Featured post

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET : ศาสนา ป.6 (ศาสนาอื่น ๆ ) ระดับ ป.6

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET : ศาสนา ป.6 (ศาสนาอื่น ๆ )

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับประถมศึกษา
ให้วง ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำอธิบาย  ความรู้ทั้งหมดนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม หรือ ท่านครูอาจารย์ที่จัดเตรียมเนื้อหาไม่ทันก็ยังสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

คำขอร้อง เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ครูเดชเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยการนำความรู้มาแยกวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่าย โดยที่ทำเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตได้ แต่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านที่สนใจจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือ เผยแผ่ ในสื่ออนไลน์ โดยใส่เคดิตที่มาด้วยนะครับ

ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งว่า ผู้รวบรวมและเรียบเรียงไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเพื่อผลกำไร ยกแต่ได้ขออนุญาตจากผู้เรียบเรียงแล้วเท่านั้น ครับ
ติดต่อครูเดชเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ เชิญติวกวดวิชานอกสถานที่  084-014-7717 ,094-070-7114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วีดีโอติวเฉลยข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา หน่วยศาสนา 2  ของชั้น ป.6  นักเรียนสามารถเปิดฟังพร้อม ๆ ลองทำข้อสอบได้ตามด้านนี้ครับ พร้อมคำอธิบายครับ จงใช้ตารางด้านล่างนี้เพื่อตอบคำถาม ข้อ 1-5 1.  นอกจากหลวงลุงจะสอนให้สามเณรเพชร เว้นจากความชั่วและกระทำความดีแล้วท่านยังสอนให้อบรมจิตด้วยวิธีใด เพื่ออะไร ทั้งเป็นไปตามคำสอนของศาสดาพระองค์ใด คำตอบ 2 5 A


ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ครับ ในคำถามมีการกล่าวถึง “หลวงลุง” นักเรียนจะสามารถเดาได้ว่า “หลวงลุง” เป็นคำที่ใช้เรียกพระสงฆ์ ของศาสนาพุทธ  คำถามที่ ของโจทย์ถามว่า เราจะอบรมจิตใจได้อย่างไร ให้นักเรียนดูจากชุดคำตอบที่ให้มา จะเห็นได้ว่ามีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นที่เป็นของศาสนาพุทธ นั้นก็คือ ข้อ คือ สมาธิ-วิปัสสนา นั้นเอง    ในคำถามข้อที่  ถามว่าเพื่ออะไร ในคำถามต้องการให้นักเรียนพิจารณาและคิดต่อว่า การที่เราปฏิบัติ “สมาธิ-วิปัสสนา” นั้นจะส่งผลอย่างใด   นักเรียนจะเห็นว่า มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงเรื่องจิตใจ  คำตอบจึงเป็นข้อ  เพราะพูดถึงจิตใจ  และคำถามสุดท้าย  เป็นคำสอนของศาสดาใด  ข้อนี้สังเกตได้ง่ายมากครับ อย่างที่ครูให้ข้อมูลแต่ต้นแล้ว ว่า โจทย์แสดงถึงศาสนาพุทธมาโดยตลอด คำตอบสุดท้ายนี้คือ ข้อ  พระพุทธเจ้านั้นเอง 

________________________________________________


2. สังคมของชาวยิวสงบสุขได้ด้วยหลักคำสอนใด สอนว่าอย่างไร ใครเป็นศาสดา


 คำตอบ 1 4 E

 หลักคำสอนของยิว คือ บัญญัติ 10 ประการ (ในศาสนาคริสต์ก็ยึดถือเช่นกันครับ) คำตอบแรกจึงเป็นข้อ เพราะเรากำลังพูดถึงศาสนายิว  คำถามที่ ถามถึงหลักการสอน เมื่อเราพิจารณาจากหลักบัญญัติ 10 ประการแล้ว นักเรียนจะเห็นว่า ช่วงที่ท่านโมเสกได้รับบัญญัติมานั้น เป็นช่วงที่ชาวยิวกำลังทุกข์ลำบาก การปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ นั้นช่วยให้ชาวยิวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และทำให้จิตใจของชาวยิวนั้นมีความสามัคคีและรวมกันเป็นหนึ่งได้ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้แล้ว คำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำตอบที่ ก็คือ การอดทนและศรัทธาในพระเจ้า  อดทนในความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ศรัทธาต่อพระเจ้า ผู้ที่จะช่วยให้รอดและพ้นจากความทุกข์นี้ได้   คำตอบที่ ครูได้ให้รายละเอียดไปแล้ว ท่านศาสดา คือ ท่านโมเสกนั้นเอง

