เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม : ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร


          ในปัจจุบันทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย โรงเรียนหลายแห่งมักจะหยิบยกประเด็นความคิดสร้างสรรค์มาเป็นจุดเด่น          แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังสงสัยว่าความคิดสร้างสรรค์คืออะไร และมีความสำคัญต่อโลกใบนี้อย่างไร ทำไมเราต้องส่งเสริมให้เด็กๆ พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นในฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จักความคิดสร้างสรรค์ในแง่การปฏิบัติมากกว่าแค่การนำเสนอทฤษฎี

แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่ออก เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านเขียนไทยประถม เรียนพิเศษส่วนตัวภาษาไทย หาที่เรียนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย หาครูสอนภาษาไทย สอนอ่านภาษาไทย สอนภาษาไทยเด็ก สอนภาษาไทย สอนพิเศษภาษาไทย เรียนอ่านภาษาไทย เรียนพิเศษสังคม เรียนพิเศษภาษาไทย เรียนพิเศษ ไทย สังคม  รับสอนพิเศษภาษาไทย ติวภาษาไทย ครูสอนภาษาไทย ครูสอนพิเศษภาษาไทย ติวโอเน็ตสังคม ครูเดช O-NETสังคม ติวO-NETสังคมฟรี หาวิทยากรติวโอเน็ต

ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร          ความคิดสร้างสรรค์คือ ความสามารถที่จะคิด จะคิดได้อย่างไร การที่คนเราจะคิดได้ไม่ใช่สักแต่จะคิด คิดเรื่อยเปื่อย คิดเพ้อเจ้อ คิดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ แล้วมาเหมารวมว่านี่คือความคิดสร้างสรรค์ แต่ความคิดสร้างสรรค์นั้น เด็กต้องสามารถคิดเอาข้อมูลที่ได้รับผ่านอายตนะทั้ง 5 มาเข้ากระบวนการถอดรหัสโดยอาศัยทักษะการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมาเข้ากระบวนการทำความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน เข้ากระบวนการคิดเพื่ออะไร ก็เพื่อให้เอาข้อมูลนั้นมาเชื่อมโยงกลั่นกรองให้เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาได้

          อาจกล่าวได้อีกอย่างง่ายๆ ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถที่จะประมวลข้อมูลผ่านทักษะการคิดเพื่อนำมาแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ๆ อย่างหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด เปี่ยมด้วย EQ ในเชิงบวก และมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนอาวุธสำคัญในการคิดให้เกิดปัญญา และการใช้ปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหานั่นเอง ผู้ที่ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ด้วยมุมมองที่แปลกและแตกต่างนานาวิถีทางขอบคุณที่มา : โพสต์ทูเดย์

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

เรื่องย่อหลายชีวิต : ท่านชายเล็ก