Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : 10 อันดับเทรนด์ของโลกอนาคต

10 อันดับเทรนด์ของโลกอนาคต          ดอยช์  โพสต์  ดีเอชแอล  ผู้นำธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก  ได้เผยแพร่การศึกษาล่าสุดในหัวข้อ  "Delivering  Tomorrow  -  Customer  Needs  in  2020  and  Beyond"  ซึ่งนำเสนอผลการศึกษาความเห็นในหัวข้อต่างๆ  เช่น  โลกาภิวัตน์  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  โลจิสติกส์  สิ่งแวดล้อม  และสังคม  โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวม  900  คน  ประกอบด้วยซีอีโอจากบรรษัทลงทุนข้ามชาติชั้นนำ  (MNCs)  และนักวิชาการ


          การศึกษาเผยให้เห็นถึงทิศทางจากปี  2563  เป็นต้นไป  ถือเป็น  10  อันดับเทรนด์ของโลกในอนาคต  โดยประเด็นหลักๆ  ได้แก่  วิวัฒนาการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงด้านความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  และการปรากฏตัวของจีนในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับภูมิภาคที่น่าสนใจ  ด้วยความเห็นที่ต่างกันในเรื่องต่างๆ  โดยผู้ร่วมตอบคำถามทั้งเอเชีย  ยุโรป  และอเมริกา

          อันดับ  1  ภาวะโลกร้อนจะเป็นประเด็นร้อนที่ผลักดันให้สินค้าและบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาพลังงานยั่งยืนถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้

          นายแฟรงก์  แอพเพิล  ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหาร  ดอยช์  โพสต์  ดีเอชแอล  กล่าวว่า  ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษยชาติต้องเผชิญ  ผู้เข้าร่วมงานวิจัยคาดการณ์ว่า  ในอนาคตการตัดสินใจซื้อสินค้าจะไม่ยึดแบรนด์  คุณภาพและราคา  แต่คำนึงถึงผลกระทบของสินค้าและบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
           ผู้บริโภคยินดีจ่ายมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง  เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมผู้บริโภคจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแน่วแน่ในด้านการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  และผู้ให้บริการที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมกำลังพยายามขจัดจุดด้อยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          "หากวันนี้คุณอ่านฉลากบนขวดแยม  คุณจะพบว่ามีปริมาณแคลอรีระบุอยู่บนขวด  แต่ในปี  2563  บนฉลากจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า"  นายแอพเพิลกล่าว

          2.ความแตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้น  และความขัดแย้งทางสังคมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย  ดังนั้นการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงและความปลอดภัยจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

          3.จีนจะผงาดเป็นผู้นำด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยี

          อันดับ  4  อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้าทั่วโลก  ซึ่งประเด็นหลักมุ่งเน้นไปยังลักษณะความเป็นปัจเจกบุคคล  ความโปร่งใส  ความสามารถที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  และความรวดเร็ว
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต
          อย่างไรก็ตาม  แม้การทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต  ทุกที่  ทุกเวลา  ของลูกค้าในปี  2563  อาจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  แต่ลูกค้ายังคงมีความต้องการสินค้าและบริการที่ขนส่งได้อย่างรวดเร็วที่สุด  ดังนั้น  ผู้บริโภคต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นจากซัพพลายเออร์  สิ่งนี้เองจะทำให้อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

          ในปี  2563  หรืออีก  10  ปีข้างหน้า  ประชากรจำนวนมาก  โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่เกิดใหม่  จะทำกิจกรรมออนไลน์เกือบตลอดเวลา  และประชากรสามพันล้านคนจะดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว  การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในวงการธุรกิจเท่านั้น  แต่ขยายตัวไปยังทุกๆ  สาขาอาชีพ  นอกจากนี้  ความต้องการบริการที่มีความคล่องตัวและสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

          เทรนด์อันดับ  5  การบริโภคอย่างมีจิตสำนึกและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่าย

          6.ความสะดวกสบายและความเรียบง่าย  จะเป็นความต้องการหลักของผู้บริโภค

          7.การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลยังคงทรงอานุภาพอยู่

          8.อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางและสร้างแบบแผนใหม่ๆ  เพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรและธุรกิจสีเขียว

          9.การจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าแทนการผลิตเองจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  และห่วงโซ่มูลค่าจะขยายตัวไปในทุกทิศทางสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

          10.ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะพัฒนาเป็นผู้ให้คำปรึกษา  โดยบริการเสริมต่างๆ  จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่การบริการ

          สำหรับการศึกษาและวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นระหว่างเดือน  มิ.ย.2551-ม.ค.2552  โดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยเสนอความคิดเห็นอย่างละเอียดในแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีแห่งอนาคต  81  บทที่ได้รับการริเริ่มขึ้นมาและใช้วิธี  Delphi  ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงปี  2493  และเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่มีหลายขั้นตอน  ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีที่หลากหลาย  สามารถคาดคะเนอนาคตแม่นยำและสอดคล้องมากขึ้นกว่าผลที่ได้จากการทำแบบสอบถามทั่วไป

          ถึงเวลาจับตา  โลกร้อน  อินเทอร์เน็ตและโลจิสติกส์  คำตอบของโลกอนาคตกันเสียแล้ว

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์