Featured post

ค่าสอนเรียนสด - คอร์สเรียนออนไลน์

เปรียบเทียบราคาค่าสอน :  เรียนสดตัวต่อตัว  และ  คอร์สเรียนออนไลน์  

เรียนตัวต่อตัว 

เป็นการเรียนสด ตัวต่อตัว ครูเดชเดินทางไปสอนยังสถานที่ของนักเรียน เลือกเรียน 1.30 - 2 ชั่วโมง / ครั้ง ค่าสอนรวมค่าเดินทาง ครั้งละ 700 บาท  ฟรีตำราและแบบฝึกหัด  จ่ายเป็นรายครั้ง ครั้งไหนที่ลา หรือ งดเรียน ไม่ต้องจ่ายค่าเรียน  ครูเดชจะสะดวกเดินทางไปสอนบางพื้นที่เท่านั้น โปรดโทร. / ไลน์ สอบถามครับ 


คอร์สเรียนออนไลน์ 

การเรียนภาษาไทยช่องทางออนไลน์ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทย ประหยัด สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทางครูเดชจึงจัดรูปแบบการเรียนการสองออกเป็น 2 โปรแกรม (แผนการเรียน) โดยผู้ปกครอง/นักเรียนเลือกเรียนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

โปรแกรมการเรียนมีสองรูปแบบคือ

** โปรแกรมเรียนส่วนตัวครั้งละ 60 นาที    

:    ชำระค่าเรียนค่าเรียนล่วงหน้า 10 คาบ ปกติจ่าย 4,900 บาท   

😲 โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 3,900 แถมฟรีอีก  5  คาบเรียน 

(รวมจำนวนคาบเรียนที่ได้รับ 15 คาบ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เพียง 260 บาทเท่านั้น! )


เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีอายุ 8 ขวบขึ้นไป หรือ นักเรียนที่มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนออนไลน์ได้ เริ่มเรียนได้ทันทีเมื่อตกลงวันเวลากับครู


💥HOT   ** โปรแกรมเรียนส่วนตัวครั้งละ 40 นาที   

ชำระค่าเรียนค่าเรียนล่วงหน้า 10 คาบ ปกติจ่าย 3,900 บาท   

😲 โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 2,900 แถมฟรีอีก  5  คาบเรียน

 (รวมจำนวนคาบเรียนที่ได้รับ 15 คาบ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้ง เพียง 194 บาทเท่านั้น! )


เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อายุยังน้อย ไม่เกิน 8 ขวบ  หรือ นักเรียนที่ประเมินแล้วว่ามีสมาธิจดจ่อกับการเรียนออนไลน์ได้ไม่มาก  เริ่มเรียนได้ทันทีเมื่อตกลงวันเวลากับครู

มีการกล่าวไว้ด้านจิตวิทยาเด็กว่า เด็กในช่วงประถมจะมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้ประมาณ 40-50 นาที (หากเป็นเด็กเล็กก็จะลดน้อยกว่านี้) ดังนั้นโปรแกรมที่ครูเดชแนะนำสำหรับนักเรียนทั่วไป คือ โปรแกรมเรียนคาบละ 40 นาทีครับ


 การชำระค่าใช้จ่าย  : เป็นการจ่ายค่าเรียนล่วงหน้า 10 คาบ ได้ตามที่ต้องการ  เมื่อตกลงเรียน ต้องชำระค่าเรียนให้เรียบร้อยก่อน นักเรียนจึงสามารถเริ่มเรียนได้ สามารถชำระค่าสอนผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อชำระแล้ว จะได้รับอีเมล์เอกสารรับเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ทางอีเมล์


**หมายเหตุ

นักเรียนต้องใช้คาบเรียนออนไลน์นี้ภายใน 3 เดือน คือ เมื่อตกลงวันเวลาเรียนแล้ว หากมีการเลื่อน สลับ วันเวลาเรียน นักเรียนสามารถทำได้ แต่จะยืดเวลา 10 คาบที่มีนานเกินกว่า 3 เดือนไม่ได้ หากครบ 3 เดือนแล้ว นักเรียนยังเรียนไม่ครบ 10 คาบ จะไม่มีการชดเชยให้ในภายหลัง และไม่คืนเงินส่วนต่าง ยกเว้นนักเรียนซื้อโปรแกรมเรียนเพิ่ม จึงจะสามารถนำคาบที่เหลือไปทบในโปรแกรมเรียนใหม่ได้  มานี มานะ ป.2 เล่ม 1

ตำราและแบบฝึกหัด :  ใช้ตำรามานะมานี ในการเรียนการสอน และแบบฝึกหัด สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แนะนำให้ปริ้นเอกสารตำราและแบบฝึกหัดเพื่อใช้ทบทวน

ตารางว่างครูเดชตอนนี้ มีวันเสาร์-อาทิตย์  สำหรับวันธรรมดามีได้เป็นบางวัน (สอบถามกับครูเดชอีกครั้งนะครับ) 

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1