________________________________________________

3. การสวดมนต์วันละ 5 เวลา แสดงว่ากระทำสิ่งใด มีชื่อเรียกว่าอะไร และเป็นการแสดงความผูกพันกับพระเจ้าองค์ใด


คำตอบ 3 1 C

การสวดมนต์ เวลา นักเรียนพิจารณาได้ทันทีครับ มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น คือ อิสลาม คำถามที่ ถามว่ากระทำสิ่งใด  ข้อที่กำกวมมีสองข้อของคำถามคือ ข้อที่ และข้อที่   ข้อที่คือ การนมัสการขอพร ส่วนข้อที่ คือ อัลกุระอ่าน   ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ครับ ในคำถาม ถามในส่วนพีการปฏิบัติ จึงไม่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ นักเรียนจึงสามารถตัดคำตอบข้อที่ ได้ครับ คำตอบคือข้อที่    คำถามข้อที่ คำตอบคือข้อ คือการละหมาด และข้อสุดท้าย ถ้านักเรียนจำที่ครูติวในคลิปได้ นักเรียนจะตอบได้ทันทีครับ ว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามคือ พระอัลเลาะห์ นั้นเอง
ข้อสังเกต ท่านนบี เป็นศาสนทูต   พระอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า ของศาสนาอิสลาม ครับ

________________________________________________


4. คัมภีร์ฉบับสุดท้ายของพระเจ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร รวมอยู่ในหลักปฏิบัติข้อใด และใครคือ ศาสนทูตที่นำคัมภีร์นี้มาให้


คำตอบ 4 2 B

เมื่อนักเรียนเห็นคำถามให้ดูที่ชุดคำตอบครับ นักเรียนจะเห็นว่ามีเพียงข้อคำตอบเดียว อังกุระอ่าน เท่านั้น เมื่อนักเรียนทราบว่าคำตอบแรกของคัมภีร์อังกุระอ่าน นักเรียนจะสามารถเดาได้ต่อไปว่า คำตอบน่าจะคำสอนหรือหลักปฏิบัติที่ของศาสนาอิสลาม นั้นก็มี 2 ข้อ คือ  ละหมาด และ ศรัทธา  ในข้อที่แล้ว ๆ เราได้ตอบ ละหมาดไปแล้ว แสดงว่าในข้อนี้ไม่ตอบละหมาดอีกแน่นอน จึงเหลือเพียง ข้อเท่านั้น นักเรียนจะพิจารณาได้อีกอย่าง คือ หลักศรัทธา นั้น เป็นคำสอนที่บรรจุในคัมภีร์อังกุละอ่าน นั้นเอง  ในข้อนี้ให้นักเรียนไปดูคำอธิบาของข้อที่แล้ว คำถามข้อสุดท้ายถามถึงท่านศาสนทูต ไม่ใช่พระเจ้า คำตอบของข้อนี้จึงคือ ท่านนบี นั้นเอง

________________________________________________

5. ศาสนาคริสต์มีคำสอนที่เป็นหลักสำคัญคือเรื่องใด แสดงออกโดยวิธีใด ศาสดาผู้เป็นแบบอย่างของคุณธรรมนี้คือใคร


คำตอบ 5 3 D

ในคำถามนี้ได้ข้อคำถามแสดงให้นักเรียนทราบเลยทันทีครับว่าเป็นศาสนาคริสต์ คำถามแรกถามว่ามีหลักความสำคัญของศาสนาอย่างไร เน้นในเรื่องใด  ให้นักเรียนจำว่า คริสต์แต่งงานในโบสถ์  เพื่อแสดงความรัก ศาสนาคริสต์ จึงเป็นศาสนาแห่งความรัก ดังนั้นคำตอบที่ จึงตอบว่าความรัก นั้นเองครับ  ในคำถามที่ ถามถึงการแสดงออกของหลักหัวใจของศาสนา  ครูตอบข้อที่ 3 คือการให้อภัยและเสียสละ นักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคำตอบสองข้อนี้มีความชัดเจนกันมากครับ  เพราะมีความรัก จึงมีกาให้อภัย และความเสียสละ นั้นเอง   ส่วนคำถามสุดท้ายถามถึงท่านศาสดา ข้อนี้ตอบง่ายเพราะในโจทย์บอกศาสนาไว้แล้วคำตอบคือ ท่านพระเยซู นั้นเองครับ
ข้อสังเกต   พระเจ้าในศาสนาคริสต์ คือ พระยะโฮวาห์   ศาสดา คือ พระเยซู

