Featured post

เรียนภาษาไทยออนไลน์: เราได้อะไรจากการสอบ สอบแล้วพัฒนาจริงหรือไม่เราได้อะไรจากการสอบ สอบแล้วพัฒนาจริงหรือไม่

           

     คำถามนี้เป็นปัญหาที่ติดค้างและข้องใจสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ไม่น้อย เพราะบางส่วนเห็นว่าการสอบที่แนวเนื้อหาการสอบนั้นเป็นแบบท่องจำ ไม่ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง แต่ในทางกลับกันการท่องจำก็มีความจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน แล้วอย่างไรจึงเรียกว่าการสอบที่พัฒนาผู้เรียน

                การสอบแบบระดับชาติ หรือการสอบโอเน็ต O-NET  โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ที่ครูได้คลุกคลีกับแนวข้อสอบมานาน ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ การพัฒนาข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น การจำยังมีความสำคัญ แต่การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่เข้ามาและผลักดันให้ผู้เรียนมีการคิดที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

                แต่การสอบแบบคิดวิเคราะห์นี้ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ในแง่นนี้อาจจะไม่มีงานวิจัยหรือสิ่งอื่นใด
ยืนยันได้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว แต่ความเป็นห่วงของครูคือ การที่ผู้เรียนไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้อง

                น่าจะเป็นปัญหาหนักที่ผู้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องคิดทบทวนกันอีกครั้ง เพราะการสอนให้คนจำมักจะง่ายกว่าสอนให้คนคิด การสอนให้คนคิดยาก ยากเพราะต้องไม่เอาความคิดของผู้สอนไปใส่สมองของผู้เรียน แต่เด็กไทยพร้อมแล้วหรือยัง

                น่าจะต้องย้อนกลับมามองเด็กไทยว่าการสอบแข่งขันต่าง ๆ ที่ผู้ออกข้อสอบพยายามทำให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ นั้น เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วหรือยัง


                ปัญหาหนักอยู่ที่ตัวของผู้เรียนเอง เด็กเอง ที่ไม่มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แล้วคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ แล้วต่อไปในอนาคต ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร หากผู้เรียนที่เติบโตเหล่านี้ สอบได้ แต่คิดวิเคราะห์เองไม่ได้ น่าห่วงนะครับ เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี

เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม บโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคมO-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช สุรเดชภาพันธ์ O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคมO-NETสังคม O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี ติวสอบโอเน็ต สอบเข้ามหาลัย เตรียมสอบเข้า ม.1 เตรียมสอบ O-NETสังคม O-NETสังคม ติวO-NETฟรี เรียนโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ตสังคม ข้อสอบโอเน็ต โหลดข้อสอบ O-NET หาครูสอนโอเน็ตฟรี หาที่เรียนโอเน็ต O-NET คืออะไร แนวข้อสอบ เตรียมสอบ ติวออนไลน์ฟรี เรียนออนไลน์สังคมฟรี เรียนออนไลน์ ครูเดช สังคมครูเดช เรียนพิเศษครูเดช ติวสังคมครูเดช ครูเดช -NETสังคม ติ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1