Featured post

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรียนภาษาไทยอ่านเขียน

คำถามที่พบบ่อย

ครูเดชรับสอนทั้งออนไลน์และส่วนตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  

Q: ครูเดชคือใคร ?

A: ประวัติโดยย่อ ครูเดชเป็นครูแก้ไขอ่านเขียนไทยมาตั้งแต่ปี 2552 เริ่มตั้งแต่รับสอนพิเศษติวเตอร์ควบคู่การเรียนระดับปริญญาตรีที่ ม. รามคำแหง จนค้นพบว่าตนเองชื่นชอบการแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยโดยเฉพาะ 

จึงศึกษา อบรม ค้นคว้า และฟังสัมมนาเกี่ยวกับภาษาไทย พัฒนาการเด็ก ประกอบกับประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่แก้ไขปัญหาเด็กอ่านเขียนไทยไม่คล่อง เด็กนานาชาติ มา จึงการันตีได้ระดับหนึ่งว่าสามารถแก้ไขปัญหาอ่านเขียนไทยได้ครับQ: เหตุใดครูเดชการันตีผลการแก้ไขปัญหาไม่ได้ 100% ?

A: แม้ครูเดชจะมีประสบการณ์ 10 ปี ในการพบเจอกรณีศึกษานักเรียนแต่ละคน เช่น นักเรียนที่มีข้อจำกัดด้านสมาธิ เด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้ เด็กที่ถูกตีตราจากครู เพื่อน จนขาดความมั่นใจ และเด็กทั่วไปที่มีปัญหาอ่านเขียนไทย

 แต่กระนั้น ครูเดชเองไม่อาจจะการันตีได้ว่านักเรียนที่เรียนกับครูเดชจะได้ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน เนื่องด้วย เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่าง มีอุปนิสัย การเรียนรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความรักหรือไม่รักในภาษาไทยที่แตกต่างกัน ผลที่ออกมาจึงต่างกันไปแต่ละบุคคลครับ แต่ครูเดชจะพยายามดูแลนักเรียนทุกคนให้ดีครับ


Q:  ปัญหาใหญ่ของเด็กที่อ่านเขียนไทยไม่คล่องคืออะไร ?

A:  ปัญหาหลักคือ เด็กเกือบร้อยละ 70 ที่เข้ามาเรียนกับครูเดชในอดีต มักถูกตีตราจากครูในโรงเรียน เพื่อนร่วมชั้น ผู้ปกครอง หรือ บุคคลที่ใกล้ชิดว่าไม่เก่งภาษาไทย โง่ภาษาไทย เมื่อเด็กพบเจอเหตุการณ์นี้บ่อย ๆ จะเกิดความรู้สึกตีตราว่าตนเองด้อย เกิดความไม่กล้า และรวมไปถึงรังเกียจการเรียนหรือไม่ชอบภาษาไทยไปเลย   

ปัญหานี้ครูเดชต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาสักระยะ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกดีกับภาษาไทย เปิดใจเรียน เด็กบางคนพัฒนาได้เร็วจนอ่านเขียนเองได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน เพราะเปิดใจเรียนครับ 

ส่วนปัญหารอง ๆ ก็คือ การมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ ปัญหาด้านสมาธิ หรือ การที่เด็กข้ามขั้นตอนในการเรียนภาษาไทย จากปกติที่ควรอ่านเขียน สะกด แต่ถูกฝึกให้ท่องจำเป็นคำ


Q: ครูเดชรับสอนเด็กหรือเปล่า  แล้วเด็กกี่ขวบที่เหมาะที่จะเรียน ?

A:  ครูเดชยินดีสอนเด็กเล็ก ตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาล  เด็กทั่วไป ผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานไม่ดี ตลอดจนชาวต่างชาติที่พอสื่อสารภาษาไทยได้บ้างครับ


Q: โปรแกรมเรียนของครูเดช เหมาะสมกับใครบ้าง ?

A:  จริง ๆ ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์กับครูเดชได้หมดครับ แต่มีข้อแนะนำว่า นักเรียนที่มีปัญหาด้านสมาธิและพัฒนาการ โปรดแจ้งครูเดช เพื่อทำการประเมินก่อนเรียนครับ เนื่องจากบางกรณีนักเรียนควรได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากนักจิตวิทยาเด็ก หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจึงจะแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทยครับ 
Q: ครูเดชรับสอนส่วนตัวไหม ?

A:  ครูเดชรับสอนส่วนตัว แต่โปรดสอบถามตารางว่างจากครูเดชก่อนนะครับ เพราะมีตารางค่อนข้างเต็มในทุกวันครับ  แต่ในอนาคตครูเดชอาจจะเปิดศูนย์สอนภาษาไทยอ่าน-เขียน ที่โคราช ครับQ: มีลูก 2 คนเรียนพร้อมกันได้ไหม มีจำกัดจำนวนหรือเปล่า และ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?

A: กรณีที่ประเมินแล้วปัญหาของแต่ละคนไม่แตกต่างกัน สามารถเรียนพร้อมกันได้ครับ แต่หากมีปัญหาแตกต่างกัน ควรเรียนแยกคนละชั่วโมง  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะคิดรวมเป็นรายครั้ง ครั้งละ 700 บาท ครับ  ใน 1 ครั้ง สามารถเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน ครับ Q: มีเอกสารในการเรียนไหม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหม ?

A:  มีเอกสารในการเรียน เป็นตำรามานะมานี มีชีทเอกสาร และแบบฝึกหัดให้ คิดรวมกับค่าสอนแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับ 


Q:  ครูเดชสามารถเดินทางสอนทั่วกรุงเทพฯ ใช่ไหม ?

A:  ครูเดชไม่มีรถยนต์ส่วนตัว จึงสามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน บีทีเอส และ รถโดยสารสาธารณะ ครูเดชจึงอาจจะขออนุญาตปฏิเสธ กรณีที่ครูเดชเดินทางไปไม่สะดวกครับ ทั้งนี้ หากท่านผู้ปกครองสนใจเรียน อาจจะพิจารณาสถานที่ที่ครูเดชจะพอเดินทางได้สะดวก เป็นครึ่งทางก็ได้ครับ  เพราะครูเดชมีความยากลำบากในการเดินทางครับ กรณีท่านผู้ปกครองจองตารางเรียน และครูเดชไม่สามารถติดต่อท่านได้ประเมิน หรือ ขาดการติดต่อ ครูเดชขอจัดตารางให้แก่ท่านอื่นที่จองตาราง (คิว)ไว้ครับQ: มีสถานที่ใดบ้างไหมที่ครูเดชไม่ไปสอน  ?

A:  ครูเดชขออนุญาตงดสอนในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และศูนย์การค้า เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและความเป็นส่วนตัวมากที่สุดครับ ขออภัยด้วยครับQ: ค่าสอนแพงหรือไม่  ?

Aเรียน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง *  เหมาะสำหรับนักเรียนอนุบาล หรือที่ครู/ผู้ปกครองพิจารณาแล้วว่าควรเรียน 1 ชั่วโมง
อัตราค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อครั้ง 
เรียน 1 ชั่วโมง 30 นาทีหรือ 2 ชั่วโมง ต่อครั้ง เหมาะสำหรับนักเรียนทั่วไป   อัตราค่าใช้จ่าย 700 บาทต่อครั้ง 
ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสาร และอื่น ๆ ไว้หมดแล้ว จ่ายชำระเป็นรายครั้งเมื่อสอนเสร็จ หากมีการขาด ลา ไม่ต้องจ่ายชำระค่าสอนในครั้งนั้น ๆ ครับQ: ทำอย่างไรเด็กถึงอ่านเขียนได้คล่องเร็วเมื่อเรียนกับครูเดชไปแล้ว ?

A: ประสบผลสำเร็จหรือไม่มาจากสองทาง  คือ
1) ตัวของนักเรียนกับครูผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนด้วยกันได้ด้วยความราบรื่น
2) ผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจและใส่ใจที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับครู 

ดังนั้นเมื่อเรียนกับครูเดชแล้ว เด็ก ๆ ต้องขยันอ่านทบทวน และผู้ปกครองต้องกวดขันและใส่ใจ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถอ่านเขียนไทยได้คล่องในเวลาที่รวดเร็วครับ ครูเดชเชื่อว่าเด็ก ๆ ทุกคนมีศักยภาพเพียงต้องอาศัยความตั้งใจ มีครูแนะแนว และผู้ปกครองที่ใส่ใจร่วมกันครับ
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์