Featured post

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : การเขียนข้อมูลในงานเขียนที่เหมาะสม

ข้อมูลจำเป็นสำหรับงานเขียนหรือไม่
ใน การทำงานเขียนถ้ามองโดยหลักแล้วหัวใจของนักเขียนคือข้อมูลซึ่งจะต้อง วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต้องเข้าใจโลก เข้าใจชีวิตและสิ่งที่จะทำ ข้อมูลโดยมากก็จะเกิดจากสิ่งที่เราได้ทีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้จากการพูดคุยคบหากับคนทั่วไป ซึ่งก็จะมีทุกระดับชั้น รู้เห็นชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลหลายๆอาชีพ การที่เราได้ท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ สิ่งเหล่านั้นคือประสบการณ์ชีวิตที่นำมาพิ่มเติมข้อมูลของชีวิตในการเป็นนัก เขียนได้อย่างดีเลยทีเดียว


          ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะเขียนงานเรื่องเกี่ยวกับ ขอทาน” เราก็ ควรจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าทำไมเขาถึงต้องมาเป็นขอทาน ต้องเข้าใจในปัญหาและชีวิตของเขา ต้องเข้าใจว่าเขามีความคิดอย่างไร มีความเป็นอยู่แบบไหน แต่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเป็น ขอทานเพื่อเรียนรู้ ในจุดนั้นทุกเรื่องของการหาข้อมูล เพียงแค่เรามีความเข้าใจในเรื่องและชีวิตของเขาได้พูดคุยได้กับเขาบ้าง หรืออาจจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของขอทานทั่วๆ ไป แล้วนำมาคิดจินตนาการถึงหลักความเป็นจริงโดยที่งานเขียนทุกครั้งต้องอ้างอิง อยู่กับข้อมูลที่หามาได้ พร้อมกันใส่สำนวนทางภาษาในแบบที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์แก่ผู้อ่านเพิ่มเติม เข้าไปด้วย
          หรือ ว่าจะเขียนเรื่องที่นางเอกหรือพระเอกเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชาย ผู้เขียนก็จำเป็นจะต้องรู้ว่า พวกชนชั้นสูงเขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง อาหารการกิน อุปนิสัย การวางตัว ท่าทาง ลักษณะต่างๆ ทางกายภาพ หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว หรือประวัติของคนชั้นสูง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เราสามารถจิตนาการได้ว่าบุคคลหรือตัวละครดังกล่าวเป็นแบบใด
          ข้อมูล พื้นฐานถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเขียนจิตนาการถึงเหตุการณ์ หรือฉากต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องได้โดยไม่สะดุด และยังจะช่วยทำให้เนื้อเรื่องสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความสัมพันธ์กับตัวละคร หรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อๆ ไปของเรื่องได้อีกด้วย
ที่มาจาก : dek-d.com

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1