Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : เรียนต่อ ปริญญาโท-เอก ที่คณะ ICTม.มหิดล

เรียนต่อ ปริญญาโท-เอก ที่คณะ ICTม.มหิดล

        

  แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
http://image.dek-d.com/contentimg/2014/paeng/NEWS/NEWS-S-31.jpg

  เมื่อพูดถึงการเรียนต่อระดับปริญญาโท-เอก  ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แล้ว คณะ ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว วันนี้ เราจะพาไปรู้จักกับการเรียนในระดับปริญญาโท ที่คณะนี้กัน
           ข้อมูลทั่วไป   หลักสูตรปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณะ ICT    มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิทยาการสาขาคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ นักศึกษาจะได้รับการดูแลและฝึกปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยแก่การเรียนรู้ รวมการพัฒนาทักษะในด้านการทำงานเป็นทีม การจัดการโครงการ การระดมความคิด ภาวะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจ และที่สำคัญหลักสูตรยังเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาวิชาที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านเทคนิคและการนำไปใช้ได้จริง
           เรียนภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 18.00-21.00 และวันเสาร์ – อาทิตย์ (เช้าหรือบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง) ระยะเวลา 2 ปี 

           สถานที่เรียน  อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
           ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000 บาท ( 2 ปี 4 เทอม)

           เนื้อหาวิชาเรียน
 อ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.ict.mahidol.ac.th

           การรับสมัคร เปิดรับรอบสอง ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 นี้  โทร. 02  354 4333  / 02 849 6399

           ทุนการศึกษา ปริญญาโท ให้ทุนการศึกษาจำนวนหลายทุน / ปริญญาเอก ให้ทุนการศึกษาพร้อมเงินเดือน


          เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์เรียนที่นี่ เราได้เชิญศิษย์เก่า คือ คุณ อิทธิพล รัศมีโรจน์ หรือ อาร์ท ผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี  มาบอกเล่าและแนะนำการเรียนในหลักสูตรนี้ให้ฟังกันค่ะ
   
            คำถาม อยากให้อาร์ทช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆ รู้จักค่ะ  

           อาร์ท สวัสดีครับ ผมสอบเข้าเรียน ป.โท  ในปี 2549 และเรียนจบในปี 2551  ตอนเรียนก็ทำงานไปด้วย ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ม. มหิดล ในขณะนั้น งานที่รับผิดชอบเป็นหลัก ก็คือ ดูแล Computer system infrastructure และระบบความปลอดภัยทางเครือข่ายสื่อสาร (network security) ของมหาวิทยาลัย  ส่วนวิทยานิพนธ์ที่ทำ คือเรื่อง Echo Cancellation in Voice over IP ครับ เกี่ยวกับการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการตัดเสียงสะท้อนหรือ echo ที่เกิดขึ้นในการสื่อสารบน Internet  ซึ่งก็มีโอกาสได้นำเสนองานวิจัยชิ้นนี้ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวน 2 การประชุมคือ ในประเทศออสเตรเลียและ จ.กาญจนบุรี  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากทางบัณฑิตวิทยาลัยในการนำเสนอ หลังจากเรียนจบก็ได้ทำงานต่อที่คณะ ICT งานหลักคืองานวิจัยและพัฒนางานทางด้าน computer system and network ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเครือข่ายและระบบ ตอนนี้มีแผนจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศครับ 

           คำถาม ได้ข่าวว่าจบได้ตามกำหนดเวลาแล้วก็ได้รางวัลด้วย เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะ 
           อาร์ท ครับ ก็ตามเวลาที่กำหนดของหลักสูตรครับ โดยใช้เวลา 2 ปีถ้วนครับไม่ขาดไม่เกิน ส่วนรางวัล ที่ได้รับก็คือ  Dean’s List Award 2007 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลครับ ที่ผมได้รับเพราะได้ตามเกณฑ์  คือสามารถเรียนจบได้ตามเวลาที่กำหนด มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.90 วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครับ และเป็นผู้มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่วนตัวผมเองรู้สึกดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะในระดับ ป.โท มีได้รับแค่ 5 คน พอได้รับรางวัลแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับ            

