Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ส่วนประกอบของเซลล์

ส่วนประกอบของเซลล์

ส่วนประกอบของเซลล์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้
     1.  ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์  ประกอบด้วย
       1.1  ผนังเซลล์ (Cell Wall)  เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุด พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น ประกอบด้วย สารหลายชนิด เช่น เซลลูโลส  คิวติน เพกติน ลิกนิน  ซูเบอริน  ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์คงรูปได้  ผนังเซลล์มีช่องเล็กๆ ให้สารต่างๆผ่านเข้าออกได้
       1.2  เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane หรือ Plasma  Membrane) เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยสารประเภท  ไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็กๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดโมเลกุลของสารที่จะผ่าน ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือเซมิเพอมิเอเบิลเม มเบรน (Semipermeable Membrane ) เยื่อหุ้มเซลล์ มีหน้าที่
                - ห่อหุ้มส่วนประกอบภายในเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้
                - ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ทำให้ปริมาณ ของสารต่างๆ ภายในพอเหมาะ
     2.  ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารสำคัญ เช่น โปรตีน  ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึมเป็นศูนย์กลางการทำงาน ของ เซลล์ เกี่ยวกับเมตาบอริซึม           ไซโทพลาซึม   ประกอบด้วยส่วนประกอบภายในอาจเรียกว่าอวัยวะของเซลล์ (Organelle) ต่างๆได้แก่
              - เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum)  ทำหน้าที่ขนส่งสารภายในเซลล์
              - ไรโบโซม (Ribosome) เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน
              - กอลจิบอดี (Golgi Body) เป็นที่สะสมโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์
              - ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) มีหน้าที่เผาพลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
              - คลอโรพลาสต์ ( Chloroplast) พบเฉพาะในเซลล์พืช มีหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
              - ไลโซโซม (Lysosome)  เป็นหน่วยกำจัดของเสีย มีลักษณะเป็นถุงบรรจุน้ำย่อย มีหน้าที่ย่อยสารและสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการ          - แวคิวโอ (Vacuole) มีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช เป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำเป็นส่วนใหญ่
     3.  นิวเคลียส (Nucleus)  มีลักษณะค่อนข้างกลมภายในของเหลวมีนิวคลีโอลัส และโครมาทิน      หน้าที่ของนิวเคลียส
              - เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของเซลล์ และการเจริญเติบโต เช่นการหายใจ การแบ่งเซลล์
              - ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
              - ควบคุมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน
สร้างโดย: 
สวพร เนตระชาติ
ที่มาจาก : http://www.thaigoodview.com/node/60269

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

บุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย