Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งชื่อวัด

มส.คลอดหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งชื่อวัด

มหาเถรสมาคม เห็นชอบคลอดหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งชื่อวัด ด้าน พศ.เตรียมแจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ให้เจ้าคณะจังหวัดรับทราบและปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน

เรียนภาษาไทย,ติวO-NETสังคมฟรี,แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง,ติวเตอร์สังคม,หาติวเตอร์ติวO-NETสังคม,ครูเดชเมื่อวันที่ 5เม.ย.2558 นายสมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ มส.ได้เห็นชอบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตั้งชื่อวัด ครั้งที่ 1/ 2558 เสนอปรับหลักเกณฑ์การตั้งชื่อวัด อาทิ ให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ตามนโยบายของ มส.โดยให้ตัดคำว่า “บ้าน” ออก ยกเว้นชื่อหมู่บ้านที่มีพยางค์เดียว ให้ใช้คำว่า “บ้าน” ได้ ,กรณีเสนอตั้งชื่อวัดตามชื่อภูเขา ถ้ำ หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปให้พิจารณาตั้งชื่อวัดตามที่เสนอ , กรณีเสนอขอตั้งชื่อวัด ตามชื่อสกุลของผู้ที่ยกที่ดินให้สร้างวัด หรือ ระลึกถึงผู้นำในการสร้างวัด ให้พิจารณาตั้งชื่อวัดตามที่ได้เสนอมา ,ที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของส่วนราชการ ถ้าในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน ระบุให้ตั้งชื่อวัดตามชื่อที่ปรากฏในหนังสืออนุญาต ยกเว้นเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้ชื่ออย่างอื่น เมื่อประกาศตั้งวัดแล้วให้ พศ.หรือ เจ้าอาวาสแจ้งให้ส่วนราชการผู้อออกหนังสืออนุญาตทราบ เป็นต้น

โฆษก พศ.กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีเสนอขอตั้งชื่อวัดโดยใช้คำว่า “วัดป่า” นำหน้า ให้พิจารณาว่า อาณาบริเวณที่ดินที่ตั้งวัดมีสภาพเป็นป่าที่ร่มรื่นหรือไม่ หากมีสภาพเป็นป่าที่ร่มรื่นให้พิจารณาใช้ชื่อว่า “วัดป่า” นำหน้า หรือ “วนาราม” ต่อท้ายได้ นอกจากนี้ ไม่สมควรตั้งชื่อวัดโดยใช้คำว่า “วรวราราม” หรือ “วราราม” ต่อท้าย เนื่องจากจะไปเหมือนกับสร้อยของพระอารามหลวง ที่สำคัญการตั้งชื่อวัดไม่ควรเกิน 7 พยางค์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเมื่อได้รับการตั้งชื่อตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง การตั้งชื่อวัดเรียบร้อยแล้ว ให้วัดปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ทั้งนี้ พศ.จะแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ให้เจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน.



ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์ วันพุธ 15 เมษายน 2558

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1