           คำถาม แล้วแบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะ ไหนจะเรียน การบ้าน วิทยานิพนธ์ แล้วก็ต้องทำงานไปด้วย  

           อาร์ท ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับ การที่ต้องเรียนและทำงานไปด้วย เป็นเรื่องยากมากเมื่อเทียบกับคนที่เรียนในภาคปกติ เพราะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก และต้องการบริหารเวลาในแต่ละวันให้ดี ส่วนหลักสูตรของที่นี่ก็มีความเข้มข้นมาก  ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมมีอยู่ 2 อย่างครับ ก็คือ “การวางแผน” และ “ความต่อเนื่อง” ถ้าให้ผมแนะนำนะครับ เริ่มแรกที่ได้เข้ามาเรียน ควรจะเข้าใจแผนการศึกษาของหลักสูตรและวางแผนให้ดี   เช่น ถามตัวเองให้ได้ว่าจะต้องการจบในระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าต้องการจบใน 2 ปีควรจะวางแผนว่าในแต่ละเทอมต้องเรียนกี่ตัวจะแบ่งเวลาอย่างไร ในเทอม 2 ของปีแรกควรจะเริ่มหาหัวข้อของงานวิจัยที่จะทำให้ได้  จากนั้นก็หา อ.ที่ปรึกษาที่สนใจ ทุกสิ่งล้วนต้องทำตามขั้นตอน แต่เคล็ดของผมคือทุกอย่างจะต้องกำหนด deadline ให้ตัวเองและทำตามให้ได้ครับ
           และที่สำคัญอย่างที่สอง คือความต่อเนื่องครับ หมายถึงต้องทำงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หมั่นคุยกับ อ.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์บ่อย ๆ อาทิตย์ละครั้งเป็นอย่างน้อย ในช่วงใกล้จบผมคุยกับอ.ที่ปรึกษาแทบทุกวัน  ซึ่งทั้งหมดนี้ผมถือเป็นการฝึกตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ครับ ถ้าทำได้ก็คือชนะใจตัวเอง และมันทำให้ผมคิดเสมอว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ ผมได้รับสิ่งมีค่ามากมายมากกว่าการได้รับปริญญาเสียอีก
  
           คำถาม เมื่อมองย้อนไป ประทับใจที่เรียนไปอย่างไร และมีโอกาสนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงบ้างหรือเปล่า
           อาร์ท  ตัวผมเองประทับใจหลาย ๆ วิชาครับ  เพราะนำมาใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างดีมาก เช่น วิชา Project Management ที่ท่านอาจารย์ผู้สอน ได้นำประสบการณ์และงานจริง ๆ ที่ได้ทำมาถ่ายทอดและนำมาเป็นโจทย์ให้ นศ.ได้คิดวิเคราะห์ในงานนั้น ๆ วิชา Telecommunication และ Computer Network Design and Management อ. ก็ได้ถ่ายทอดกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้ นศ. เห็นมุมมองในการคิดในเชิงกว้างและเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวได้อย่างดี ไม่ใช่รู้แค่ว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ คืออะไรหรือว่ารู้แค่ว่ามันดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร วิชา Database Design and Admin นอกจากเนื้อหาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานข้อมูลแล้วผมได้เรียนรู้ยังได้ทราบถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฐานข้อมูลในเชิงลึก วิชาสุดท้ายที่ประทับใจคือ Computer and Communication Security อ. ผู้สอนได้ให้งานวิจัยในด้านระบบความปลอดภัยไปศึกษาและสอนให้คิดวิเคราะห์ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร และจุดอ่อนดังกล่าวสามารถพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ด้วยวิธีการใด  นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ๆ วิชาที่น่าสนใจมาก เช่น Multimedia Technologies and Applications, Image and Signal Processing, Knowledge-Based System, Distributed Database System, Computer Graphics, และ Parallel Computation เป็นต้น ส่วนการทำงานของผมนั้นมักจะได้รับมอบหมายงานที่เป็นโปรเจคท้าทายและเป็นสิ่งใหม่เสมอ หลายครั้งก็ได้นำหลักการจากหลาย ๆ วิชามาประกอบการทำงาน ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากนั้นก็ต้องคิดอย่างเป็นระบบให้ได้จึงจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ได้
 
