Featured post

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET : ศาสนา ป.6 (อื่น ๆ)

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET : ศาสนา ป.6 (ศาสนาอื่น ๆ )

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับประถมศึกษา
ให้วง ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คำอธิบาย  ความรู้ทั้งหมดนี้ นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันอื่น ๆ ได้ ตามความเหมาะสม หรือ ท่านครูอาจารย์ที่จัดเตรียมเนื้อหาไม่ทันก็ยังสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ

คำขอร้อง เนื่องจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ ครูเดชเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ประกอบด้วยการนำความรู้มาแยกวิเคราะห์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่าย โดยที่ทำเพื่อมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอเน็ตได้ แต่ห่างไกล ได้ใช้ประโยชน์ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านที่สนใจจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ เว็บบล็อก หรือ เผยแผ่ ในสื่ออนไลน์ โดยใส่เคดิตที่มาด้วยนะครับ

ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งว่า ผู้รวบรวมและเรียบเรียงไม่อนุญาตให้นำข้อมูลไปเพื่อผลกำไร ยกแต่ได้ขออนุญาตจากผู้เรียบเรียงแล้วเท่านั้น ครับ
ติดต่อครูเดชเรื่องลิขสิทธิ์ หรือ เชิญติวกวดวิชานอกสถานที่  084-014-7717 ,094-070-7114
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วีดีโอติวเฉลยข้อสอบโอเน็ตสังคมศึกษา หน่วยศาสนา 2  ของชั้น ป.6  นักเรียนสามารถเปิดฟังพร้อม ๆ ลองทำข้อสอบได้ตามด้านนี้ครับ พร้อมคำอธิบายครับ จงใช้ตารางด้านล่างนี้เพื่อตอบคำถาม ข้อ 1-5 1.  นอกจากหลวงลุงจะสอนให้สามเณรเพชร เว้นจากความชั่วและกระทำความดีแล้วท่านยังสอนให้อบรมจิตด้วยวิธีใด เพื่ออะไร ทั้งเป็นไปตามคำสอนของศาสดาพระองค์ใด คำตอบ 2 5 A


ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ครับ ในคำถามมีการกล่าวถึง “หลวงลุง” นักเรียนจะสามารถเดาได้ว่า “หลวงลุง” เป็นคำที่ใช้เรียกพระสงฆ์ ของศาสนาพุทธ  คำถามที่ 1 ของโจทย์ถามว่า เราจะอบรมจิตใจได้อย่างไร ให้นักเรียนดูจากชุดคำตอบที่ให้มา จะเห็นได้ว่ามีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นที่เป็นของศาสนาพุทธ นั้นก็คือ ข้อ 2 คือ สมาธิ-วิปัสสนา นั้นเอง    ในคำถามข้อที่ 2  ถามว่าเพื่ออะไร ในคำถามต้องการให้นักเรียนพิจารณาและคิดต่อว่า การที่เราปฏิบัติ “สมาธิ-วิปัสสนา” นั้นจะส่งผลอย่างใด   นักเรียนจะเห็นว่า มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงเรื่องจิตใจ  คำตอบจึงเป็นข้อ 5  เพราะพูดถึงจิตใจ  และคำถามสุดท้าย  เป็นคำสอนของศาสดาใด  ข้อนี้สังเกตได้ง่ายมากครับ อย่างที่ครูให้ข้อมูลแต่ต้นแล้ว ว่า โจทย์แสดงถึงศาสนาพุทธมาโดยตลอด คำตอบสุดท้ายนี้คือ ข้อ A  พระพุทธเจ้านั้นเอง 

________________________________________________


2. สังคมของชาวยิวสงบสุขได้ด้วยหลักคำสอนใด สอนว่าอย่างไร ใครเป็นศาสดา


 คำตอบ 1 4 E

 หลักคำสอนของยิว คือ บัญญัติ 10 ประการ (ในศาสนาคริสต์ก็ยึดถือเช่นกันครับ) คำตอบแรกจึงเป็นข้อ 1 เพราะเรากำลังพูดถึงศาสนายิว  คำถามที่ 2 ถามถึงหลักการสอน เมื่อเราพิจารณาจากหลักบัญญัติ 10 ประการแล้ว นักเรียนจะเห็นว่า ช่วงที่ท่านโมเสกได้รับบัญญัติมานั้น เป็นช่วงที่ชาวยิวกำลังทุกข์ลำบาก การปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ นั้นช่วยให้ชาวยิวมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และทำให้จิตใจของชาวยิวนั้นมีความสามัคคีและรวมกันเป็นหนึ่งได้ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้แล้ว คำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำตอบที่ 2 ก็คือ การอดทนและศรัทธาในพระเจ้า  อดทนในความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ศรัทธาต่อพระเจ้า ผู้ที่จะช่วยให้รอดและพ้นจากความทุกข์นี้ได้   คำตอบที่ 3 ครูได้ให้รายละเอียดไปแล้ว ท่านศาสดา คือ ท่านโมเสกนั้นเอง

________________________________________________

3. การสวดมนต์วันละ 5 เวลา แสดงว่ากระทำสิ่งใด มีชื่อเรียกว่าอะไร และเป็นการแสดงความผูกพันกับพระเจ้าองค์ใด


คำตอบ 3 1 C

การสวดมนต์ 5 เวลา นักเรียนพิจารณาได้ทันทีครับ มีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น คือ อิสลาม คำถามที่ 1 ถามว่ากระทำสิ่งใด  ข้อที่กำกวมมีสองข้อของคำถามคือ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4   ข้อที่3 คือ การนมัสการขอพร ส่วนข้อที่ 4 คือ อัลกุระอ่าน   ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ครับ ในคำถาม ถามในส่วนพีการปฏิบัติ จึงไม่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ นักเรียนจึงสามารถตัดคำตอบข้อที่ 4 ได้ครับ คำตอบคือข้อที่ 3    คำถามข้อที่ 2 คำตอบคือข้อ 1 คือการละหมาด และข้อสุดท้าย ถ้านักเรียนจำที่ครูติวในคลิปได้ นักเรียนจะตอบได้ทันทีครับ ว่าพระเจ้าของศาสนาอิสลามคือ พระอัลเลาะห์ นั้นเอง
ข้อสังเกต ท่านนบี เป็นศาสนทูต   พระอัลเลาะห์ เป็นพระเจ้า ของศาสนาอิสลาม ครับ

________________________________________________


4. คัมภีร์ฉบับสุดท้ายของพระเจ้ามีชื่อเรียกว่าอะไร รวมอยู่ในหลักปฏิบัติข้อใด และใครคือ ศาสนทูตที่นำคัมภีร์นี้มาให้


คำตอบ 4 2 B

เมื่อนักเรียนเห็นคำถามให้ดูที่ชุดคำตอบครับ นักเรียนจะเห็นว่ามีเพียงข้อคำตอบเดียว อังกุระอ่าน เท่านั้น เมื่อนักเรียนทราบว่าคำตอบแรกของคัมภีร์อังกุระอ่าน นักเรียนจะสามารถเดาได้ต่อไปว่า คำตอบน่าจะคำสอนหรือหลักปฏิบัติที่ของศาสนาอิสลาม นั้นก็มี 2 ข้อ คือ  ละหมาด และ ศรัทธา 6  ในข้อที่แล้ว ๆ เราได้ตอบ ละหมาดไปแล้ว แสดงว่าในข้อนี้ไม่ตอบละหมาดอีกแน่นอน จึงเหลือเพียง 1 ข้อเท่านั้น นักเรียนจะพิจารณาได้อีกอย่าง คือ หลักศรัทธา 6 นั้น เป็นคำสอนที่บรรจุในคัมภีร์อังกุละอ่าน นั้นเอง  ในข้อนี้ให้นักเรียนไปดูคำอธิบาของข้อที่แล้ว คำถามข้อสุดท้ายถามถึงท่านศาสนทูต ไม่ใช่พระเจ้า คำตอบของข้อนี้จึงคือ ท่านนบี นั้นเอง

________________________________________________

5. ศาสนาคริสต์มีคำสอนที่เป็นหลักสำคัญคือเรื่องใด แสดงออกโดยวิธีใด ศาสดาผู้เป็นแบบอย่างของคุณธรรมนี้คือใคร


คำตอบ 5 3 D

ในคำถามนี้ได้ข้อคำถามแสดงให้นักเรียนทราบเลยทันทีครับว่าเป็นศาสนาคริสต์ คำถามแรกถามว่ามีหลักความสำคัญของศาสนาอย่างไร เน้นในเรื่องใด  ให้นักเรียนจำว่า คริสต์แต่งงานในโบสถ์  เพื่อแสดงความรัก ศาสนาคริสต์ จึงเป็นศาสนาแห่งความรัก ดังนั้นคำตอบที่ 1 จึงตอบว่าความรัก นั้นเองครับ  ในคำถามที่ 2 ถามถึงการแสดงออกของหลักหัวใจของศาสนา  ครูตอบข้อที่ 3 คือการให้อภัยและเสียสละ นักเรียนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคำตอบสองข้อนี้มีความชัดเจนกันมากครับ  เพราะมีความรัก จึงมีกาให้อภัย และความเสียสละ นั้นเอง   ส่วนคำถามสุดท้ายถามถึงท่านศาสดา ข้อนี้ตอบง่ายเพราะในโจทย์บอกศาสนาไว้แล้วคำตอบคือ ท่านพระเยซู นั้นเองครับ
ข้อสังเกต   พระเจ้าในศาสนาคริสต์ คือ พระยะโฮวาห์   ศาสดา คือ พระเยซู

