Featured post

เรียนภาษาไทยออนไลน์ : ห่วงบอร์ดคุรุสภา-สกสค.ไร้ผู้ทรงคุณวุฒิผลิตครู

"ประธาน ส.ค.ศ.ท." ห่วงบอร์ดคุรุสภา-สกสค. ไร้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตครู ทั้งคณบดีศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาร่วมเป็นกรรมการ อาจส่งผลการแก้ปัญหาพัฒนาวิชาชีพครูได้
นายสุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ประธาน ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีคณะกรรมการที่มาจากคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลขาธิการองค์กรหลัก เป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายผลิตครูร่วมเป็นกรรมการ ที่สำคัญขณะนี้ก็ยังไม่มีเลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ สกสค.ตัวจริง ซึ่งอาจทำให้การทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพชะงักได้ และการเชื่อมประสานระหว่างกำกับมาตรฐาน ฝ่ายผลิต และผู้ประกอบวิชาชีพขาดการยึดโยง
"ยอมรับว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการแก้ไขปัญหา แต่ในการพัฒนาวิชาชีพครูก็ยังต้องดำเนินต่อไป ดังนั้นจึงอยากเสนอว่าในขณะที่ยังไม่ได้แก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ขอให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ มาร่วมเป็นกรรมการทั้ง 2 บอร์ดด้วย หรือถ้าไม่สามารถแต่งตั้งได้ก็ขอให้เร่งแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูฯ และเดินหน้านับหนึ่งสรรหาบอร์ดใหม่ เพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพครูไม่ต้องหยุดชะงักนานเกินไป ทั้งนี้ ผมจะนำเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ รมว.ศธ.ต่อไป" ประธาน ส.ค.ศ.ท.กล่าว.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์