Featured post

แก้ไขเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อย่างไรดีนะ ตอน 1
การเรียนรู้ภาษาของเด็ก เป็นเรื่องธรรมชาติ ครูเดชมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านประสบ เป็นปัญหาที่อาจจะเรียกได้ว่าเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ที่เน้นการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด เพื่อการแข่งขัน เพื่อยกระดับและหน้าตา สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหลักสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ตามช่วงวัยมีปัญหา


            การเรียนรู้ภาษาของเด็ก บ้างก็ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ บ้างก็ว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถือกำเนิดของเด็กคนนั้น ไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะเรียนรู้ภาษาเมื่อใด ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ทักษะแรกของการเรียนรู้ทางภาษา นั้นก็คือ การฟัง เด็กจะเริ่มฟังเป็นอย่างแรก และค่อย ๆ พัฒนามาสู่การพูด การอ่าน และการเขียน หากการเรียนรู้ทางภาษาในขั้นตอนใดมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่

            หากสังเกตเด็กที่มีปัญหาภาษาไทยส่วนหนึ่งที่พบ มักจะมีปัญหาจากการที่เรียนรู้ภาษาข้ามขั้นตอน คือในช่วงวัยหนึ่งที่ควรเสริมทักษะการฟัง ก็ให้เข้าสู่การอ่านและการเขียนเลย ทำให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางภาษาไม่สมบูรณ์ และยังสร้างผลกระทบตามมาอีก แต่อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในปัจจุบันของเด็กที่อ่านเขียนไทยไม่คล่อง แม้ว่าจะไม่มีปัญหาในพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาตามขั้นตอน นั้นก็คือ พื้นฐานภาษาไทยไม่แน่นพอ การเรียนการสอนภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการทวนซ้ำ

            เราต้องเข้าใจว่า การเรียนรู้ภาษาของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เด็กชายมักมีพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าเด็กหญิง แต่ไม่ใช่ว่าเด็กชายจะพัฒนาการเรียรู้ภาษาไม่ได้ หรือต้องช้าตามหลังเด็กหญิงเสมอไป และในทางกลับกัน เด็กหญิงบางคนก็มีพัฒนาการทางภาษาที่ช้ากว่าที่ครูเดชกล่าวมา ก็เป็นได้  ในโลกของการเรียนรู้ไม่มีสูตรตายตัว และการพัฒนาเร็วหรือช้าไม่ได้มีปัจจัยแค่เพศ แต่มีปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก

            การเรียนรู้อย่างไรเล่าที่เหมาะกับเด็ก ?            

คำถามนี้ครูเดชอาจจะไม่สามารถกล่าวไว้เลยทันทีว่าวิธีการใด หรือหลวิธี หรือ ลักษณะการเรียนรู้ทางภาษาไทยแบบใดที่เหมาะกับเด็กมากที่สุด เพราะอย่างที่ครูเดชกล่าวไปเมื่อครู่แล้วว่า ไม่มีอะไรที่ตายตัว และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะสะเทือนท่านผู้ปกครองบางท่าน และอาจจะไม่เห็นด้วย และเห็นขัดแย้ง คือ การเรียนทางภาษาที่ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ไม่รีบเร่ง ไม่ขวางการเล่น (แต่ไม่ใช่การเล่นจนไม่เรียนรู้) และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตัดทิ้งการแข่งขันในบางส่วนไปบ้าง การตัดเรื่องผลสอบ คะแนนออกไปบ้าง (แต่ไม่ใช่ครูเดชให้ท่านผู้ปกครองตัดทิ้งไปทั้งหมดนะครับ การเรียน การสอบ คะแนนยังมีความสำคัญอยู่มากในสังคมไทย)

            หากกล่าวสรุปย่อสั้น ๆ ให้ได้ใจความว่าการเรียนรู้แบบใดที่ทำให้เด็กไม่มีปัญหาภาษาไทยตามมา ครูเดชอยากจะให้ท่านผู้ปกครองดูรูปแบบตำราเรียน “มานะมานี” ของท่านอาจารย์รัชนี ผู้ล่วงลับไปแล้ว นั้นล่ะครับ คือแนวทางการเรียนรู้ทางภาษาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  


เรียนออนไลน์ เรียนภาษาไทยออนไลน์ เรียนอ่านเขียนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์ หาครูสอนภาษาไทยที่ออสเตรเลีย หาครูสอนภาษาไทยที่ญี่ปุ่น หาครูสอนภาษาไทยที่เวียดนาม หาครูสอนภาษาไทยที่อเมริกา หาครูสอนภาษาไทยที่เยอรมัน หาครูสอนภาษาไทยที่ฝรั่งเศส  Learn Thai with native speakers. หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน สอนอ่านหนังสือภาษาไทย สอนอ่านเขียน ลูกอ่านภาษาไทยไม่ออก หาครูแก้ไขภาษาไทย สถาบันสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย  หาครูสอนภาษาไทยนานาชาติ  หาครูสอนภาษาไทยลูกครึ่ง หาครูสอนภาษาไทยออนไลน์  หาครูสอนพิเศษ หาครูสอนพิเศษภาษาไทย หลักสูตรออนไลน์  รับสอนพิเศษภาษาไทย  สถาบันสอนภาษาไทย    โรงเรียนสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  เรียนออนไลน์  สมัครเรียนออนไลน์  เรียนพิเศษภาษาไทย  สอน พิเศษ ภาษา ไทย  สอนภาษาไทย  ครูสอนภาษาไทย  สอนภาษาไทยเด็ก  หาครูสอนภาษาไทย  เรียน ออนไลน์ ป 1  เรียน ออนไลน์ ป 2   เรียน ออนไลน์ ป 3    เรียน ออนไลน์ ป 4   เรียน ออนไลน์ ป5  เรียน ออนไลน์ ป6  เว็บเรียนออนไลน์  เรียนรู้ภาษาไทย  บทเรียนออนไลน์  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี  เรียนภาษาไทยออนไลน์  เรียน พิเศษ ภาษา ไทย ที่ไหน ดี  สอนภาษาไทยออนไลน์  สอนพิเศษภาษาไทย ประถม ราคา  อ่าน ภาษา ไทย    สอนพิเศษภาษาไทย อนุบาล    หลักสูตรเรียนออนไลน์   ชุด เริ่ม หัด อ่าน ภาษา ไทย  ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา ไทย  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป 1  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป2  สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป3 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป4 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป5 สอน เด็ก เตรียม ขึ้น ป6 หัด เขียน ภาษา ไทย เรียน ออนไลน์ อนุบาล 3  สอน พิเศษ ภาษา ไทย ประถม

เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่
านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน เรียนภาษาไทย แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก หาครูสอนภาษาไทยอ่านเขียน 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์