________________________________________________


6. ศาสนามีความสำคัญต่อมนุษย์ในข้อใดได้มากที่สุด

 1. เป็นศูนย์กลางชุมชน                                                    
2. สอนให้มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
3. เป็นหลักในการดำรงชีวิตและที่พึ่งทางใจ
4. สอนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคำตอบ ข้อ 3

ดังที่ครูเคยบอกไว้หลายครั้ง ทั้งในคลิปที่ติวโอเน็ต และอื่น ๆ ครับ ว่าศาสนานั้นมีความสำคัญในแง่ของการให้กำลังใจ เป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ เมื่อมนุษย์พบเจอสิ่งเลวร้าย ไม่มีที่พึ่ง มนุษย์ต้องการสิ่งที่จะนำมายึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสบายใจ และที่สำคัญที่สุด สังคมจะอยู่ไม่ได้เลย หากไม่มีศาสนา เพราะสังคมต้องการคนดี คนที่มีรูปแบบของชีวิตในด้านดี ศาสนาจึงตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ครับ นั้นก็คือ นำหลักธรรมในศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต

________________________________________________

7. พิธีกรรมของศาสนาใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามากที่สุด

1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู                                 
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาซิกส์                                                                    
4. ศาสนาอิสลาม


คำตอบ ข้อ 1

ให้นักเรียนจำว่า พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดีย ก่อนตรัสรู้ ได้ศึกษาและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ศาสนาที่อายุยาวนานที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดีย นั้นคือ ศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู นั้นเอง

________________________________________________

8. โชคชัยช่วยลูกนกที่ตกจากรังให้รอดชีวิตจากสุนัขกัด แสดงให้เห็นว่าเขามีคุณลักษณะอย่างไรคุณลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด และหลักธรรมนั้นเป็นหลักปฏิบัติทางศาสนาอย่างไรคำตอบ 2 3 C

                ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้ การช่วยเหลือลูกนก ไม่ใช่การเอื้อเฟื้อ เพราะการเอื้อเฟื้อ คือการแบ่งปัน แต่ในโจทย์โชคชัยช่วยเหลือลูกนกไม่ให้โดนสุนัขกัด จึงเข้าไปอยู่ในการมีเมตตากรุณา  ข้อคำตอบที่ควรตัดทิ้งคือ การอดทน เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลย ครับ
 
                   นักเรียนดูต่อไปว่า การที่มีเมตตากรุณานั้น ไปสอดคล้องกับหลักธรรมใด นักเรียนจะเห็นสองข้อที่เป็นสิ่งที่คล้ายกัน คือ ศีล 5 และ เบญจธรรม ทำไมครูจึงบอกว่าเหมือนกัน  นักเรียนจำได้ไหมครับ ว่า แท้จริงแล้ว คำว่า “เบญจ” นั้นคือ 5 เบญจธรรม คือ ธรรม 5 นั้นเอง  ข้อที่ควรตัดทิ้งเลย คือ อบายมุข 6 เพราะในโจทย์ แสดงถึงการทำความดี และข้อที่ 1 ที่เราเลือกก็เป็น เมตตากรุณา ด้วย จึงไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลยครับ    ข้อคำตอบที่ 2 คือ ข้อ 3 เบญจธรรม 5   เพราะอะไรจึงตอบข้อนี้ นั้นก็คือ เพราะว่า ศีล มีความหมายว่า ระเบียบ ข้อควรละ  ห้ามทำสิ่งนั้น ห้ามทำสิ่งนี้ เพราะผิดศีล แต่เบญจธรรม 5 คือสิ่งที่ควรทำ 5 ประการ   ศีล 5 และ ธรรม 5 มันจะล้อ ซึ่งกันล่ะกัน  (เดี่ยวอธิบายยาวไป ตามดูในคลิปได้ครับ)

                คำตอบสุดท้ายข้อที่ ในข้อนี้นักเรียนจะสับสนครับ เพราะเราพูดถึงศาสนาพุทธอยู่ดี ๆ ก็มีแต่คำตอบที่เป็นศาสนาอื่น ๆ โผล่มา ข้อนี้คำตอบคือ C  เพราะอย่างนี้ครับ เพราะเราเปรียบเทียบกับความรัก ความเมตตา ครูเดชจึงเห็นว่า ข้อนี้มีความรัก ความเมตตาอยู่ในคำตอบมากที่สุด คำตอบข้ออื่น ๆ ไม่ได้เป็นการแสดงความเมตตาเท่าที่ควรครับ 

________________________________________________

9. ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถาม
                   1. ศาสนาอิสลาม
                   2. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
                   3. ศาสนาคริสต์
                   4. พระพุทธศาสนา

