Featured post

แม่น้ำบางปะกง มาจากไหน?

แม่น้ำบางปะกง มาจากไหน?
แม่น้ำบางปะกง เกิดจากแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำนครนายก (จ. นครนายก) กับแม่น้ำปราจีนบุรี (จ. ปราจีนบุรี) ไหลรวมกันที่ อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าแม่น้ำบางปะกง ไหลลงอ่าวไทยที่ ต. บางปะกง อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

แม่น้ำปราจีนบุรี มีต้นน้ำจาก 2 ทาง คือทางเหนือ กับทางใต้
ทาง เหนือ ไหลลงใต้ จากทิวเขาใหญ่ มี 4 สาย คือ 1. แม่น้ำพระปรง 2. แม่น้ำหนุมาน 3. ห้วยยาง 4. ห้วยโสมง ทั้ง 4 สาย ไหลไปรวมกันที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี เรียกแม่น้ำปราจีนบุรี

จากนั้นไหลผ่าน อ. ศรีมหาโพธิ, อ. ประจันตคาม, อ. เมืองปราจีนบุรี

ทางใต้ ไหลขึ้นเหนือ มี 1 สาย เรียกคลองพระสทึง (สทึง เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลอง) จากทิวเขาอำเภอต่างๆใน จ. จันทบุรี คือ อ. มะขาม, อ. โป่งน้ำร้อน, และ อ. สอยดาว

ผ่าน อำเภอต่างๆใน จ. สระแก้ว คือ อ. วังสมบูรณ์, อ. วังน้ำเย็น, อ. เขาฉกรรจ์, และ อ. เมืองสระแก้ว แล้วรวมกับแม่น้ำพระปรง ไหลไป อ. กบินทร์บุรี รวมกับแม่น้ำหนุมาน เรียกแม่น้ำปราจีนบุรี

(ท้องที่ อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี จะเห็นว่าเป็นที่รวมรับน้ำอย่างน้อย 5 สาย จากทิศทางต่างๆกัน จึงมีน้ำหลากมารวมท่วมมากกว่าที่อื่น)

บริเวณแนวคลองพระสทึง (ทำแนวเหนือ-ใต้) เป็นที่ดอนกลายเป็นสันปันน้ำ แบ่งน้ำเป็น 2 ส่วน ไหลไปทางตะวันตกลงอ่าวไทย กับไหลไปทางตะวันออกลงโตนเลสาบ กัมพูชา

แม่น้ำบางปะกง ยังมีลำน้ำสาขาอีก 1 สาย เรียกคลองท่าลาด (อยู่ใน จ. ฉะเชิงเทรา) เกิดจากแควระบม (อ. สนามชัยเขต) กับแควสียัด (อ. ท่าตะเกียบ) รวมกันที่ ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม ไหลผ่าน อ. ราชสาส์น ลงรวมแม่น้ำบางปะกงที่ ต. ปากน้ำ (เจ้าโล้) อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา

ปะ กง (ในชื่อบางปะกง) กร่อนจากคำเขมรว่า บงกง แต่อ่าน บ็องกอง แปลว่า กุ้ง แสดงว่าแม่น้ำบางปะกงสมัยโบราณมีกุ้งชุกชุมเป็นที่รู้ทั่วกัน

ทั้ง หมดนี้ไม่ได้คิดหรือเดาขึ้นมาเองโดยไม่ตรวจสอบ แต่สรุปจากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545) และจากประสบการณ์ตรงที่เคยไปสำรวจถึงบริเวณต้นน้ำทุกสายหลายปีมาแล้ว

ถึง กระนั้นก็ไม่มั่นใจจะถูกต้องทุกอย่าง เพราะผมอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเข้าใจต่างจากหลายๆท่านก็ได้ ดังนั้นขอให้ทักท้วงที่เห็นว่าบกพร่อง

ภาพจาก 
http://www.bloggang.com/data/d/djang67/picture/1371091554.jpg 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1