________________________________________________


6. ศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์ในข้อใดได้มากที่สุด

 1. เป็นศูนย์กลางชุมชน                                                    
2. สอนให้มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
3. เป็นหลักในการดำรงชีวิตและที่พึ่งทางใจ
4. สอนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคำตอบ ข้อ 3

ดังที่ครูเคยบอกไว้หลายครั้ง ทั้งในคลิปที่ติวโอเน็ต และอื่น ๆ ครับ ว่าศาสนานั้นมีความสำคัญในแง่ของการให้กำลังใจ เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ เมื่อมนุษย์พบเจอสิ่งเลวร้าย ไม่มีที่พึ่ง มนุษย์ต้องการสิ่งที่จะนำมายึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสบายใจ และที่สำคัญที่สุด สังคมจะอยู่ไม่ได้เลย หากไม่มีศาสนา เพราะสังคมต้องการคนดี คนที่มีรูปแบบของชีวิตในด้านดี ศาสนาจึงตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ครับ นั้นก็คือ นำหลักธรรมในศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต

________________________________________________

7. พิธีกรรมของศาสนาใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามากที่สุด

1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                                 
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาซิกส์                                                                    
4. ศาสนาอิสลาม


คำตอบ ข้อ 1

ให้นักเรียนจำว่า พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดีย ก่อนตรัสรู้ ได้ศึกษาและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ศาสนาที่อายุยาวนานที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดีย นั้นคือ ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู นั้นเอง

________________________________________________

8. โชคชัยช่วยลูกนกที่ตกจากรังให้รอดชีวิตจากสุนัขกัด แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด และหลักธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาอย่างไรคำตอบ 2 3 C

                ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ การช่วยเหลือลูกนก ไม่ใช่การเอื้อเฟื้อ เพราะการเอื้อเฟื้อ คือการแบ่งปัน แต่ในโจทย์โชคชัยช่วยเหลือลูกนกไม่ให้โดนสุนัขกัด จึงเข้าไปอยู่ในการมีเมตตากรุณา  ข้อคำตอบที่ควรตัดทิ้งคือ การอดทน เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลย ครับ
                   นักเรียนดูต่อไปว่า การที่มีเมตตากรุณานั้น ไปสอดคล้องกับหลักธรรมใด นักเรียนจะเห็นสองข้อที่เป็นสิ่งที่คล้ายกัน คือ ศีล 5 และ เบญจธรรม ทำไมครูจึงบอกว่าเหมือนกัน  นักเรียนจำได้ไหมครับ ว่า แท้จริงแล้ว คำว่า “เบญจ” นั้นคือ 5 เบญจธรรม คือ ธรรม 5 นั้นเอง  ข้อที่ควรตัดทิ้งเลย คือ อบายมุข 6 เพราะในโจทย์ แสดงถึงการทำความดี และข้อที่ ที่เราเลือกก็เป็น เมตตากรุณา ด้วย จึงไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลยครับ    ข้อคำตอบที่ คือ ข้อ เบญจธรรม   เพราะอะไรจึงตอบข้อนี้ นั้นก็คือ เพราะว่า ศีล มีความหมายว่า ระเบียบ ข้อควรละ  ห้ามทำสิ่งนั้น ห้ามทำสิ่งนี้ เพราะผิดศีล แต่เบญจธรรม คือสิ่งที่ควรทำ 5 ประการ   ศีล และ ธรรม 5 มันจะล้อ ซึ่งกันล่ะกัน  (เดี่ยวอธิบายยาวไป ตามดูในคลิปได้ครับ)

                คำตอบสุดท้ายข้อที่ 3  ในข้อนี้นักเรียนจะสับสนครับ เพราะเราพูดถึงศาสนาพุทธอยู่ดี ๆ ก็มีแต่คำตอบที่เป็นศาสนาอื่น ๆ โผล่มา ข้อนี้คำตอบคือ  เพราะอย่างนี้ครับ เพราะเราเปรียบเทียบกับความรัก ความเมตตา ครูเดชจึงเห็นว่า ข้อนี้มีความรัก ความเมตตาอยู่ในคำตอบมากที่สุด คำตอบข้ออื่น ๆ ไม่ได้เป็นการแสดงความเมตตาเท่าที่ควรครับ 