 ข้อใดสรุปลำดับการกำเนิดขึ้นของศาสนาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

1. 1 2 4 3
2. 3 1 2 4
3. 2 4 3 1
4. 4 2 1 3


คำตอบ  ข้อ 3

ให้นักเรียนจำดังนี้ครับ   พราหมณ์ แก่สุด พุทธ ตามมา   คริสต์ และ อิสลาม อายุเรียงกันมาจากมากไปน้อยครับ    ดังที่ครูเคยบอกไปแล้ว่า พระพุทธเจ้านั้น พระองค์เกิดในอินเดีย ดินแดนที่มีศาสนาพราหมณ์อยู่มาก่อนแล้ว ดั้งนั้น ศาสนาพราหมณ์ จึงมีอายุมากที่สุดครับ รองลงมาก็คือพุทธ    ในสองศาสนาท้าย  คริสต์และอิสลาม จะมีความแนวความเชื่อที่คล้ายคลึงกันในบางส่วน ดังนั้น นักเรียนจะสามารถเรียงลำดับได้ว่า คริสต์นั้นจะอายุมากกว่า อิสลาม  หากเรียงกัน อิสลามจะมีอายุน้อยที่สุดครับ 

________________________________________________

10.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ

1 คัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์เก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2 พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์รวบรวมคำสอนของชาวพุทธเพื่อไปสู่สวรรค์
3 หลักศรัทธา 6 และหลักปฏิบัติ 5 เป็นคำสอนสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอาน
4 คัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระเจ้าเพื่อชี้แนวทางให้มนุษย์หลุดพ้นจากบาป


คำตอบ ข้อ 2  

 พระพุทธศาสนา แนวความคิดหลักจะไปในการหลุดพ้นจากโลก การไม่เกิดขึ้นอีก การยุติซึ่งการเวียนว่ายตายเกิด  ดังนั้นข้อคำตอบที่ 2 จึงไม่ถูกต้อง เพราะพระไตรปิฎก ไม่ได้รวบรวมคำสอนเพื่อไปสู่สวรรค์ แต่รวบรวมคำสอนเพื่อการหลุดพ้นครับ  ส่วนคำตอบอื่น ๆ เป็นไปตามที่คำตอบกล่าวไม่ผิดครับ

________________________________________________

11. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

เมื่อตอนเป็นเด็ก สุทัตตะเข้าพิธีมอบตนเป็นศิษย์เข้าศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์จนจบการศึกษา ปัจจุบัน สุทัตตะลาอาจารย์มาสร้างครอบครัว และในอนาคตข้างหน้า เมื่ออายุมากขึ้นเขาจะแสวงหาธรรม จากนั้นจะสละชีวิตทางโลกออกบวชสู่ป่าเพื่อความหลุดพ้น สุทัตตะนำหลักธรรมของศาสนาใดมาใช้ในการดำเนินชีวิต

1 อริยสัจ 4 : พระพุทธศาสนา
2 บัญญัติ 10 ประการ : ศาสนาคริสต์
3 หลักปฏิบัติ 5 : ศาสนาอิสลาม
4 หลักอาศรม 4 : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู


คำตอบ  ข้อ 4   

นักเรียนพิจารณาตามโจทย์ นักเรียนจะเห็นว่าชีวิตของสุทัตตะนั้นเป็นรูปแบบของการเรียงตามช่วงอายุ คือ ในช่วงแรกเรียน ช่วงที่สอง มีครอบครัว ช่วงที่สาม ศึกษาธรรม และช่วงที่สี่ ออกปฏิบัติธรรมละบ้านเรือน นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับคำตอบมากที่สุดคือ หลักอาศรม เพราะอาศรม 4 นั้นคือวิธีการแบ่งชีวิตของมนุษย์ออกเป็นช่วงละ 25 ปี หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็คือการจัดระเบียบชีวิตของมนุษย์ ว่าควรทำสิ่งใดในวัยใดนั้นเองครับ  


นักเรียนสามารถดูเฉลยข้อสอบได้ตามลิงค์นี้ครับ 
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ป.6   ลิงค์ศาสนา 1   คลิก    ลิงค์ศาสนา 2   คลิก
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.3   ลิงค์
สำหรับเตรียมสอบ O-NET สังคม หน่วยศาสนา  ม.6   ลิงค์

หรือทดลองทำข้อสอบ O-NET สังคม ย้อยหลังและ PRE-O-NET ได้ตามลิงค์ 
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ป.6 ย้อนหลัง   ลิงค์  
ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.3 ย้อนหลัง  ลิงค์

ทำข้อสอบ O-NET สังคม ม.6  ย้อนหลัง  ลิงค์


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลด"มานะมานี" แจกไฟล์ตำราเรียนฟรี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์

แจกฟรีแบบฝึกหัดภาษาไทยมานะมานี ป.1