึกษา  ,ประถมศึกษาปีที่ ๑ -๔ 

   
              ดรุณศึกษา หนังสือสอนอ่านภาษาไทย ที่ดีกว่าหนังสือสอนอ่านในปัจจุบัน

            การสอนอ่านภาษาไทยตั้งแต่วัยเยาว์นับว่าเป็นการกระตุ้นทักษะทางภาษาให้แก่เยาวชนเป็นอย่างดี ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในโลกก็ว่าได้ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นภาษาที่ยาก และมีคำศัพท์มากมายมหาศาล ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาไทย กับนักเรียนตั้งแต่วัยเตรียมประถมศึกษา และประถมศึกษา หนังสือ ตำรา ที่ผู้เขียนใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน และได้ผลเป็นอย่างดี ทำไมผู้เขียนจึงใช้ตำราดรุณศึกษาเป็นตำราแรก ๆ ในการเสริมทักษะ และการสอนอ่านภาษาไทย แก่นักเรียน เป็นเพราะเมื่อผู้เขียนได้อ่านสารบัญคำนำของตำราก็ถึงกับฉงนเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่แต่งตำราสอนอ่านภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้เขียนชาวไทย แต่ท่านเป็นชาวต่างประเทศดังที่ท่านผู้อ่านได้อ่านมาแต่ข้างต้นแล้ว  
            และยังเป็นที่น่าแปลกใจอีกว่าด้วยอายุที่ยาวนานของตำราเล่มนี้ ทำให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเหตุใดหนังสือตำราเล่มนี้จึงได้รับความนิยมอยู่โดยตลอด และเมื่อเปิดอ่านตามเนื้อหาก็เห็นว่ามีความทันสมัยไม่ล้าสมัยแต่อย่างใด ผู้เขียนจึงได้ทดลองนำไปสอนอ่านให้นักเรียนที่สอนพิเศษอยู่ปรากฏผลว่าได้ผลดี เพราะดรุณศึกษาเริ่มต้นจากง่าย คือคำศัพท์ที่ง่าย อ่านและสะกดได้โดยไม่ซับซ้อนไปยัง ยาก คือคำศัพท์ที่ยาก มีความซับซ้อน และมีรูปสระอื่น ๆ เพิ่มเข้ามา
การใช้ตำราเล่มนี้มีความแตกต่างจากตำราเล่มอื่น ๆ หรือไม่ ?
            หากจะกล่าวในรายละเอียดของการใช้ตำราดรุณศึกษา นั้นผู้เขียนใคร่ขอกล่าวว่าเป็นการยากเช่นกันสำหรับพ่อแม่หรือครูอาจารย์ที่ไม่คุ้นชินในการใช้ตำราที่ค่อนข้าง มีลักษณะการเขียนเว้นวรรคคำแบบฝรั่ง กล่าวคือ ตำราเล่มนี้ ใช้การเขียนแบบเว้นวรรคคำเช่นการเขียนของภาษาอังกฤษ คือเขียนเป็นคำ ๆ แล้วเว้นช่วงไป หากจะมองว่าผู้แต่งใช้ความนิยมตามแบบฝรั่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะอาจจะเป็นจริงตามนั้น แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาดูแล้ว ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า ก็เป็นการดีเช่นเดียวกันที่ จะเริ่มให้บุตรหลาน หรือนักเรียนอ่านคำโดยไม่ต้องสนใจต่อความหมาย คืออ่านเรียงเป็นคำ ๆ ไป หากเขาสนใจใคร่รู้ความหมายเขาจะสอบถามจากเราผู้สอนเอง ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมาย
            อีกสิ่งที่ผู้สนใจใช้ตำรานี้ควรทำความเข้าใจคือ ท่านต้องมีความเข้าใจต่อภาษาไทยแบบโบราณด้วย เพราะตำราดรุณศึกษา ใช้ภาษาที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง คือยังคงเอกลักษณ์เดิมดังที่เคยเขียนเมื่อนานมาแล้ว ดังนั้นบางคำ บางวลี บางประโยค อาจจะสร้างความสับสนงงงวยได้เช่นกัน ดังนั้นท่านผู้สนใจใช้ตำรานี้ควรเปิดใจยอมรับ ว่าแม้ตำราจะใช้ภาษาเก่า แต่ตำรานี้ก็มีคุณประโยชน์มากมาย หากเราใช้ให้เป็นและเข้าใจหลักการเขียนที่ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมา
            อีกคำถามที่ผู้สนใจใช้ตำรานี้ใคร่รู้คือ เราควรเริ่มใช้ตำราดรุณศึกษาในการสอนอ่านเมื่อใด ผู้เขียนเองเห็นว่า การสอนภาษาเป็นหน้าที่หลักของพ่อแม่ ดังการที่จะกล่าวว่าเดี่ยวเข้าโรงเรียนก็อ่านได้เองล่ะ นั้นเป็นสิ่งที่ผิดอย่างยิ่ง ของให้ผู้ปกครองที่สนใจได้ทราบว่าการที่เด็กบางคนเก่งภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ การที่พ่อแม่ให้ความสำคัญ สอนอ่าน สอนพูดอยู่เสมอ
            สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนใคร่ขอคือ  ควรที่จะสอนภาษาแม่ คือภาษาไทยของเราให้ได้ดีเสียก่อน อย่าพึ่งเอาภาษาอื่นมาสอน เพราะในปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่เด็กส่วนมากรับรู้และได้เรียนรู้กันมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าห่วงคือ ภาษาแม่ หรือภาษาไทย เริ่มมีปัญหามากขึ้น อย่าคิดว่าภาษาไทย เราพูด เขียน อ่าน กันทุกวัน ไม่ต้องไปสนใจก็ได้  ที่ผู้เขียนสอนนักเรียนมา อยากจะบอกว่าเด็กไทย หรืออาจจะกล่าวรวมถึงผ้ใหญ่ส่วนมากด้วยที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง อ่าน พูด เขียน ไม่ได้ ไม่ถูก ใช้คำศัพท์ไม่เหมาะสม หรือไม่เข้าใจคำศัพท์ที่แม้จะเป็นภาษาไทย เสียด้วยซ้ำ
            เราต้องมาปรับให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญ และเป็นภาษาที่บุตรหลานของเรา นักเรียนของเราต้องได้ก่อนภาษาอื่น ต้องพยายามทำให้เขารักในภาษาไทยให้ได้ ผู้เขียนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ในอนาคตครูผู้ที่สอนภาษาไทย กลับเป็นฝรั่งหัวทอง ตาสีน้ำขาว ไป แล้วเอกลักษณ์ไทยเราจะไม่มีเหลือ
            ตำราจะเริ่มสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การประสมสระ จากสระเดียว ไปสู่สระประสม และสิ่งที่ผู้ปกครอง หรือผู้จะใช้ตำราเล่มนี้ จะต้องรู้คือ การผันวรรณยุกต์ที่จะต้องมีการผันให้ถูกต้อง   เป็นที่ทราบแล้วว่าอักษรไทยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม คืออักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ  โดยในสามกลุ่มนี้มีเพียง อักษรกลางเท่านั้นที่สามารถผันเสียงได้ครบ ๕ เสียง  ส่วนอักษรสูงและต่ำ ผันเสียงได้เพียง ๓ เสียงเท่านั้น ตรงจุดนี้สำคัญเพราะในตำราดรุณศึกษานั้น ใช้การประสมสระและฝึกผันวรรณยุกต์ เป็นตามลำดับไป  ดังนั้นผู้สนใจจะใช้ตำรานี้จะต้องหาตำราเล่มอื่น ๆ มาอ่านประกอบด้วย
            นอกจากจะมีภาษาโบราณปรากฏแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญคือมีคำบางคำที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้เรียนรู้ อยู่ด้วย คือเป็นคำที่ไม่สุภาพ แต่ในตำราไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวถึงในเชิงลบ แต่กล่าวถึงสัตว์จำพวกนั้น  ๆ โดยตรง ผู้นำเอาตำราไปใช้ ควรระมัดระวังในการสอนอ่านด้วย
            ข้อดีของการตำราดรุณศึกษา สอนอ่านภาษาไทยทุก ๆ เล่ม คือการมีเนื้อเรื่องที่ชวนน่าอ่าน มีคติสอนใจ และในเล่มที่มีระดับสูง ๆ ขึ้นไป จะมีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ผสมผสานอยู่ดังนั้นนอกจากจะอ่านแล้วเข้าใจในภาษาไทย ทำให้เป็นคนเก่งภาษาไทยแล้ว ยังทำให้เป็นผู้รู้เรื่องประวัติและคติสอนใจอื่น ๆ  จึงอาจจะกล่าวได้ว่าตำราดรุณศึกษาเป็นตำราที่แปลก แปลกในการแต่งตำรา แปลกที่ผู้แต่งเป็นฝรั่ง แปลกในการจัดเรียงคำในหน้า และดี ที่สอนอ่านภาษาไทย ได้ชัดเจน ดีที่มีเรื่องราวคติต่าง ๆ มากมาย  ดีที่สอนให้เด็กที่สอนอ่านมีความรู้มาก รู้รอบตัว และเป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ

            หากจะกล่าวถึงคุณค่าของตำราเล่มนี้แล้ว คงยืดยาว ไม่เหมาะแก่เวลา ผู้เขียนจึงใคร่ขอให้ผู้ที่สนใจนำตำราดรุณศึกษาไปใช้ แต่มีข้อคำถาม หรือไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นสอนบุตรหลานอย่างไร หรือมีปัญหาในการใช้ตำราดรุณศึกษาอย่างไร ท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางอีเมล์ หรือติดต่อมาโดยตรงทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ ผู้เขียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบทุกข้องสงสัยและหากไม่สามารถช่วยเหลือได้ ก็จะไปถามอาจารย์ของผู้เขียนที่สอนด้านภาษาไทยโดยตรงให้ครับ