           คำถาม แล้วกับเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันล่ะคะ 

           อาร์ท  เพื่อนรุ่นผม มาจากหลายสถาบันและต่างสาขาครับ ทั้ง วิศวะคอมฯ, math, วิศวะไฟฟ้า, บริหารธุรกิจก็มี  ทำงานกันหลากหลายองค์กร ซึ่งดีนะครับ ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและอัพเดทสิ่งใหม่ ๆ  เพื่อน ๆ ทุกคนน่ารักมาก  ได้สนิทกันมาก ๆ ก็ตอนทำโปรเจคต่าง ๆ ร่วมกัน จะมีวิชาสัมมนา ที่ทำให้รู้ว่าใครเก่งหรือถนัดด้านไหน ผมเองก็ต้องขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโปรเจคจากเพื่อนประจำๆ ครับ  ยิ่งตอนสอบนี่เจอกันบ่อยครับ จะมาจับกลุ่มผลัด ๆ กันติวแบ่งวิชากัน ช่วยสรุปและทำโน๊ตแล้วนำมาแลกกัน นอกจากนี้เวลามีงานสัมมนาทางวิชาการหรือเกี่ยวกับ ICT ของในมหาวิทยาลัยหรือของบริษัทเพื่อน ๆ พวกเราก็จะ Mail ชวนกันไปครับ ที่ประทับใจที่สุดคือ การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ผมจำได้ว่าตอนทำ thesis ผมเหนื่อยและท้อมาก แต่ก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อน ๆ มาก คอยให้กำลังใจ ชวนคุยเล่นไม่ให้เครียด ถึงแม้ว่าจะเรียนตอนกลางคืนและส่วนใหญ่ทำงานกันหมด แต่พวกเราก็มักหาเวลาเจอกันหลังเลิกเรียน บางทีก็ไปทานข้าวกันใกล้ๆ ที่เรียน ย่านอนุสาวรีย์ฯ, ซ.รางน้ำ ส่วนรุ่นพี่ ๆ ทั้ง ป.โทและ ป.เอกก็มักจะเข้ามาฟังเราพรีเซนต์งานเวลาสัมมนาบ่อยๆ ครับ บอกตรง ๆ ครับว่าตอนแรกก็กลัวว่าจะเข้ามายิงคำถามที่ตอบไม่ได้ (หัวเราะ) แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลยครับ พี่ๆ ให้คำแนะนำที่มีค่ามากครับ และพี่ ๆ เหล่านี้เมื่อให้ข้อคิดเห็นแล้วก็มักจะติดตามและทักทายเมื่อเจอตลอดว่าติดปัญหาอะไรหรือไม่ มีอะไรจะถามเค้าหรือให้เค้าช่วยมั้ย ซึ่งพี่ ๆ ทุกคนน่ารักมาก

           ต้องขอบคุณอาร์ทมากเลย สำหรับการเล่าประสบการณ์การเรียนที่คณะ ICT ให้พวกเราฟัง  ซึ่งคิดว่าเพื่อนๆ คงจะได้ ข้อมูลไปพอสมควรทีเดียว ถ้าสนใจข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมติดตามได้ที่  http://www.ict.mahidol.ac.th และสำหรับผู้สนใจจะเข้ามาเรียนที่นี่และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากรุ่นพี่แบบตัวต่อตัว  คุณอิทธิพลก็ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษา โดยสามารถ Mail มาได้ที่itirs@mahidol.ac.th ค่ะ
ที่มาจาก : vcharkarn.com/varticle

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1