Featured post

20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ

20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ

สมเชาว์ เกษประทุม
กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
 

ลักษณะของครูที่เด็กต้องการมีดังนี้คือ


1. มีในกว้าง เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม และรับฟังความคิดเห็น

2. มีความประพฤติดีทั้งในและนอกห้องเรียน

3. มีความยุติธรรมไม่ให้คะแนนลำเอียง

4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเด็กมากเกินไป

5. ไม่แต่งตัวฉูดฉาด ฟุ่มเฟือยใส่เสื้อผ้าสั้นจู๋ หรือใส่น้ำหอมมากเกินไป

+++++  +++++  +++++6. มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า และ มีอุปกรณ์การสอน

7. ไม่ปกปิดความรู้แก่ศิษย์

8. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

9. เข้าห้องสอนตรงเวลา และรักษาเวลาสอน

10. มีอารมณ์ขัน สนุกร่าเริง

+++++  +++++  ++++11. ไม่บังคับจิตใจนักเรียน

12. ไม่ด่านักเรียนไปถึงพ่อแม่วงศ์ตระกูล

13. มีความเป็นผู้นำ คุ้มครองเด็กได้

14. ไม่ผูกพยาบาทนักเรียน

15. ให้นักเรียนได้พูดคุยบ้าง ไม่บังคับให้เด็กนั่งนิ่งตลอดชั่วโมง

+++++    +++++    +++++16. ไม่ดูถูกเหยียดหยาม นักเรียนที่ยากจนแบะเรียนไม่เก่ง

17. ไม่พูดจาหยอกล้อเด็กมากเกินไปจนเด็กเหลิง

18. ให้คำตอบแก่นักเรียนทุกครั้งที่ถาม แม้ตอบไม่ได้ก็ไปค้นคว้ามาให้

19. ขยัน สอนดี ความรู้ดี ไม่หัวเก่า

20. ให้คำแนะนำแก่เด็ก เด็กปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1