Featured post

เรียนภาษาไทยกับครูเดช : แก้ไขอ่านเขียนไทยไม่คล่อง

รูปภาพ
ลูกเราอ่านภาษาไทยไม่ออก   เขียนก็ยังไม่ได้   จะขึ้น ป. 1 แล้ว ทำไงดี ? ลูกขาดความมั่นใจ ไม่กล้าอ่านภาษาไทยเลย เวลาให้อ่านก็อ่านเบา ๆ รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจ ทำไงดี ? เรียนพิเศษที่โรงเรียนก็แล้ว หาครูมาสอนที่บ้านก็แล้ว แต่ลูกยังอ่านไม่คล่องเลย เรียนพิเศษสมัยนี้แพงมาก เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ไหวหรอก มีครูที่มากประสบการณ์สอนส่วนตัวราคาถูกบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนออนไลน์ แต่ไม่อยากให้เรียนแบบวีดีโอ สอนสดส่วนตัว ราคาประหยัดมีบ้างไหม ? อยากให้ลูกเรียนภาษาไทยอ่านเขียนกับครูเดช แต่อยู่ต่างจังหวัดทำไงดี ?ฃ ลูกครึ่งพูดไทยพอได้ อยู่ต่างประเทศอยากเรียนภาษาไทย ทำไงดี ? สารพัดปัญหากวนใจพ่อแม่ผู้ปกครอง   ยิ่งจะหนักใจใหญ่ถ้าบุตรหลานอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง   ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่เกิดมานานและสะสมปัญหามาโดยตลอด    จากประสบการณ์ของครูเดช ปัญหาเกิดจากปัญหาพื้นฐานส่วนตัวของนักเรียน การขาดความั่นใจในการอ่านและการเขียน ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เด็กถูกตีตราว่าไม่เก่ง เขลา และอีกสา

เรียนภาษาไทย-ติวO-NETสังคม :การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก

การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก


ข้อมูลจาก http://child.haijai.com/3126/
การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก
การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก


Q : ดิฉันกำลังหาโรงเรียนให้ลูกคนแรก แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกโรงเรียนแบบไหนถึงจะเหมาะกับลูก เพราะเท่าที่ไปดูโรงเรียนมาก็มีข้อดีแตกต่างกันไปจึงเลือกไม่ถูก แต่อยากจะได้ข้อแนะนำในการเลือกโรงเรียนให้กับเด็กเล็กว่ามีหลักอะไรบ้างในการเลือกค่ะ


A : คำถามของคุณแม่ในเรื่องการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูกเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะคุณแม่ได้ตั้งประเด็นความเหมาะสมกับลูกเป็นเกณฑ์ไว้ จึงแตกต่างจากผู้ปกครองอื่นๆ ที่เคยพบ ดิฉันขอชื่นชมว่ามีหลักคิดที่ดีค่ะ ยึดเด็กเป็นตัวตั้ง ดังนั้นในฐานะนักการศึกษาปฐมวัย ก็ขอสรุปหลักการเลือกโรงเรียนอนุบาลคร่าวๆ ดังนี้

 พิจารณาปรัชญา / ความเชื่อของโรงเรียน ว่าสถานศึกษาแห่งนั้นเชื่อว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร... คำตอบต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ลงมือกระทำ ใช้ประสาทสัมผัส และผ่านการเล่นนะคะ จึงจะถูกต้องที่สุด โดยเฉพาะไม่ใช่การเรียนรู้ผ่านบัตรคำ บัตรภาพหรือสมุดแบบฝึกหัดเป็นหลักค่ะ


 พิจารณาหลักสูตร ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้มีกระบวนการและกิจกรรมแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา และสาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เหมาะสมกับวัยเด็ก ตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลได้ คำตอบนี้ ต้องขอดูเอกสารสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ขอดูการจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน คุณภาพของสื่อการเรียน ตลอดจนการประเมินพัฒนาการเด็กที่ไม่ใช้การทดสอบแต่ใช้การสังเกตและบันทึกค่ะ


 พิจารณาคุณลักษณะความสามารถและอัตราส่วนของครู : นักเรียน (มาตรฐาน 1 : 15-20 ค่ะ)โดยเฉพาะขอเดินดูบรรยากาศขณะครูอยู่กับเด็กๆ ด้วยจะดีกว่านั่งคุยกับครูธุรการ หรือผู้บริหารเท่านั้นนะคะ


 เรื่องอื่นๆ ที่ควรพิจารณามีความปลอดภัยของอาคารสถานที่ บริการต่างๆ เช่น การดูแลตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก การบริการด้านโภชนาการ การให้ยืมหนังสือและของเล่นกลับบ้าน การสร้างนิสัยรักการอ่าน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กตลอด จนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการด้วยนะคะ


สุดท้ายแต่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวมานะคะ คือระยะเวลาการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน (ไม่ควรเกิน 30-35 นาที / เที่ยว) และอัตราค่าเล่าเรียนที่ครอบครัวสนับสนุนได้


ดิฉันขอเรียนว่าการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกมีความสำคัญนะคะ อย่าพิจารณาฉาบฉวยดูเพียงสถานที่ที่หรูหราสวยงาม หรือของเล่นที่มีไว้จัดแสดงมากกว่าให้เด็กเล่นอย่างจริงจัง และหลักสูตรที่เร่งรัดวิชาการ กล่าวคือ บวกลบเลข 3-4 หลักได้ ท่องสูตรคูณได้ เขียนเรียงความได้ ฯลฯ ฝากคุณแม่พิจารณาเลือกโรงเรียนที่เข้าใจพัฒนาการเด็กอนุบาลจริงๆ นะคะ


ดร.วรนาท รักสกุลไทย

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เรื่องย่อหลายชีวิต : พรรณี

แนวข้อสอบและเฉลย O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ : ศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3

บุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย