Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

รับน้องต้องปลอดเหล้า-ยาเสพติด

รับน้องต้องปลอดเหล้า-ยาเสพติด

นายไชย ยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการรับน้องปลอดเหล้าว่า ปีนี้ตนได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งออกระเบียบ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยให้มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองในสังคม สมานฉันท์และความสามัคคี ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 100% หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน หรือกระทำรุนแรงนำไปสู่การกระทบกระทั่งให้เป็นดุลพินิจผู้บริหารพิจารณาลง โทษทางวินัยกับผู้จัด และให้ระงับกิจกรรมทันที 
          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการ รับน้องปลอดเหล้ามา 6 ปีแล้ว ทำให้ปัญหา   รับน้องรุนแรงลดลงมาก และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการรับน้องปลอดเหล้า เกิน 50% แล้ว คือ 120 สถาบันจาก 200 สถาบัน โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน “พลัง พี่น้อง ปรองดอง สร้างสรรค์ สร้างไทย” และมีการสร้างเครือ ข่ายนิสิต นักศึกษา จาก 11 สถาบันตั้งเป็น U-Network พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชมรมสร้างเสริมสุขภาพ  ในสถาบันต่าง ๆ รวมถึงรณรงค์ให้ชุมชน โดยรอบสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของพิษภัยของสุราและบุหรี่ด้วย.

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

กทม. 6 โซน : เพื่อวางแผนเส้นทางการสอนสำหรับติวเตอร์