Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ประโยชน์ของมาลัย

ประโยชน์ของมาลัย

  ประโยชน์ของมาลัย

http://pirun.ku.ac.th

มาลัยแต่ละชนิด มีหน้าที่ใช้สอยต่าง ๆ กัน ตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนั้น
            2.1 ใช้สำหรับคล้องคอ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของงาน เช่น มาลัยบ่าว-สาว
              2.2 ใช้สำหรับคล้องคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือต้อนรับแขก 
              2.3 ใช้สำหรับคล้องคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือเป็นเกียรติแก่ผู้มีชัยชนะในการประกวดต่าง ๆ
              2.4 ใช้สำหรับคล้องคอ เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้มีชัยชนะในการแข่งขันต่าง ๆ
              2.5 ใช้สำหรับมอบให้บุคคลผู้มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการรับขวัญ 
              2.6 ใช้สำหรับทูลเกล้าฯ ถวาย ในการรับเสด็จฯ ในการเข้าเฝ้าตามโอกาสที่เหมาะสม 
              2.7 ใช้สำหรับมอบให้แก่ประธาน หรือแขกผู้ใหญ่
              2.8 ใช้สำหรับเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาในงาน
              2.9 ใช้สำหรับสวมคอในงานประเพณีพื้นบ้านของไทย
              2.10 ใช้แขวนประตู หน้าต่าง หรือเพดาน แทนเครื่องแขวน
              2.11 ใช้ห้องแทนเฟื่องดอกรัก 
              2.12 ใช้บูชาพระ
              2.13 ใช้แขวนหรือประดับเครื่องดนตรีไทยในเวลาที่จะเล่น 
              2.14 ใช้ในการประกอบท่ารำของการรำไทยบางชุด 
              2.15 ใช้ในพิธีบวงสรวงเทพยดาต่าง ๆ 
              2.16 ใช้สำหรับตกแต่งรัดมวยผม
              2.17 ใช้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้สำหรับจัดแจกัน 
              2.18 ใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือ 
              2.19 ใช้ในการประดับตกแต่งในงานดอกไม้สดต่าง ๆ 
              2.20 ใช้ในการตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ในบางโอกาส เช่น รัดฐานพระพุทธรูป 
              2.21 ใช้แขวนห้อยหน้ารถ หรือหัวเรือ 
              2.22 ใช้ในการตกแต่งประดับเวที

ที่มาจาก : ครูจิณณพัต ปั้นดี โรงเรียนบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
http://www.thaigoodview.com/node/63480

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1