Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ตีแผ่ภาวะโลกร้อน

ตีแผ่ภาวะโลกร้อน


ข่าวคราวเกี่ยวกับแกนโลกเอียงผลพวงมาจากภาวะโลกร้อน ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นถึง 7 เมตร กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจะจมอยู่ใต้ทะเล อีกทั้งระดับจะเกิดสตอมเซอจ หรือคลื่นพายุชายฝั่ง ข้อมูลเหล่านี้เกิดจากคำบอกเล่าของนักวิชาการหลากหลาย กลายเป็นข่าวที่สร้างความตระหนกให้กับสังคมพอควร ล่าสุดกลุ่มนักวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ออกมาอธิบายถึงสาเหตุปรากฏการณ์ที่อยู่ในห้วงกระแสของความตระหนก ดังกล่าว ในงานเสวนา “โลกเปลี่ยน ฤดูเปลี่ยน ภูมิอากาศเปลี่ยน”

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต


ดร.สมบัติ อยู่เมือง ภาควิชาธรณีวิทยา  กล่าวว่าในเอเชียมีการเก็บข้อมูลด้านความเปลี่ยนแปลงของโลกน้อยมาก แต่มีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของทั้งโลกอยู่ในยุโรป อเมริกา และรัสเซีย โดยข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ที่คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Intergovermmental Pannel on Climate Change : IPCC) ทำงานเก็บข้อมูลด้านนี้มา 20 ปี บอกไว้ว่า อีก 20 ปี หรือปี ค.ศ.2090 อุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็นโซน ๆ ของโลก และซีกโลกตอนบนจะเจอหนัก แต่สูงขึ้นราว 1.5-2 องศาเท่านั้น

ส่วนปริมาณน้ำฝน ไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเรื่องอากาศร้อนหนาวเกินไปเป็นเรื่องของภูมิอากาศที่หมุนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ส่วนคลื่นความร้อนถือว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติเพราะเคยเกิดขึ้นอยู่ในยุโรปเหนือกับใต้

ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ บอกว่าจากข้อมูลอีก 10 ปีน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น 7 เมตร เพราะน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ขั้วโลกเหนือจะละลายหมด แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วอีก 10 ปีน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ไม่มีทางละลายหมด เพราะมีการขุดแกนน้ำแข็ง พบว่า แกนน้ำแข็งมีอายุถึง 6 แสนปีชี้ให้เห็นว่า น้ำแข็งไม่มีทางละลายหมดใน 10 ปีนี้

ส่วนกรณีความวิตกของ สตอมเซอจ อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ ระบุว่า ละติจูดที่ตั้งของกรุงเทพฯไม่ได้อยู่ในเส้นทางของพายุที่ตั้งไม่เอื้อให้เกิดพายุโซนร้อน อีกทั้งการเกิดสตอมเซอจ จะเกิดจากการยกตัวของคลื่น จะรุนแรงระดับไหนขึ้นอยู่กับความลึกของทะเล ทั้งนี้อ่าวไทยตอนบนมีความลึกไม่เกิน 20 เมตร ดังนั้นการยกตัวของคลื่นในบริเวณนี้ไม่น่าจะเกิน 1-2 เมตร

ด้าน ดร.พงษ์ ทรงพงษ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ อธิบายเพิ่มเติมว่า แกนโลกเอียงมาเป็นเวลานานแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในรอบเวลานับหมื่นปี หากมีการเปลี่ยนการเอียงของแกนโลก ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ และเรื่องนี้เป็นหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ที่หลายคนได้เรียนมาแต่อาจลืมไป.

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1