________________________________________________

9. ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถาม
                   1. ศาสนาอิสลาม
                   2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
                   3. ศาสนาคริสต์
                   4. พระพุทธศาสนา

 ข้อใดสรุปลำดับการกำเนิดขึ้นของศาสนาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

1. 1 2 4 3
2. 3 1 2 4
3. 2 4 3 1
4. 4 2 1 3


คำตอบ  ข้อ 3

ให้นักเรียนจำดังนี้ครับ   พราหมณ์ แก่สุด พุทธ ตามมา   คริสต์ และ อิสลาม อายุเรียงกันมาจากมากไปน้อยครับ    ดังที่ครูเคยบอกไปแล้ว่า พระพุทธเจ้านั้น พระองค์เกิดในอินเดีย ดินแดนที่มีศาสนาพราหมณ์อยู่มาก่อนแล้ว ดั้งนั้น ศาสนาพราหมณ์ จึงมีอายุมากที่สุดครับ รองลงมาก็คือพุทธ    ในสองศาสนาท้าย  คริสต์และอิสลาม จะมีความแนวความเชื่อที่คล้ายคลึงกันในบางส่วน ดังนั้น นักเรียนจะสามารถเรียงลำดับได้ว่า คริสต์นั้นจะอายุมากกว่า อิสลาม  หากเรียงกัน อิสลามจะมีอายุน้อยที่สุดครับ 

________________________________________________

10.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ

1 คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์เก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2 พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์รวบรวมคำสอนของชาวพุทธเพื่อไปสู่สวรรค์
3 หลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 เป็นคำสอนสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอาน
4 คัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชี้แนวทางให้มนุษย์หลุดพ้นจากบาป


คำตอบ ข้อ 2  

 พระพุทธศาสนา แนวความคิดหลักจะไปในการหลุดพ้นจากโลก การไม่เกิดขึ้นอีก การยุติซึ่งการเวียนว่ายตายเกิด  ดังนั้นข้อคำตอบที่ จึงไม่ถูกต้อง เพราะพระไตรปิฎก ไม่ได้รวบรวมคำสอนเพื่อไปสู่สวรรค์ แต่รวบรวมคำสอนเพื่อการหลุดพ้นครับ  ส่วนคำตอบอื่น ๆ เป็นไปตามที่คำตอบกล่าวไม่ผิดครับ

________________________________________________

11. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

เมื่อตอนเป็นเด็ก สุทัตตะเข้าพิธีมอบตนเป็นศิษย์เข้าศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์จนจบการศึกษา ปัจจุบัน สุทัตตะลาอาจารย์มาสร้างครอบครัว และในอนาคตข้างหน้า เมื่ออายุมากขึ้นเขาจะแสวงหาธรรม จากนั้นจะสละชีวิตทางโลกออกบวชสู่ป่าเพื่อความหลุดพ้น สุทัตตะนำหลักธรรมของศาสนาใดมาใช้ในการดำเนินชีวิต

1 อริยสัจ 4 : พระพุทธศาสนา
2 บัญญัติ 10 ประการ : ศาสนาคริสต์
3 หลักปฏิบัติ 5 : ศาสนาอิสลาม
4 หลักอาศรม 4 : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


คำตอบ  ข้อ   

นักเรียนพิจารณาตามโจทย์ นักเรียนจะเห็นว่าชีวิตของสุทัตตะนั้นเป็นรูปแบบของการเรียงตามช่วงอายุ คือ ในช่วงแรกเรียน ช่วงที่สอง มีครอบครัว ช่วงที่สาม ศึกษาธรรม และช่วงที่สี่ ออกปฏิบัติธรรมละบ้านเรือน นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับคำตอบมากที่สุดคือ หลักอาศรม 4  เพราะอาศรม นั้นคือวิธีการแบ่งชีวิตของมนุษย์ออกเป็นช่วงละ 25 ปี หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็คือการจัดระเบียบชีวิตของมนุษย์ ว่าควรทำสิ่งใดในวัยใดนั้นเองครับ  
นักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้ตามลิงค์นี้ครับ 
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ป.6   ลิงค์ศาสนา 1   คลิก    ลิงค์ศาสนา 2   คลิก
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.3   ลิงค์  คลิก  
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.6   ลิงค์

หรือทดลองทำข้อสอบ O-NET สังคม ย้อยหลังและ PRE-O-NET ได้ตามลิงค์ 
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 ย้อนหลัง   ลิงค์  
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 ย้อนหลัง  ลิงค์

ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.6  ย้อนหลัง  ลิงค์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1