Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑          ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดย นางวิมล พงศ์พิพัฒน์ นางแถมสุข นุ่มนนท์ และ นางแม้นมาส ชวลิต 
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต          เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่  ๑  ขึ้นในยุโรปใน  พ.ศ. ๒๔๕๗  นั้น ประเทศไทยยังคงยึดมั่นอยู่ในความเป็นกลาง แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสังเกตความเคลื่อนไหวของคู่สงครามอย่างใกล้ชิด การสงครามได้รุนแรงขึ้นเป็นลำดับ  ทรงเห็นว่าฝ่ายเยอรมนีเป็นฝ่ายรุกราน จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนี  และออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๖๐  แล้วประกาศเรียกพลทหารอาสาสำหรับกองบิน และกองยานยนต์ทหารบกเพื่อส่งไปช่วยสงครามในยุโรป การส่งทหารไปรบครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์เพราะเท่ากับได้ไปเรียนรู้วิชาการทางเทคนิคการรบและการช่างในสมรภูมิจริงๆ เมื่อเสร็จสงครามสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ  ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม  ณ พระราชวังแวร์ซายส์ด้วย   ผลพลอยได้จากการเข้าสงครามนี้ก็คือสัญญาต่างๆ ที่ไทยทำกับเยอรมนี     และออสเตรีย-ฮังการีย่อมสิ้นสุดลงตั้งแต่ไทยประกาศสงครามกับประเทศนั้น และไทยก็ได้พยายามขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาฉบับเก่าซึ่งทำไว้กับอังกฤษ    ฝรั่งเศส   และชาติอื่นๆ แต่ก็ประสบความยากลำบากอย่างมาก  อาศัยที่ไทยได้ความช่วยเหลือจาก ดร.  ฟรานซิส  บี  แซยร์ (Dr.  Francis  B.  Sayre)  ชาวอเมริกันซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยาณไมตรีในที่สุดประเทศต่างๆ ๑๓ ประเทศรวมทั้งอังกฤษตามสนธิสัญญา  พ.ศ.  ๒๔๖๘  และฝรั่งเศสตามสนธสัญญา  พ.ศ.  ๒๔๖๗ ตกลงยอมแก้ไขสัญญาโดยมีเงื่อนไขบางประการเช่น จะยอมยกเลิกอำนาจศาลกงสุลเมื่อไทยมีประมวลกฎหมายครบถ้วน และยอมให้อิสรภาพในการเก็บภาษีอากรยกเว้นบางอย่างที่อังกฤษขอลดหย่อนต่อไปอีก ๑๐  ปี  เช่นภาษีสินค้าฝ้าย  และเหล็ก

           ไทยพยายามเร่งชำระประมวลกฎหมายต่างๆ  ต่อมาจนแล้วเสร็จ และเปิดการเจรจาอีกครั้งหนึ่ง   ในที่สุดประเทศต่างๆ ก็ยอมทำสัญญาใหม่กับไทย เมื่อ   พ.ศ. ๒๔๘๐ไทยได้อิสรภาพทางอำนาจศาลและภาษีอากรคืนมาโดยสมบูรณ์


ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1