Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : วิธี การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ในศักยภาพสมองของตน

วิธี การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อทำให้คุณเป็นคนฉลาดกว่าคนอื่น

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง,การสร้างความเชื่อมั่น,ความเชื่อมั่น

วิธี การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ในศักยภาพสมองของตน

      การที่จะเป็นคนฉลาดได้ คุณจำเป็นต้องเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าตนเองสามารถเป็นคนที่ฉลาดได้ สร้างความเชื่อว่าตนเองเป็นคนเก่งสามารถทำอะไรตามที่ใจปรารถนาได้ทุกประการ การสร้างความเชื่อให้สมองรับรู้ความต้องการของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราจะทำอะไรไม่สำเร็จหากขาดความเชื่อในสิ่งที่ตนเองกำลังทำ ดังนั้น คุณจำเป็นที่จะต้องทำให้สมองของคุณเชื่อเสียก่อนว่า คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ปลูกฝังความเชื่อ

      การปลูกฝังความเชื่อเป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง วิธีที่ดีที่สุดในการฝังความเชื่อลงในสมองของคุณคือ การพูดกับกระจก ถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่งให้คุณพูดกับกระจกว่า ฉันเป็นคนเก่งฉันสามารถเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองฉลาดขึ้น บอกตนเองบ่อยๆ สักร้อยครั้งทำเป็นประจำ หลังจากนั้นคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดขึ้นจริงๆ (แต่คนฉลาดไม่ใช่ดีแต่พูด ต้องรู้จักลงมือปฏิบัติด้วยถึงจะได้ผลดี)

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย การคิดบวก

การสร้างความคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดี เป็นความคิดที่ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เร็ว คิดหวังสิ่งใดก็สมหวังสมความปรารถนา คนที่รู้จักคิดบวกและไม่ค่อยกลัวอุปสรรคและความล้มเหลวเพราะต่อให้มีเรื่องเหลวร้ายแค่ไหนเข้ามาในชีวิตก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะคนคิดบวกมักจะเห็นแสงสว่างในความมืดมนเสมอ
การฝึกคิดบวก คือการฝึกคิดให้มีความสุข อย่านึกถึงแต่เรื่องของตนเองมากไป ลองมองรอบข้างด้วยจิตใจที่แบ่งปัน แล้วคุณจะมองเห็นว่าสิ่งรอบข้างสวยงามและมีความสุขมากขึ้น ที่สำคัญ ให้ขจัดคำพูดที่ไม่ดีในสมองออกไป อย่างฝังสมองในเชิงปฎิเสธด้วยคำว่า อย่า ห้าม เช่น ฉันไม่อยากเป็นคนโง่ ให้เปลี่ยนวิธีพูดเป็น ฉันต้องการเป็นคนฉลาด รู้จักคิดบวก พูดในทางบวก ก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ทำให้สิ่งที่คุณคิดหวังเป็นจริง

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ศรัทธากับสิ่งที่ทำ

ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า Everything is possible (อะไรก็เป็นไปได้) อยากจะทำอาชีพอะไรก็ทำได้ อยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้ อยากจะรวยก็รวยได้ อยากจะเก่งก็เก่งได้ ขอให้มีสิ่งเดียวคือ ความศรัทธา มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำ มีใจรัก และความตั้งใจให้แนวแน่ว่าจะต้องทำมันให้สำเร็จ มุ่งหน้าไปยังสิ่งที่ต้องการ หาโอกาสให้กับตนเองได้เข้าไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้น อย่าเสื่อมศรัทธากับสิ่งที่คุณเชื่อ แต่จงทำให้ถึงที่สุด ประตูแห่งความสำเร็จกำลังเปิดรอคุณอยู่

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ตอกย้ำ ทำซ้ำ เพื่อสร้างความคิดในจิตใจใต้สำนึก

     การทำอะไรซ้ำๆ จะเกิดเป็นความเคยชิน ถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่เชื่อว่าตนเองทำได้ ให้บอกกับตนเองซ้ำๆ ในสิ่งที่คุณต้องการทำ เช่น คุณอยากเป็นคนฉลาด ให้บอกกับตนเองว่า ฉันสามารถเป็นคนฉลาดได้มากกว่า ฉันจะพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้น บอกกับตนเองซ้ำๆ วันละ 3 หน ถ้ารู้สึกว่าตนเองเริ่มโง่ ก็บอกกับตนเองด้วยประโยคเดิมๆ ด้วยการพูดเสียงดังฟังชัดและมั่นใจ เพื่อให้ตัวคุณเองเชื่อมั่นจริงๆ ว่าทำได้

