Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม

หลักการบวกลบจำนวนเต็ม
มีชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ชุกชุม เช่นช้างป่าเป็น
1. การบวกจำนวนเต็ม
    - จำนวนเต็มบวก  +  จำนวนเต็มบวก
           เช่น 5+7  = 12  
                    หลักพิจารณา คำตอบที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวก นำจำนวนสองจำนวนรวมกัน
    - จำนวนเต็มบวก  +  จำนวนเต็มลบ
         กรณ๊ที่ 1  จำนวนเต็มบวกมากกว่าจำนวนเต็มลบ
           เช่น   10 + (-6)  = 4 
                     หลักพิจารณา  จำนวนสองจำนวนหักล่างกัน คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
         กรณีที่  2  จำนวนเต็มบวกน้อยกว่าจำนวนเต็มลบ
          เช่น   10 + (-15) = 5
                    หลักพิจารณา  จำนวนสองจำนวนหลักล่างกัน  คำตอบที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบ

นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม
ที่มาจาก : http://www.thaigoodview.com/node/63495

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1