ครูเดช  084-014-7717       e-mail :    e-dej@hotmail.com
บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ครูเดชยินดีช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถเพื่อเด็กไทยอ่าน เขียน ใช้ ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมครับ


เรียนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว สถานที่เรียนพิเศษ เรียนพิเศษภาษาไทย ที่ เรียน พิเศษ ใน สมุทรปราการ การเรียนพิเศษ เรียนพิเศษภาษา เรียนพิเศษคุมอง อัตราค่าเรียนพิเศษ เรียนพิเศษ จุฬาไม่เรียนพิเศษ เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรียนพิเศษ ติวเตอร์ หาเด็กเรียนพิเศษ เรียนพิเศษอะไรดี เด็กเรียนพิเศษ เรียนพิเศษ หาดใหญ่ เรียนพิเศษฟรี ที่เรียนพิเศษในกรุงเทพ รับ สอน พิเศษ ภาษา อังกฤษ ตาม บ้าน เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ราคา สอน พิเศษ ภาษา อังกฤษ ตาม บ้าน เรียนพิเศษอังกฤษ สถานที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว งานสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สมัครสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สอนพิเศษภาษาอังกฤษที่บ้าน รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ สถาบันสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า สอนพิเศษอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษ สถาบันเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ อยากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ไปเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์ ราคาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ คือ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ราคา เรียนพิเศษ แปลภาษาอังกฤษ คำว่าเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนสอนพิเศษประถม โรงเรียนพิเศษ โรงเรียนสอนพิเศษคณิตศาสตร์ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนเรียนพิเศษ การเปิดโรงเรียนสอนพิเศษ โรงเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนพิเศษคุมองโรงเรียนสอนพิเศษอนุบาล เรียนศิลปะ เรียนศิลปะเด็ก เรียนศิลปะฟรี เรียน ศิลปะ เด็ก ที่ไหน ดี เรียนพิเศษศิลปะ เรียนศิลปะที่ไหนดี อยากเรียนศิลปะ ที่เรียนพิเศษศิลปะ เรียนศิลปะเด็กเล็ก เรียนพิเศษประถม รับ สอน พิเศษ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถม สอนพิเศษ ประถม เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ประถม รับสอนพิเศษ ประถม งานสอนพิเศษ ประถม เรียนพิเศษเลขประถม สมัครสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ประถม สมัครสอนพิเศษ ประถม สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ประถม สอนพิเศษเด็กประถม เรียนพิเศษเด็กประถม สมัครสอนพิเศษเด็กประถม โรงเรียนสอนศิลปะเด็ก สอนศิลปะเด็ก โรงเรียน สอน เต้น สำหรับ เด็ก สถาบันสอนศิลปะเด็ก โรงเรียนสอนภาษาเด็ก สอนภาษาเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะเด็กเล็ก สอนพิเศษเด็กโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็ก สอนดนตรีเด็ก เรียนวาดรูป เรียนวาดรูปฟรี เรียนวาดรูปที่ไหนดี อยากเรียนวาดรูป เรียนวาดรูปสำหรับเด็ก เรียนวาดภาพ เรียนวาดรูปออนไลน์ เรียน ภาษา อังกฤษ สำหรับ เด็ก ประถม สถาบัน สอน ภาษา อังกฤษ สำหรับ เด็ก เล็ก หลักสูตร ภาษา อังกฤษ สำหรับ เด็ก สถาบันสอนภาษาอังกฤษเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนภาษาอังกฤษเด็ก สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเด็ก เด็กเรียน ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรียนอังกฤษเด็กเล็ก เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม เรียนอังกฤษเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะ สถาบันสอนศิลปะสอนศิลปะ สอนศิลปะฟรี รับสอนศิลปะที่บ้าน หาคนสอนพิเศษ หาสอนพิเศษ หา ครู สอน พิเศษ เด็ก อนุบาล หาที่สอนพิเศษ หางานสอนพิเศษ หาคนสอนพิเศษ ประถม หาครูสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษ หาอาจารย์สอนพิเศษ หางานสอนพิเศษตามบ้าน หาคนสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษที่บ้าน  หางานสอนพิเศษ ประถม รับสอนพิเศษ หางานสอนพิเศษ ตามบ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้าน หางานสอนพิเศษ คณิตศาสตรหาติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ หางานครูสอนศิลปะ หาคนสอน หาคนสอนภาษาอังกฤษ หางานสอนพิเศษภาษาอังกฤษหาติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน  หาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ หาเด็กสอนพิเศษ หาครูสอนภาษาญี่ปุ่น เรียนกวดวิชา โรงเรียน กวด วิชา ติวเตอร์ โรงเรียนสอนกวดวิชา สอนกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชา กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาประถม เปิดโรงเรียนกวดวิชา การเรียนกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนกวดวิชาประถม การเปิดโรงเรียนกวดวิชากวดวิชาที่ไหนดี กวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ไหนดี กวดวิชาคณิตศาสตร์ประถม บทเรียน ภาษา อังกฤษ ป 1 เรียนภาษาอังกฤษ ป.1 เรียนภาษา 1 เดือน สอนภาษาอังกฤษ ป.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.1 การเรียนภาษาอังกฤษ ป.1 เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ เรียนเสริมคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 ที่เรียนคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษเลข เรียนเลข เรียนเลขที่ไหนดี ที่เรียนพิเศษเลข ที่เรียนเลข สถาบันสอนดนตรี สถาบันสอนการพูด เปิดสถาบันสอนพิเศษ สถาบันสอนออกแบบ สถาบันสอนภาษา การเปิดสถาบันสอนภาษา สถาบันสอนการออกแบบ สถาบันสอนวาดรูป การเรียนภาษา การเรียนภาษาไทย การเรียนรู้ของเด็ก การเรียนรู้ภาษา เรียนการพูด สื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา สื่อเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในกรุงเทพ สถาบันสอนภาษาอังกฤษในกรุงเทพ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กรุงเทพ เรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพ สอนติวเตอร์ ติวเตอร์สอนพิเศษ รับติวเตอร์สอนพิเศษ ติวเตอร์สอนที่บ้าน ติวเตอร์สอนตามบ้าน ติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน สอนภาษาไทยให้ฝรั่ง เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล เรียนภาษาให้ได้ผล เรียนภาษาให้เก่ง วิธีเรียนภาษาให้เก่ง วิธีเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล เรียนพิเศษอนุบาล สอนพิเศษอนุบาล สอนพิเศษเด็กอนุบาล เรียนพิเศษเด็กอนุบาล เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล โรงเรียนสอนออกแบบ โรงเรียนสอนการพูด โรงเรียนสอนแอร์ โรงเรียนสอนจีน โรงเรียนสอนธุรกิจ โรงเรียนสอนโรงเรียนสอนญี่ปุ่น เรียนภาษา เรียน2 ภาษา เรียนภาษาเมืองนอก เรียนภาษาด้วยตัวเอง เรียนภาษาenglish อยากเรียนภาษา เรียนภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนรู้ภาษาไทย เรียนภาษา ม.ราม เรียนเกี่ยวกับภาษา เรียนภาษา online เรียนภาษากับเจ้าของภาษา เรียนภาษากฤษ เรียนภาษา เชียงใหม่ แบบเรียนภาษาไทยอนุบาล เรียนรู้ภาษา เรียนด้านภาษา เรียนอังกฤษที่ไหนดี เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียน ป.1 ที่ไหนดี เรียนประถมที่ไหนดี เรียนอังกฤษที่ไหนดี pantip

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1