Featured post

การสมัครเรียนออนไลน์ -การเรียนออนไลน์ภาษาไทยอ่านเขียน
การสมัครเรียนออนไลน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางไลน์ส่วนตัวครูเดช  Line ID :   หรือโทร. 

ตารางว่างครูเดชตอนนี้ มีวันเสาร์-อาทิตย์  สำหรับวันธรรมดามีได้เป็นบางวัน (สอบถามกับครูเดชอีกครั้งนะครับ) 


การเรียนออนไลน์

Home - Excellence Center for Teaching and Learning


-นักเรียนต้องสามารถใช้โปรแกรม หรือ แอพฯ ZOOM (ซูม-ใช้ในการเรียนสด) และ LINE (ไลน์-ใช้ในการติดต่อสื่อสาร) พื้นฐานได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม / แอพฯ ZOOM  https://zoom.us/download

-ครูจะส่งลิงก์ ZOOM พร้อมตารางเรียนให้

-ครูส่งไลน์แจ้งเตือนก่อนวันเรียน 1 วัน ทุกครั้ง

-เริ่มเรียนในเวลาที่กำหนด กรณีนักเรียนเข้าเรียนสาย จะนับว่านักเรียนเข้าเรียนครบ 1 คาบ กรณีขาดต้องแจ้งขอเรียนชดเชย

-ครูเช็คชื่อและบันทึกภาพการสอนไว้ทุกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าสอน

-จบการเรียน สั่งการบ้าน

การการันตีผลการเรียน

การเรียนออนไลน์เป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหา อยากเรียนแต่ไม่สะดวกเดินทาง หรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเลือกเรียนได้ การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ต้น 


การเรียนนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนที่การันตีว่านักเรียนจะอ่านเขียนได้คล่องในระยะเวลา 10 คาบ ดังนั้น การพัฒนาด้านภาษาไทยของนักเรียนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน บางคนอาจจะรวดเร็ว หรือบางคนอาจจะนานกว่า 10 คาบครับ


แต่ครูเดชจะดูแลและตั้งใจพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนให้ดีที่สุด เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียน การดำเนินชีวิต และประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนที่ครูเดชเห็นว่ามีพัฒนาการที่ดีมากแล้ว ครูเดชจะแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้พิจารณาหยุดการเรียน เช่นเดียวกันกับนักเรียนที่มีปัญหามาก ครูเดชก็จะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลและหาหนทางแก้ไขต่อไป
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์