Featured post

เรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสมเรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสม   ครูเดชสังคม
แหล่งอ้างอิง  คึกฤทธิ์  ปราโมช์ ,ม.ร.ว.  หลายชีวิต. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า,2542


เสมเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย ทำไมความร่ำรวยจึงไม่ทำให้เสมมีความสุข ความสุขของเสมคืออะไร


เสมเกิดในครอบครัวที่มีฐานะ เป็นเด็กที่มีนิสัยใจคอในทางเมตตากรุณา เสมมักจะคิดเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าทำไมเด็กคนอื่น ๆ จึงมีทรัพย์สินเงินทองไม่เหมือนตนเอง เสมมักหยิบยื่นอาหารให้แก่เพื่อนที่ยากจน จนถูกพ่อแม่ตำหนิด้วยความคิดว่าเสมเป็นคนใจดีจนเกินไปอาจจะทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองได้ จึงพร่ำสอนให้เสมคบแต่เพื่อที่มีฐานะร่ำรวย เสมมีหญิงที่เป็นที่รักชื่อว่า นางพิณ แต่เมื่อพ่อของเสมตายและสมบัตินั้นไม่ได้ตกทอดแก่เมอแต่เพียงผู้เดียว เพราะต้องแบ่งให้แก่ญาติ  


นางพิณก็ปฏิเสธความรักใคร่ที่เคยมีต่อเสม ทำให้เสมกระวนกระวายจนคิดจะทำอันตรายแก่ตน และนางพิณ แต่ก็ไม่ทำด้วยจิตใจฝ่ายดีนั้นบอกให้เสมยึดในศีลธรรม เสมบวชได้ครบ 1 พรรษา โยมแม่ขอให้เสมสึกแต่เสมไม่สึก หลวงพ่อเสมนั้นได้มีความยินดีในเพศสมณะแล้วจึงตั้งใจที่จะไม่สึกออกจากเพศนี้จวบจนตลอดชีวิต หลวงพ่อเสมได้เริ่มศึกษาเวทมนต์คาถาอาคมจนร่างกายสูบผอม มาได้สติเพราะคำทักทายของตาชมบ้า ต่อมาหลวงพ่อเสมก็บำเพ็ญทุกรกิริยา เลือกฉันอาหารทำให้ตนเองทรมาน เอาหัวกะโหลกมาปลงสังขารในกุฏิ ก็พลันได้สติจากตาชมบ้าอีกเช่นกัน 


ต่อมาหลวงพ่อเสมก็ได้บำเพ็ญทางจิต ชื่อของหลวงพ่อเสมได้กระจายไปทั่วจากการปราบผีที่อยู่ที่บ้านของเจ้าดั่น  สงบเก่าและกากชากลายเป็นของขลังมีคุณทางเมตตานิยม แม้ว่าหลวงพ่อเสมจะไม่ยินดีให้ชาวบ้านงมงายแต่ด้วยความเชื่อศรัทธาที่หหลวงพ่อเสมเห็นว่าไม่มีผลร้ายใด ๆ ท่านจึงเสกคาถาให้ แต่คาถานั้นเป็นคาถาที่เน้นให้มีความเมตตาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนกัน หลวงพ่อเสมป่วยเป็นมะเร็งในช่องปาก ลูกศิษย์ต่างกังวลในอาการเจ็บป่วย จึงได้ให้ไปรักษาที่บางกอก ชีวิตที่ทุกข์ทรมานจากอากาของโรคมะเร็งไม่อาจจะทำให้จิตใจที่เข้มแข็งในธรรมของหลวงพ่อเสมหวั่นไหวได้ เรือล่มลงกลางท้องน้ำ พระเสมมรณภาพด้วยอาการนั่งขัดสมาธิเพชร ชีวิตของหลวงพ่อก็ยุติทั้งชาติภพนี้และไม่มีชาติภพต่อไปอีก 

ข้อคิดจากเรื่องหลายชีวิต ตอน พระเสม

เรื่องย่อหลายชีวิต : พระเสม   ครูเดชสังคมสิ่งที่ได้จากการอ่านเรื่องหลวงพ่อเสม ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ท่านเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณา ท่านมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ ท่านแบ่งปันอาหารให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ แสดงให้เห็นถึงเมตตาเป็นอย่างมาก ผมเห็นว่าหากทุกคนมีความเมตตาต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันแล้ว โลกนี้ย่อมน่าอยู่อย่างแน่นอน สิ่งที่เห็นจากช่วงชีวิตของเสมตอนเด็ก จะเห็นได้ชัดว่าเสมนั้นเป็นเด็กที่มีความคิดและรู้จักการพิจารณาแต่เด็กดังจะเห็นว่า 
เสมนั้นคิดเปรียบเทียบระหว่างเด็กมีฐานะและเด็กยากจน คนมีฐานะมักจะหยิบจับข้าวของต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักพอ แต่เด็กยากจนแม้จะหยิบยื่นอะไรให้ก็มักจะเอาแค่พอเล็กน้อย บ้างก็เอาพอเป็นพิธี ไม่มีความโลภ ไม่มีความอยากได้เกินตัว  สิ่งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ในด้านการใช้ชีวิตด้วยคามพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ความพอใจเป็นรากฐานสำคัญต่อการอยู่ร่วมกัน มนุษย์ล้วนมีความอยากได้ใคร่มี แต่ความพอ พอใจในสิ่งที่มีจะหยุดการแสวงหาที่มากจนเกินไป ความพอใจทางจิตใจของเสมเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติ เมื่อเสมกลายเป็นพระ การสนทนาระหว่างตาชมคนบ้าและหลวงพ่อเสม นั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ การปฏิบัติตัวไม่ให้ฟุ้งเฟื้องจนเกินไป ไม่ทำให้ตนเองทุกข์ลำบากจนเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องปฏิบัติในทางสายกลาง นั้นเอง

เรียนสังคมต้องครูเดช       #ครูเดชสังคม
แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง ประสบการณ์กว่า 7 ปี ทดลองเรียนฟรี 

เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1