Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : Study in Holland

Study in Holland

เนเธอร์แลนด์แดนกังหัน        
  แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
http://www.biz.co.th/images/column_1368678333/1368684820bizcoth1.jpg
         แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย  สอนอ่านภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  สอนภาษาไทย  สอนพิเศษภาษาไทย  เรียนอ่านภาษาไทย  เรียนพิเศษสังคม  เรียนพิเศษภาษาไทย  เรียนพิเศษ ไทย สังคม   รับสอนพิเศษภาษาไทย  ติวภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม  ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต


   เนเธอร์แลนด์ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์และหมู่เกาะอีก 6 แห่งในทะเลแคริบเบียน เดิมประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อในภาษาดัตช์คือ Nederland ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนที่อยู่ต่ำ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ทั้งนี้เนเธอร์แลนด์มักถูกเรียกว่า ฮอลแลนด์ ซึ่งมีที่มาจากชื่อเมืองในอดีตซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันตกและเป็นเมืองที่เจริญและร่ำรวยที่สุดในศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์           ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป โดยชายแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยี่ยม ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ฮอลแลนด์เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งจากประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส อีกจุดเด่นหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์ก็คือ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเพียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเท่านั้นที่มีเนินเขา อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามนั่นก็คือผืนฟ้าที่ทอดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งไปกว่านี้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ แม่น้ำหรือลำคลอง ในปัจจุบันฮอลแลนด์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 16 ล้านคน

สังคม           ในปัจจุบันฮอลแลนด์มีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง 190 เชื้อชาติ โดยเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศฮอลแลนด์ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้คนชาวดัตช์ค่อนข้างรักอิสระ ใจดี และเปิดกว้างต่อชาวต่างชาติ และด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ส่งผลให้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนแห่งความรู้ ความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ภาษาประจำชาติคือภาษาดัตช์ โดยผู้คนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และอาจพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส

อุปนิสัย
           เนเธอร์แลนด์ถือเป็นสังคมชนิดพึ่งพาตนเอง ผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งนี้จึงส่งผลให้ชาวดัตช์รักอิสรภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยด้วย ลักษณะเด่นหนึ่งขาวชาวดัตช์ก็คือความเปิดกว้างและความตรงไปตรงมาทั้งทางการกระทำและการพูดจา สังคมชาวดัตช์เป็นสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ จะเห็นได้ชัดจากในชั้นเรียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา ทุกคนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเองได้อย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่สามารถเรียกกันด้วยชื่อหน้า

ชีวิตนักเรียน/นักศึกษา           สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบางแห่งประกอบด้วยหลายวิทยาเขต หรือในบางกรณีหนึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีอาคารเรียนกระจายอยู่ทั่วในเมืองนั้นๆ ในแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีการตั้งสมาคมหรือชมรมต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน/นักศึกษา โดยสมาคมหรือชมรมเหล่านี้จะมีนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ บ้างก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสถานที่พบปะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือแหล่งบันเทิงต่างๆ โดยปกติแล้ว ผู้คนในแวดวงการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มของตนเองด้วยความเป็นนักวิชาการแต่อย่างใด

อุดมศึกษาในฮอลแลนด์
           การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ในประเทศฮอลแลนด์ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 76,000 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษามากกว่า 60 แห่ง ซึ่งเป็นหลักฐานพิสูจน์ได้ถึงความมีชื่อเสียงด้านการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์

หลักสูตรนานาชาติมากกว่า 1,462 หลักสูตร           ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศแรก (ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ) ที่เปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยในปัจจุบันประเทศฮอลแลนด์มีหลักสูตรนานาชาติด้วยกันถึง 1,462 หลักสูตร ซึ่งทำให้ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุดในภาคพื้นทวีปยุโรป

การศึกษาและการวิจัยระดับแนวหน้า           การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากมาตรฐานในการตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 11 แห่ง (จาก 13 แห่งในประเทศฮอลแลนด์) ได้ถูกจัดอยู่ในระดับแนวหน้า 200 อันดับแรกของโลกในการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกของนิตยสาร Times โดยสามารถดูได้ที่ลิ๊งค์นี้
http://www.topuniversities.com/university_rankings/results/2008/overall_rankings/fullrankings/

การเรียนการสอนในแบบดัตช์           การเคารพในความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นเป็นเสมือนคติพจน์ในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายเช่นในประเทศฮอลแลนด์ ทั้งนี้รวมถึงการนำไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย การเรียนการสอนในประเทศฮอลแลนด์เน้นการสื่อสารและให้ความสำคัญกับนักเรียน/นักศึกษาเป็นหลัก โดยให้อิสรภาพแก่นักเรียน/นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์คือ การเรียนรู้จากปัญหา (Problem-Based Learning) ด้วยวิธีนี้ทำให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์พร้อมทั้งนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรยังเน้นการทำรายงาน, การทำงานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ, การฝึกงาน และการทำการทดลองต่างๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยฝึกนักเรียนให้พร้อมเมื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

           สำหรับนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ที่ Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office) Thailand ชั้น 3 อาคารเอ็มไทย ตึกออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ หรือ โทร. 02 252 6088ที่มาจาก : vcharkarn.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1