Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :ประวัติครูเดช

ประวัติครูเดช 


ครูเดช สุรเดช ภาพันธ์  ,O-NETสังคมครูเดช
ชื่อ  สุรเดช  ภาพันธ์   หรือที่เด็ก ๆ รู้จักกันดีในชื่อ ครูเดช
เกิดเมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2533    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา   กรุงเทพมหานคร ปี 2551
สำเร็จการศึกษาระดับอุมศึกษา ปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาเอก ประวัติศาสตร์   สาขาโท  การสอนภาษาไทย   สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี 1 ภาคการศึกษา  เมื่อ ปี 2555
ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาไทยศึกษา

อาชีพ   ครูสอนพิเศษ ประสบการณ์กว่า 6 ปี   
อีเมล์  e-dej@hotmail.com
หมายเลขติดต่อ   084-014-7717  

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1