Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : โลกยิ่งร้อน พายุก็จะยิ่งรุนแรงใหญ่โตขึ้น

โลกยิ่งร้อน พายุก็จะยิ่งรุนแรงใหญ่โตขึ้น


การศึกษาล่าสุดทำให้รู้แล้วว่า เราสามารถจะฟังเสียงคำรนคำรามของโลกร้อน โดยฟังจากเสียงพายุที่นับวันจะยิ่งใหญ่โต และยิ่งรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต


ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวได้กรองเสียงของคลื่นที่เกิดจากพายุในมหาสมุทร ถาโถมเข้ากระทบฝั่ง มานานหลายสิบปีแล้ว การคอยฟังเสียงอันน่ารำคาญนี้ ก็เพื่อคอยฟังถึงแผ่นดินไหว

รายงานในข่าวภูมิศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐฯ แจ้งว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ดักฟังเสียงแผ่นดินไหวทางอิเล็กทรอนิกส์ และเร่งฟังเสียงของคลื่นที่เกิดจากพายุให้ดังขึ้นเสียงของคลื่นที่กระแทกฝั่ง ก่อให้เกิดความสั่นไหวแบบหนึ่ง และความสั่นไหวส่อให้รู้ถึงว่า พายุ ในทะเลแท้จริงจะรุนแรงขนาดไหน

นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุทรศาสตร์ สคริปปส์ได้ศึกษาข้อมูลแผ่นดินไหวจากพายุ ตั้งแต่ ทศวรรษ พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา และเตรียมจะเปิดเผยผลการวิเคราะห์ให้ทราบ กล่าวแจ้งว่า "แต่ตอนนี้ก็ได้เห็นแนวโน้มชัดแจ้งขึ้นอยู่แล้ว มันจะมีห่าพายุที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในเวลาของปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน".

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์