Featured post

งานวิจัยเชิงคุณภาพแตกต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณอย่างไรกันนะ ?

 หากตอบแบบกำปั้นทุบดิน คงต้องตอบว่าแตกต่างกันที่สองคำเขียนต่างกัน ท่านผู้อ่านคงจะฟาดขวดใส่หัวของผู้เขียนแน่ ๆ  งานวิจัยทั้งสองแบบนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่มาก แต่สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะมองว่า มันก็งานวิจัยเหมือน ๆ กัน คงไม่ต่างกันหรอกมั้ง ผู้เขียนต้องขอบอกไว้เลยว่า ท่านคิดผิดเลยละ


งานวิจัยเชิงคุณภาพกับงานวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งสองแบบมีความต่างกันในแง่ของการหาข้อมูล การเขียนและการศึกษางานวิจัยค่ะ งานวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นตัวเลขเชิงสถิติเป็นสำคัญ ให้ความสนใจกับกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ว่ามีความคิดเห็นต่อสมมุติฐานที่ผู้วิจัยวางไว้อย่างไร แล้วนำมาเรียบเรียงสรุปเป็นงานวิจัยขึ้น ให้สอดคล้องกับข้อสมมุติฐาน ตัวแปร ซึ่งอาจจะมีการนำข้อมูลการแฝงตัวเข้าไปสังเกต ข้อมูลพรรณาใส่ลงไปด้วยก็ได้ 


แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะมีความซับซ้อนมากกว่า ทั้งรูปแบบการศึกษา การค้นคว้าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผล การกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งจะแตกต่างจากเชิงปริมาณที่เน้นตัวเลขเชิงสถิติเป็นสำคัญ จึงมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวนหลักร้อย หลักสิบ ใช้การตอบคำถามลงในกระดาษสอบถาม แล้วนำมาแปรค่า โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ  แต่งานวิจัยเชิงคุณภาพไม่ได้ทำเช่นนั้น หากแต่ใช้การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลด้วยการแฝงตัวหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษา ดังนั้นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความยากยิ่งกว่า เพราะจะแปรข้อมูลที่ได้มาแบบตรง ๆ เลยไม่ได้ อาจจะใช้สถิติมาช่วย แต่ไม่ใช่เอาสถิติ ตัวเลข มาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการสรุปผลงานวิจัย นักวิจัยหลายท่านอาจจะกำลังท้อใจ งานวิจัยจะเสร็จทันเวลาไหม หรือมีภาระทั้งหน้าที่การงาน การเข้าเรียน และยังต้องทำงานวิจัยดึก ๆ ดื่น ๆ อีก จะดีกว่าไหม ถ้ามีผู้ช่วยฝีมือดี มาช่วยให้งานวิจัยเชิงคุณภาพราบรื่น ทั้งประสานงานหาข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ ให้ นักวิจัยสามารถหยิบจับมาอ่าน หาข้อมูลสำคัญ และนำลงในงานวิจัยได้ทันที


มีผู้ช่วยที่ค่อยตรวจทานข้อมูล พิสูจน์อักษร ลดการเสียเวลา และช่วยให้นักวิจัยผ่อนคลายความเครียดลงมากนักวิจัยท่านใด ที่ต้องการผู้ช่วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้มาช่วยเป็นมือขวา ลดความเครียด ลดข้อผิดพลาด ช่วยแบ่งเบาภาระงานวิชาการ ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ อ่านรายละเอียดบริการ ที่


ข้อมูลบริการผู้ช่วยวิจัย


สนใจใช้บริการผู้ช่วยวิจัยเชิงคุณภาพ

ช่องทางการติดต่อ 084 014 7717 

Line : dej198

Keyword : รับทำงานวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ / ผู้ช่วยวิจัย / บริการทำสื่อการเรียนการสอน / บริการทำใบงาน / รับทำสารนิพน์ /รับทำวิจัยราคาถูก / รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก / หาที่ปรึกษาทำวิจัย / รับทำวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิทยานิพนธ์ทางไทยศึกษา / รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ / รับทำวิจัยทางมนุษยศาสตร์ / รับทำวิจัยทางศึกษาศาสตร์ / รับทำวิจัยทางคุรุศาสตร์ / รับทำวิจัยทางไทยศึกษา / รับทำสารนิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางมนุษยศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางศึกษาศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางคุรุศาสตร์ / รับทำสารนิพนธ์ทางไทยศึกษา /


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1