เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์

ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์


          ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ โดย ดร. สมพร จองคำ 
          "นิวเคลียร์" (nuclear) เป็นคำคุณศัพท์ ของคำว่า "นิวเคลียส (nucleus)" ซึ่งเป็นส่วนใจกลางของปรมาณูของธาตุทุกชนิด "ปรมาณู" มาจากคำว่า อะตอม (atom) ในภาษาอังกฤษ โดยเรามักนิยมเรียกทับศัพท์ว่า "อะตอม" ปรมาณูหรืออะตอมนี้จะประกอบ ด้วยนิวเคลียสซึ่งเป็นแกนกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียส 

          "พลังงานนิวเคลียร์" เป็นพลังงานที่มาจากนิวเคลียส ส่วน "พลังงานปรมาณู" เป็นพลังงานที่ออกมาจากอะตอมหรือปรมาณู ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานที่มาจากอิเล็กตรอนโดยรอบอีกด้วย ดังนั้น โดยทั่วไปคำว่า "พลังงานนิวเคลียร์" จึงมักหมายถึง "พลังงานปรมาณู" ด้วยเช่นกัน


ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี