Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : กยศ.ให้งบอุดมศึกษาเพิ่ม 20.02%

กยศ.ให้งบอุดมศึกษาเพิ่ม 20.02%

กยศ.จัด สรรงบประมาณสถาบันอุดมศึกษา เพิ่ม 20.02 เปอร์เซ็น ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 33.68 เปอร์เซ็น ชี้ผู้มาชำระเงินคืนเพิ่มขึ้น
         ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กก อ.) เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ในภาพรวมจำนวน 893,353 ราย วงเงิน 32,079.30 ล้านบาท แยกเป็น ผู้กู้รายเก่า 563,731 ราย ผู้กู้รายใหม่ 329,622 ราย และถ้าดูเฉพาะในส่วนของผู้กู้จากคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 (สถาบันอุดมศึกษา) นั้นมีผู้กู้รายใหม่ จำนวน 95,504 ราย วงเงิน 5,251,442,308 ล้านบาท แยกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐ จำนวน 27,387 ราย วงเงิน1,415,467,640 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9,430 ราย วงเงิน 421,869,678 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 25,673 ราย วงเงิน 1,124,319,962 ล้านบาท มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน 31,600 ราย วงเงิน 2,229,381,840 ล้านบาท วงเงิน มหาวิทยาลัยสงฆ์ 593 ราย วงเงิน 38,728,788 ล้านบาท และวิทยาลัยชุมชน 821 ราย วงเงิน 21,674,400 ล้านบาท
         ทั้งนี้ หากมีการเปรียบเทียบการจัดสรร กยศ.ของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ปี 2552 และปี2553 ในส่วนของผู้กู้รายใหม่ ปรากฏว่า สถาบันอุดมศึกษาได้ รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้นถึง 20.02 % ส่วนหนึ่งมาจากจำนวนผู้มาชำระเงินคืนเพิ่มขึ้นทำให้ทางกยศ.มีเงินที่จะมาจัด สรรเพิ่มเช่นกัน และถ้ามาดูในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มถึง 33.68 % เนื่องจากสถาบันดังกล่าวเปิดสอนสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ มากขึ้น ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ทางกยศ.กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืม
         “ ผมคิดว่าในปีต่อไป นักเรียนคงจะสนใจมาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพราะเป็นสาขาที่กยศ. ให้กู้ เนื่องจากเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ทั้งนี้ถ้ามาดูถึงความต้องการในการกู้ในส่วนของอุดมศึกษากับ งบฯที่ได้รับจัดสรรยังถือว่าไม่เพียงพอ แต่การจัดสรรครั้งนี้ถือว่าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นที่เป็นเด็กที่ยากจนจริง ๆ “ผศ.ดร.สรรค์ กล่าว
ที่มา : คมชัดลึก

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1