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย  ใช้สติหยุดความคิดด้านลบ

สติคือการระลึกรู้ความผิดชอบชั่วดี เมื่อมีสติเราก็สามารถคิด ทำและพูดในสิ่งที่ถูกที่ควร การมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาจะช่วยลดความฟุ้งซ่านที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์เบื่อในการอ่านหนังสือ เมื่อเรามีสติ รู้ว่าการอ่านหนังสือไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ ก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องมือยับยั้งความคิดลบ เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่า การเบื่อที่จะอ่านหนังสือนั้นจะทำให้สอบตกได้ ทำให้เรียนได้ไม่ดี นอกจากนี้สติยังเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ขวนขวายทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ และช่วยให้มีความละเอียดรอบคอบในการเรียนรู้หรือทำงาน

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ตั้งเป้าหมายในชีวิต

การตั้งเป้าหมายในชีวิตคือการวางแผนในชีวิตของตนให้ทำในสิ่งที่อยากจะทำ คือการวางเป้าหมายให้ชีวิตมีความสุข มีความเจริญก้านหน้าในชีวิต คนที่รู้จักพัฒนาความก้าวหน้าต้องเป็นคนที่รู้จักวางตน ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เป้าหมายในชีวิตต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความดีงามและความถูกต้อง พยายามเสาะแสวงหาความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่นฝึกตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย เอาชนะใจตนเอง

การเอาชนะใจตนเองไม่ใช้เรื่องง่าย เพราะต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในของตนเอง หรือจิตใจของเราที่มีความนึกคิดตลอดเวลา การคิดที่ขาดสติ ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ หรือความประมาท เป็นตันตอของปัญหาและนำไปสู่ความล้มเหลว การฝึกเอาชนะใจตนจึงเป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องรู้จักหักห้ามใจ ฝืนใจ รู้จักจูงใจตนเองให้มีความ เช่น  ถ้ารู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือ ก็ต้องเอาชนะใจด้วยการจูงใจให้ตนเองอ่านหนังสือ สู้กับความรู้สึกที่ไม่ดี เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นจริง

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย เริ่มต้นกับสิ่งที่ทำให้มีความสุข

การกระตุ้นสมองให้เชื่อว่าตัวคุณเองเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถ คือการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข เพราะความสุขทำให้เกิดความคิดในแง่บวก
ถ้าคุณประสบปัญหาในการเรียนรู้หรือในสิ่งที่คุณทำอย่างมีความสุข คุณก็จะผ่านมันไปได้ เพราะคุณทำมันด้วยใจรัก เมื่อคุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณรัก มันก็จะกลายเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องการ

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เป็นสุภาษิตที่นำมาซึ่งความสำเร็จ มนุษย์เราทุกคนมีความอยาก อยากจะเป็นโน่นอยากจะเป็นนี่ อยากเก่งเหมือนคนโน้นคนนี้ แต่นั้นก็เป็นแค่ความรู้สึกอยากเท่านั้น คุณลองเปลี่ยนความอยากให้เป็นความพยายาม พยายามในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น ทุ่มเทกายใจ ทำให้มันสุดความสามารถ อย่ายอมแพ้มันง่ายๆ จนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ
ถ้ารู้สึกท้อให้ท่องว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น แล้วผลสุดท้ายความสำเร็จก็จะตามมาเอง

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดย ล้มแล้วต้องลุก

คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนผ่านอุปสรรคและความล้มเหลวมาด้วยกันทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ต้องลองผิดลองถูกในการหลายวิธีบรรลุนิพพาน ต้องผจญกับเหล่าหมู่มารกว่าจะบรรลุนิพพานได้ เราเองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าจะประสบความล้มเหลว แต่ถ้ารู้จักลุกขึ้นสู้ นำสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียน มองเห็นแสงสว่างในความล้มเหลวนั้น จะทำให้ประสบความสำเร็จในไม่ช้า


http://bloxabout.com/บทความพัฒนาตนเอง/วิธี-การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง-เพื่อทำให้คุณเป็นคนฉลาดกว่าคนอื่น/

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1