Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์


          ข้อดีและข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดย ดร. สมพร จองคำ 

          ข้อดี 


          ๑. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น 
          ๒. เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
          ๓. เสริมสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้า เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงน้อย ทำให้มีเสถียรภาพในการจัดหาเชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มาก 

          ข้อเสีย 

          ๑. ใช้เงินลงทุนสูงและจำเป็นต้องเตรียม โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๒. จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี การดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินทางรังสี และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
          ๓. การยอมรับของประชาชนยังมีน้อย 


ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1