Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

วิจัยชี้อีคิวม.ต้นสัมพันธ์ความสุข

วิจัยชี้อีคิวม.ต้นสัมพันธ์ความสุข

           นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี ปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ ร.พ.บางเลน นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" ภายในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 9 ว่า การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขและปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์กับความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับต่ำและปกติใกล้ เคียงกัน ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ อีคิว (EQ) โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความสุข โดยกลุ่มที่มีอีคิวอยู่ในระดับปกติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงกว่ากลุ่มที่มีอีคิวในระดับต่ำ ส่วนระดับสัมพันธภาพในครอบครัว ระดับสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน แรงสนับสนุนทางสังคมและการมีคุณค่าในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข
        "ผล การศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับต่ำถึงปกติ และอีคิวมีความสัมพันธ์กับความสุข ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นควรตระหนักถึงระดับ ความสุข และส่งเสริมอีคิวเพื่อพัฒนาความสุขให้แก่นักเรียน" นางลัดดาวัลย์กล่าว
ที่มา ข่าวสด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

บุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย