Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

อึ้งเด็กป.3 อ่านไม่เป็น-เขียนไม่ได้

ที่ประชุม สพฐ. รับทราบรายงาน การประเมินการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พบ นักเรียนชั้น ป.3 หลายหมื่นคน อ่านออกเสียงและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์  เร่ง สพท. ทำแผนรณรงค์เสริมทักษะ...
       ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ ประกันคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง การเขียน และการคิดคำนวณ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 523,469 คน ผลประเมินพบว่า ความสามารถทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนไม่ผ่าน เกณฑ์ 37,813 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ลดลงจากปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 49,499 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82 ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ คำที่มีตัวการันต์ ความสามารถทางการเขียน มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 93,880 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ซึ่งตัวเลขยังคงที่เท่ากับในปี 51 ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์99,558 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ความสามารถทางการคิดคำนวณ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 119,374 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29 ลดลงจากปี 51 เล็กน้อยจากเดิมที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 141,929 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29

Credit : ไทยรัฐ
http://www.vcharkarn.com/vservice/showkratoo.php?Pid=51547

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

บุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย